Artykuły

  • “Podróż do Pińska mych przodków, część 1”, Goniec Kresowy, nr 1/2010;
  • “Podróż do Pińska mych przodków, część 2”, Goniec Kresowy, nr 2/2010;
  • “Moi wielkopolscy przodkowie”, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego “Gniazdo”, 2013;
  • “Osada strzelecka Klonowo i jej mieszkańcy w latach 1804-1909 na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Jaminy”, Nasz Sztabiński Dom, nr 1/2014;
  • “Osada Klonowo raz jeszcze”, Nasz Sztabiński Dom, nr 4/2014;
  • “Granice poszukiwań genealogicznych na przykładzie rodu Noruk z Jaziewa i Jasionowa”, Nasz Sztabiński Dom, nr 5/2014;
  • “Budy Jaziewskie w świetle jamińskich ksiąg parafialnych, część 1”, Nasz Sztabiński Dom, nr 7/2015;
  • “Budy Jaziewskie w świetle jamińskich ksiąg parafialnych, część 2”, Nasz Sztabiński Dom, nr 8/2015;
  • “Mieszkańcy Łubianki na podstawie jamińskich ksiąg metrykalnych”, Nasz Sztabiński Dom, nr 8/2019
  • “Tabele likwidacyjne z 1864 roku jako źródło do badań genealogicznych”, More Maiorum, nr 10/2019
  • “”Akta Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie” w zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku”, More Maiorum, nr 1/2020
  • “Akta sądowe w poszukiwaniach genealogicznych na przykładzie archiwum suwalskiego”, More Maiorum, nr 2/2020
  • “Józef Fox z Augustowa”, Nasz Sztabiński Dom, nr 7/2020
  • “O przydatności dokumentów wojskowych w badaniach genealogicznych”, More Maiorum, nr 3/2020
  • "Listy, spisy zestawienia i inne przydatne źródła do badań genealogicznych", More Maiorum, nr 1/2021
  • "Najfeldowie z Ziemi Sztabińskiej - losy potomków w Polsce i Ameryce", Nasz Sztabiński Dom, nr 2/2022
Copyright © 2020
oprogramowanie choruzy.pl

This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies.

Do not show this again