Książki

    • “Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego”, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, praca zbiorowa, 2015;
    • “Nadbiebrzańskie parafie, Jaminy, tom I, Urodzenia”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, praca zbiorowa, 2016;
    • “Nadbiebrzańskie parafie, Jaminy, tom II, Śluby”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, praca zbiorowa, 2017;
    • “Nadbiebrzańskie parafie, Jaminy, tom III, Zgony”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, praca zbiorowa, 2019;
Copyright © 2020
oprogramowanie choruzy.pl

This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies.

Do not show this again