Russo-Japanese war of 1905

War between Russia and Japan taken place from February 8, 1904 to September 5, 1905, but some assaults took place even in 1906, long time after treaty in Portsmouth and win of Japan. This war was not documented well in historiography, especially in regard to the names of ordinary soldiers fighting, being injured and lost. The below database contains names of soldiers fighting in this war found in different articles from the time of war. Number of the same names reflects number of mentions in different articles. Names were listed in alphabetical order.

List of people lost, injured or fighting in war between Russia and Japan of 1905 coming from Kingdom of Poland or having polish names
(Lista zabitych, rannych i walczących podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, pochodzących z Królestwa Polskiego lub noszących polskie nazwiska)

 1. Abakanowicz Stanisław
 2. Abramowicz Aleksander
 3. Abuladze
 4. Adamski
 5. Agapiejew
 6. Akimow
 7. Akinfiew
 8. Akkiewicz Adam, from Grodno Gubernya
 9. Aksakow
 10. Albrychowicz
 11. Aleksandrow
 12. Aleksandrowski
 13. Aleksiejew
 14. Ałłasow
 15. Ancewicz-Karklin Wilhelm
 16. Andrejew
 17. Andriuchin
 18. Aniczkow
 19. Antczak Stan.
 20. Antoniewicz Lucjan Witold
 21. Antonowicz Mikołaj
 22. Antropow
 23. Antroszenko
 24. Ańcuta Paweł
 25. Arces Piotr, from Miechów County
 26. Arcimowicz Antoni
 27. Arciszewski Kazimierz
 28. Armuła Mikołaj, from Kielce County
 29. Artemjew
 30. Artemjew
 31. Asterblum
 32. Asterblum
 33. Awozonis Piotr
 34. Azarewicz Bronisław
 35. Babin
 36. Babiński
 37. Babiński Icek
 38. Bacewicz Adolf Stanisław
 39. Badocha Józef, from Stopnica County
 40. Bakalarz Jan, from Kielce Gubernya
 41. Bal Jakub, from Olkusz County
 42. Balicki Michał
 43. Balik Jędrzej, from Miechów County
 44. Balszyn
 45. Balszyn
 46. Bałaza Franc., from Olkusz County
 47. Bałaza Stanisław, from Olkusz County
 48. Banachiewicz
 49. Banas Stan., from Stopnica County
 50. Bankowski Leon
 51. Bańkowski Józef
 52. Bańkowski Marcin, from Stopnica County
 53. Barakowski Robert
 54. Baran Antoni, from Kielce County
 55. Baranow
 56. Baranowski
 57. Baranowski Ignacy
 58. Baranowski Izydor
 59. Barcikowski
 60. Bardini
 61. Barkowski Winc.
 62. Barszczewski Leon
 63. Bartoszewicz Ant.
 64. Barzyłowicz
 65. Basałow
 66. Baszkow
 67. Baziur Antoni, from Miechów County
 68. Bażin
 69. Bąk Paweł, from Kielce Gubernya
 70. Bąk Wincenty, from Stopnica County
 71. Benediktow
 72. Bereśniewicz Fran., from Kowno Gubernya
 73. Bereźnicki Aleksander
 74. Berkman
 75. Berliński
 76. Berliński
 77. Bernat Jan, from Włoszczowa County
 78. Białobrzeski
 79. Białobrzewski Bazyli
 80. Białokoz Wacław
 81. Białos Antoni, from Olkusz County
 82. Białozor Julian
 83. Białozor Julian
 84. Bicejew
 85. Biel Wincenty, from Pinczów County
 86. Bielas Walery, from Pinczów County
 87. Bielawski Maksymilian
 88. Bielawski Witold
 89. Bielewicz
 90. Biełocerkowski
 91. Bieniecki Wiktor
 92. Bienieszewicz Arseniusz
 93. Bieńkowski Teodor, from Kielce County
 94. Biernacki Józ., from Mińsk Gubernya
 95. Biernacki Józef
 96. Bigaj Piotr, from Olkusz County
 97. Biliński Aleksander
 98. Billewicz
 99. Billewicz Adam, from Kowno Gubernya
 100. Billewicz Juliusz
 101. Biniewicz Maksymilian
 102. Biskup Michał, from Stopnica County
 103. Bitel Winc., from Wilno Gubernya
 104. Bitner Edmund
 105. Blitek Wojciech, from Miechów County
 106. Blutsztejn Mordka, from Olkusz County
 107. Błażewski Jan
 108. Bobrowski-Koralko Konstanty
 109. Bobrzyk Władysław
 110. Bodisko
 111. Bogajewski Wiktor
 112. Bogdanowicz Józef, from Kalwaria County
 113. Boglewski Antoni
 114. Bogdanow
 115. Bogdanowski
 116. Bogdanowski Stanisław
 117. Boglewski Antoni
 118. Bogolubow
 119. Bogucki Ant.
 120. Bogucki Aleksander
 121. Boguszewski Wiktor
 122. Bohdanowicz Józef
 123. Bokszczanin
 124. Boniecki Zygmunt
 125. Boniecki Zygmunt
 126. Boniewicz Mat.
 127. Borejsza Konstanty
 128. Boretti Jan
 129. Borewicz
 130. Borewicz Henryk
 131. Borkowski Antoni
 132. Borkowski Antoni
 133. Borkowski Bolesław
 134. Borodajewski
 135. Borodzicz
 136. Borowski Ludwik
 137. Borowy
 138. Borowy Bron.
 139. Borsuk Aleks., from Wilno Gubernya
 140. Borszewski Jan
 141. Bortaszewski Filip
 142. Borysowlewicz Sreten
 143. Bosakiewicz Józef
 144. Boye Hipolit
 145. Brabander
 146. Branicki Jan
 147. Bratman Abraham, from Jędrzejów County
 148. Brlewo Kazimierz
 149. Brobander
 150. Brojerski Ignacy
 151. Broniewski Michał
 152. Broniuszyc-Recki Paweł
 153. Broński Eustachy
 154. Browar Jan
 155. Brudnicki
 156. Brudnicki
 157. Bruklin Adam
 158. Bruszyński
 159. Brygała Marcin
 160. Brylewski
 161. Brylewski Roman
 162. Brynk Adolf
 163. Bryzik Jan, from Olkusz County
 164. Bryzowski Winc., from Kowno Gubernya
 165. Brzeziński Adam
 166. Brzeziński Aleksander
 167. Brzeziński Aleks.
 168. Bucki Piotr, from Miechów County
 169. Buczacki J.
 170. Buczkowski Walenty
 171. Budźko Paweł
 172. Bujewicz Józef
 173. Bukrejew
 174. Bułgakow
 175. Bunge
 176. Bunżuk
 177. Buraczek
 178. Buraczek
 179. Burakowski Mikołaj
 180. Burkardt Władysław
 181. Burkin
 182. Bursztajn Jankiel, from Olkusz County
 183. Burzyński Michał
 184. Burzyński Włodzimierz
 185. Butejkis Stan.
 186. Butkiewicz
 187. Butyniewicz Józ., from Kowno Gubernya
 188. Bużuk Kaz.
 189. Bużyński
 190. Byczkowski Wiktor
 191. Byk Jan, from Jędrzejów County
 192. Bykow
 193. Bysiak Jacek, from Kielce County
 194. Bysiak Jacek, from Kielce County
 195. Castellan Edward
 196. Ceck Paweł
 197. Cederberg
 198. Cendra Ludwik, from Kielce County
 199. Centrenbaum Mendel, from Stopnica County
 200. Cerek Franc., from Miechów County
 201. Chajbula (?) Florian, from Olkusz County
 202. Chandeles Chackel, from Olkusz County
 203. Chaskin
 204. Chaszkowski Karol
 205. Chatym Piotr, from Jędrzejów County
 206. Chatys Piotr, from Kielce Gubernya
 207. Chełchowski Władysław
 208. Chełchowski Władysław
 209. Cherlak Jośko, from Kielce County
 210. Chęciński Chaim, from Olkusz County
 211. Chłodowski Mikołaj
 212. Chojak Chimery (?), from Olkusz County
 213. Cholewo Józef
 214. Cholewo Józef
 215. Chomętowski Izydor
 216. Chorzewski Roman Gracjan
 217. Chrucki Włodzimierz
 218. Chrypacz
 219. Chwastunow
 220. Chwastunow
 221. Chwistocki Piotr, from Olkusz County
 222. Ciechański Romuald
 223. Ciechoma Paweł, from Łask County
 224. Ciechonik Józef, from Miechów County
 225. Cierpicki
 226. Cierpicki Wincenty, from Grodno Gubernya
 227. Cierpisz Władysław
 228. Ciuła Paw.
 229. Ciura Wład., from Siedlce County
 230. Ciwczyński Gabriel
 231. Cygankiewicz Jan, from Olkusz County
 232. Cyrkler
 233. Czapko Antoni, from Stopnica County
 234. Czartoryski Tom.
 235. Czasowiak Józef, from Olkusz County
 236. Czchikwiszkili Eliasz
 237. Czechowicz Jan
 238. Czekołowski Michał
 239. Czekotowski Michał
 240. Czepielewski Józef
 241. Czeremisinow
 242. Czerepachin
 243. Czerkawski Julian
 244. Czerniak Jan, from Olkusz County
 245. Czerniewiecki Paweł
 246. Czerwicki Jan, from Kielce Gubernya
 247. Czerwiński
 248. Czerwiński Czesław
 249. Czeski
 250. Czeski Jan
 251. Czirikow
 252. Czirikow
 253. Czrikitijm
 254. Dabkus Kaz.
 255. Dambiński Wawrz., from Kowno Gubernya
 256. Danilewski Mitrofan
 257. Daniłowski Mik., from Grodno Gubernya
 258. Danziger Szaja
 259. Darewski Antoni
 260. Darewski Antoni
 261. Dawejko Fran., from Grodno Gubernya
 262. Dawydow
 263. Dąbrowski
 264. Dąbrowski Edgard
 265. Dąbrowski Jakub
 266. Dąbrowski Jan, from Kielce County
 267. Dąbrowski Paweł
 268. Dąbrowski Rudolf
 269. Dąbrowski Stanisław
 270. Dąbrowski Wiktor
 271. Dębno-Czajkowski Piotr
 272. Dembowski August
 273. Demidowicz
 274. Demjanow
 275. Długoszewski
 276. Dłuski Konstanty
 277. Dłuski Konstanty
 278. Dłużewski
 279. Dłużniewski Konstanty
 280. Dmitrjew
 281. Doboszyński Eugeniusz
 282. Dobrosławski
 283. Dobrowolski
 284. Dobrowolski
 285. Dobrowolski Apolinary
 286. Dobrowolski Zygmunt
 287. Dobrusiak Jan
 288. Dobrzański
 289. Dobrzański Michał
 290. Dobrzański Stanisław
 291. Dobrzański Włodzimierz
 292. Dobrzyński Izydor
 293. Dobrzyński Ksawery
 294. Dolecki
 295. Doliński Izydor
 296. Dołgaracki Łukasz, from Włoszczowa County
 297. Domagalski
 298. Domański Franciszek, from Kielce County
 299. Domański Jarosław
 300. Dometti
 301. Domiński
 302. Domogadzkij Borys
 303. Domontowicz Jan
 304. Dongweckis Jan, from Kowno Gubernya
 305. Doros Piotr, from Pińczów County
 306. Doroszewski Marceli
 307. Dorożyński Józef
 308. Dowbor-Muśnicki Konstanty
 309. Dowgird Stefan
 310. Dowgird Stefan
 311. Downarowicz Włodzimierz
 312. Drabik Łukasz, from Włoszczowa County
 313. Dragosław-Nadtoczinski
 314. Dragosław-Nadtoczynski
 315. Drozdowski Aleksander
 316. Drusejko-Różewicz Wiktor
 317. Dubelt Eugeniusz
 318. Dubicki
 319. Dubiński Fr., from Kowno Gubernya
 320. Dubrowski Konstanty
 321. Dudek Franciszek, from Stopnica County
 322. Dudek Jan, from Olkusz County
 323. Dukielski
 324. Dunin
 325. Dunin Adam
 326. Duszkiewicz Aleksander
 327. Dworzecki-Bogdanowicz
 328. Dziadon Michał, from Pińczów County
 329. Działszyński Konstanty
 330. Dzianicki Jan, from Pińczów County
 331. Dziankowski Włodzimierz
 332. Dzierżak Kazimierz, from Stopnica County
 333. Eberhardt
 334. Eichenwald Aleks.
 335. Eiger, from Warszawa
 336. Eiger
 337. Eiger Marian
 338. Eiger Marian
 339. Eismont
 340. Ejsmond
 341. Ekk Karol, from Kielce
 342. Eliaszewicz Mikołaj
 343. Ellis
 344. Engberts
 345. Engelhardt
 346. Fedorowicz
 347. Fedorowski
 348. Fedorowski
 349. Feofiłow
 350. Fertykowski
 351. Ficyk Antoni, from Włoszczowa County
 352. Fiedorow
 353. Fiedorow
 354. Fijałkowski Grzegorz
 355. Filadelfow
 356. Filipowski Jan
 357. Filippowski Jan
 358. Fink Jan, from Jędrzejów County
 359. Firsow Aleksy, from Kielce
 360. Flam Franciszek
 361. Fogiel Aleksander
 362. Foland Józef
 363. Foland Józef
 364. Foryś Antoni, from Stopnica County
 365. Friedman Józef, from Miechów County
 366. Friszman
 367. Fryczyński Adolf
 368. Fryjerman Chaim, from Olkusz County
 369. Fugoty Art.
 370. Fürstenwald
 371. Gajewski Jan, from Olkusz County
 372. Gajewski Konstanty
 373. Gałczenko
 374. Gałczyński Bazyli
 375. Gałkowski Mikołaj
 376. Gantimurow
 377. Garnicki Kazimierz
 378. Gau Jan, from Kielce County
 379. Gawdziński Aleksander
 380. Gawrikow
 381. Gedrojć Michał
 382. Geniusz Włodzimierz
 383. Gerbet Zysman, from Olkusz County
 384. Getenko
 385. Gibiański
 386. Giblański
 387. Gieniszta
 388. Gienieta
 389. Gieysztor M.
 390. Ginej Adam
 391. Giziewicz Ludw.
 392. Glinka
 393. Glinka
 394. Gliński Józef
 395. Gliński Józef
 396. Gliński Mikołaj
 397. Gliński Stanisław
 398. Globes Jan
 399. Gładko-Sacki Michał
 400. Głobyczew
 401. Głowacz Jan, from Miechów County
 402. Głuszek Walenty, from Kielce County
 403. Gogal Józef
 404. Gogolew
 405. Gola Jan, from Kielce County
 406. Gold
 407. Goldberg Josek, from Włoszczowa County
 408. Goldsztejn Adam
 409. Gołaszewski Stanisław
 410. Gołębiowski Franc., from Kielce County
 411. Gomal
 412. Gomóła Aleksander, from Olkusz County
 413. Gomula Izydor, from Olkusz County
 414. Gonczaryk Jakub, from Miechów County
 415. Gosiewski Henryk
 416. Gostymiński Eugeniusz
 417. Goździcki
 418. Górecki Wincenty, from Olkusz County
 419. Górnicki Michał, from Włoszczowa County
 420. Górski Bronisław
 421. Górski Gotfryd
 422. Górski Gotfryd
 423. Górski Jarosław
 424. Górski Jarosław
 425. Górski Jerzy
 426. Grabicza Antoni, from Włoszczowa County
 427. Grabowski Andrzej
 428. Grabowski Józef, from Włoszczowa County
 429. Grajek Karol, from Włoszczowa County
 430. Granowski
 431. Granowski Paweł
 432. Grif
 433. Grigorowicz
 434. Grigorowicz
 435. Grinfeld B.
 436. Grinszpan Judka, from Jędrzejów County
 437. Grocholski Mikołaj
 438. Grodzicki
 439. Grodziński Sergiusz
 440. Gromczyński Wojciech
 441. Grosglik
 442. Grosglik Antoni
 443. Gross Roman
 444. Grozina Jan, from Kielce County
 445. Groziński Konstanty
 446. Gruca Kazimierz, from Włoszczowa County
 447. Grudecki Kazimierz
 448. Grudzicki Stanisław
 449. Grudziński Ant., from Olkusz County
 450. Grudziński Edward
 451. Grudziński Stanisław
 452. Gruszczuk Wawrz.
 453. Gruszczyński Ignacy, from Kielce County
 454. Grygas Jan
 455. Grygorowicz Józef
 456. Grzegorczak Jan
 457. Grzeszkiewicz Wład.
 458. Grzybowski Aleksander
 459. Grzybowski Wojc.
 460. Gubaś Jakub, from Olkusz County
 461. Guchowski Franc.
 462. Gudszon Konstanty
 463. Gumnicki Stanisław
 464. Gumycze
 465. Gunowski Winc.
 466. Gurbski, from Płock
 467. Gurbski
 468. Gurbski Stanis. from Jurjewo
 469. Gusiew
 470. Guszczin
 471. Gutman Icek, from Olkusz County
 472. Gutowski Anatol
 473. Gutowski Innocenty
 474. Gwoździński Włodzimierz
 475. Hajdkiewicz Grzegorz
 476. Halicki
 477. Hałaburda Paweł, from Olkusz County
 478. Hankiewicz
 479. Hardt Henryk
 480. Harnysz Ludwik
 481. Hatuński Michał
 482. Hejno Alfons
 483. Heppen Saturnin
 484. Heppner Fryderyk
 485. Herbowicz Moszek, from Kielce County
 486. Herngrosz
 487. Hleb-Koszański
 488. Hlebowicz-Połoński Jan
 489. Hłasko
 490. Hłasko Aleksander
 491. Hłasko Florian
 492. Hłasko Florian
 493. Hłasko Florian
 494. Hłasko Florian
 495. Hłasko Florian
 496. Hłasko Florian
 497. Hłasko Florian
 498. Hofman
 499. Holsztejn Adam
 500. Hołyński Andrzej
 501. Honigman Izrael, from Olkusz County
 502. Hoppach Kaz.
 503. Horbaczewski
 504. Horbaczewski Ambroży
 505. Horbaczewski Ambroży
 506. Horbowski-Zaranek Jan
 507. Horbowski-Zaranek Jan Kazimierz
 508. Hordyński Michał
 509. Horodecki Jan
 510. Hreczanowski Michał
 511. Hryncewicz Jan
 512. Hryszkiewicz Edward
 513. Hryszkowski Jan
 514. Huszcza Wład., from Kowno Gubernya
 515. Huszczo Władysław
 516. Huszczyk Fr., from Kowno Gubernya
 517. Ignaszewski A.
 518. Ignatowicz W.
 519. Iljin
 520. Iljin
 521. Imszennik-Kondratowicz Konstanty
 522. Inglez
 523. Ingman Karol
 524. Iwanow
 525. Iwanow
 526. Iwanow
 527. Iwanow
 528. Iwanowski Aleksander
 529. Iwaszin
 530. Iwaszkiewicz Wacław
 531. Iwaszkin
 532. Iwicki Jan
 533. Iwicki Klemens
 534. Izdebski
 535. Izdebski Stan.
 536. Jabłoczkin
 537. Jackowski Mikołaj
 538. Jacura And.
 539. Jacyna Mikołaj
 540. Jagiełło Józef
 541. Jagodin
 542. Jajczyk Jan, from Miechów County
 543. Jakimiec Stefan
 544. Jakimowicz Stef., from Kowno Gubernya
 545. Jakimowicz Wiktor
 546. Jakowlew
 547. Jakowlew
 548. Jakowlew
 549. Jakowlew
 550. Jakowlew
 551. Jakowlew
 552. Jakowlew
 553. Jakowlew Sergiusz
 554. Jakowski
 555. Jaksa-Kwiatkowski Mieczysław
 556. Jakubowicz Hersz, from Pińczów County
 557. Jakubowski
 558. Jakubowski
 559. Jakubowski
 560. Jakubowski Jan
 561. Jakubowski Mikołaj
 562. Jakubowski Włodzimierz
 563. Jałcewicz
 564. Janas Paweł, from Pińczów County
 565. Janczes Andrzej
 566. Janczewski
 567. Janczewski Aleksander
 568. Janczewski Mikołaj
 569. Janik Piotr, from Olkusz County
 570. Janik Władysław, from Kielce County
 571. Jankiewicz
 572. Jankowski
 573. Jankowski Kaz., from Kowno Gubernya
 574. Jankowski Miecz., from Warszawa
 575. Jankowski Miecz.
 576. Janow
 577. Janowski
 578. Janowski Wincenty, from Jędrzejów County
 579. Jantek Andrzej
 580. Janus Walenty, from Jędrzejów County
 581. Jarnowiecki
 582. Jaron Ignacy, from Stopnica County
 583. Jarosiński Wincenty, from Olkusz County
 584. Jarosz Piotr, from Pińczów County
 585. Jaroszew
 586. Jaroszewski Dmitry
 587. Jaroszewski Franciszek, from Włoszczowa County
 588. Jasiewicz Ignacy
 589. Jasiewicz Ignacy
 590. Jaskłowski Mikołaj
 591. Jastrebow
 592. Jastrzębski Bronisław
 593. Jaszczołt
 594. Jaszczołt Wacław, from Suwałki Gubernya
 595. Jaworowski Jan
 596. Jaworski Franciszek
 597. Jażyński Mikołaj
 598. Jedułow
 599. Jefimeniuk Mateusz
 600. Jenisz
 601. Jenisz
 602. Jenisz
 603. Jewalewicz Teodor
 604. Jewniewicz Teodor
 605. Jeżewski Stefan
 606. Jeżewski Stefan
 607. Jeżewski Stefan
 608. Jeżewski S.
 609. Jeżow
 610. Jędrychowski Józef, from Miechów County
 611. Jodko Edward
 612. Jodko Piotr
 613. Jordan Mikołaj
 614. Józefowicz Michał
 615. Judicki
 616. Judt, from Warszawa
 617. Judt Ign.
 618. Judycki Mikołaj
 619. Judzienicz Mikołaj
 620. Jurasowskij
 621. Jurjew Mikołaj
 622. Jurkiewicz Michał
 623. Jurkiewicz Michał
 624. Jurkiewicz Mikołaj
 625. Juszkiewicz Józef
 626. Juszyński Antoni, from Olkusz County
 627. Kabanow
 628. Kaczin
 629. Kaczmarek Kaz.
 630. Kaczur Piotr, from Kielce County
 631. Kaczyński Bolesław
 632. Kaj
 633. Kaleta Wojciech, from Jędrzejów County
 634. Kalinowicz Mikołaj
 635. Kalinowski Mikołaj
 636. Kaliski
 637. Kalita Antoni, from Stopnica County
 638. Kaljo
 639. Kałtan Konst., from Kowno Gubernya
 640. Kamieniec Robert
 641. Kamieniecki
 642. Kamieński
 643. Kamieński
 644. Kamieński Kazimierz
 645. Kamiński
 646. Kamiński Aleksander
 647. Kamiński Antoni
 648. Kamiński Karol
 649. Kampioni Paweł
 650. Kamzin
 651. Karaniewski Wiktor
 652. Karbowski Andrzej
 653. Karcz Wawrzyniec, from Stopnica County
 654. Kardaszewski Eugeniusz
 655. Karło Mich., from Kowno Gubernya
 656. Karłowicz Józef
 657. Karpiński
 658. Karpowicz Mikołaj
 659. Karwat Mar.
 660. Kasperowicz Stef., from Kowno Gubernya
 661. Kasprzak Jan
 662. Kastellaz Edward
 663. Kasza Jakub, from Pińczów County
 664. Kasza Walenty, from Pinczów County
 665. Kaszewski Ignacy, from Kielce County
 666. Kasztaliński
 667. Kasztaliński
 668. Kaufman Lejzor, from Chmielnik
 669. Kaukin
 670. Kazimirski Mikołaj
 671. Kedrow
 672. Kefeli
 673. Keller
 674. Keller Jan Teodor
 675. Kenigstein Mark
 676. Kersten Aksel
 677. Kędzierski Józef, from Olkusz County
 678. Kiełłpsz Marcin, from Rosienie in Kowno Gubernya
 679. Kiełpsz Marcin
 680. Kierkowski Jan, from Pińczów County
 681. Kietliński
 682. Kietliński Kaz.
 683. Kietliński Kazimierz
 684. Kietliński Kaazimierz, from Warszawa
 685. Kietliński Władysław
 686. Kimiński Michał
 687. Kiriłow
 688. Kiriński Jelisiej
 689. Kisiel Jakub
 690. Kitycyn
 691. von Klebek
 692. Klepacki Wiktor
 693. Klepacz Franc., from Stopnica County
 694. Klepikow
 695. Klim Jan, from Włoszczowa County
 696. Klimaszewski Józef
 697. Klimaszewski Józef
 698. Klimowicz Aleksander
 699. Klimowicz Stanisław
 700. Klinik Stanisław, from Kielce County
 701. Kluczewski Jan
 702. Kluczewski Marcin, from Olkusz County
 703. Klupa Wojciech, from Olkusz County
 704. Kłębowski
 705. Kłębowski Napoleon
 706. Kłębowski Władysław
 707. Kłoczkowski Stanisław
 708. Kneler Abram, from Stopnica County
 709. Knipper
 710. Knorring
 711. Knorring
 712. Knorring
 713. Knysz Jan
 714. Kobylecki Julian
 715. Kochen Lejzor, from Olkusz County
 716. Kociubiński
 717. Koczerzyński
 718. Koenigstein, from Warszawa
 719. Kojrowicz Jan
 720. Kolesnikow
 721. Koliński
 722. Koliński
 723. Kolumna-Hattowski Mieczysław
 724. Kołakowski
 725. Kołakowski
 726. Kołakowski
 727. Kołłorowicz Paweł
 728. Kołodziejczyk Włodzimierz, from Bodzentyn Community
 729. Kołomijec Piotr
 730. Kołosionek Józef, from Wilno Gubernya
 731. Komarowski
 732. Komaszko Grzegorz
 733. Komorowski G.
 734. Komorowski Mikołaj
 735. Komuba Wincenty, from Jędrzejów County
 736. Kondera Stanisław, from Kielce County
 737. Kondracki
 738. Kondracki Konstanty
 739. Kondratowicz Cyprian
 740. Koniewski Paw.
 741. Kononow
 742. Konstantinow
 743. Kopersak Szymon
 744. Koprowicz Paweł
 745. Kopycki Stan.
 746. Kopytko Eugeniusz
 747. Korabczewski Włodzimierz
 748. Korasiewicz Michał
 749. Korbowski Piotr, from Kowno Gubernya
 750. Korczyc Bronisław
 751. Kordas Kazimierz, from Kielce Gubernya
 752. Kordecki Julian, from Miechów County
 753. Korecki
 754. Koreluch Andrzej, from Włoszczowa County
 755. Korn Kazimierz
 756. Korn Kazimierz
 757. Korniewski Andrzej
 758. Korobicyn
 759. Korol Józef, from Kielce Gubernya
 760. Korolew
 761. Korpisz Franc., from Włoszczowa County
 762. Korsak Michał
 763. Korzun
 764. Korzun
 765. Korżew
 766. Korżyński
 767. Kosagowski Michał
 768. Kosmin
 769. Kossowicz
 770. Kossowicz
 771. Kossowicz Leon
 772. Kossowski
 773. Kossowski Aleksander
 774. Kostenko
 775. Kostienko
 776. Kostromitinow
 777. Kosztan Aleksander
 778. Kotikow
 779. Kotiużinski
 780. Kotłowski Bazyli
 781. Kotow
 782. Kotowicz Aleksander
 783. Kotowicz Póz., from Wilno Gubernya
 784. Kowalczuk Stefan
 785. Kowalczyk Antoni, from Jędrzejów County
 786. Kowalewski
 787. Kowalewski
 788. Kowalewski
 789. Kowalewski Krzysztof, from Święciany County
 790. Kowalik Franciszek, from Kielce County
 791. Kowalik Tomasz, from Olkusz County
 792. Kowalski
 793. Kowalski Józef, from Kielce County
 794. Kowarcew
 795. Koweski Eustachy
 796. Koza Józef, from Jędrzejów County
 797. Kozak Franciszek, from Olkusz County
 798. Kozicki Mikołaj
 799. Kozicki Włodzimierz
 800. Kozielski Michał
 801. Kozieł Łukasz, from Stopnica County
 802. Kozieracki Eliasz
 803. Kozierowski
 804. Kozierowski Daniel
 805. Kozłowski Michał
 806. Kozłowski Piotr
 807. Kozłowski Wincenty
 808. Kozyra Franc., from Olkusz County
 809. Kożuchowski Franciszek
 810. Kragielski
 811. Krajewski Michał
 812. Kramarew
 813. Krasiński
 814. Krasnołęski Paweł
 815. Krasnopolski Jakub Ludwik
 816. Krasowski
 817. Krasowski
 818. Krassowski
 819. Krasucki Józef
 820. Kratistow
 821. Krause Ludwik
 822. Krauze
 823. Krauze Ludwik, from Warszawa
 824. Krawczenko
 825. Krawczyk Jan, from Kielce County
 826. Krawczyński Paweł
 827. Krawczyński Paweł
 828. Krawotyński Jan
 829. Kren Stef., from Wilno Gubernya
 830. Kriukow
 831. Krown
 832. Król Antoni, from Kielce County
 833. Krulicki Jędrzej, from Włoszczowa County
 834. Kruszec Wojciech, from Miechów County
 835. Krynicki Eugeniusz
 836. Krynicki Jan
 837. Krynicki Mikołaj
 838. Kryński Ambroży
 839. Krysztofowicz
 840. Krysztofowicz Włodzimierz
 841. Kryżycki
 842. Krzemiński Jan, from Kielce County
 843. Krzesimowski Marian
 844. Krześlica Stanisław, from Miechów County
 845. Krzewicki
 846. Krzyszkiewicz Jakub, from Miechów County
 847. Krzysztofczyk Józef, from Stopnica County
 848. Krzysztofik Wojciech, from Włoszczowa County
 849. Krzywda Maciej, from Olkusz County
 850. Krzywda Stanisł., from Miechów County
 851. Krzywicki Bronisław
 852. Krzywiec
 853. Kube
 854. von Kube
 855. Kucharewicz Stanisław
 856. Kuchin
 857. Kuciński
 858. Kuciński Aleks.
 859. Kucznow Semen, from Włoszczowa County
 860. Kuczuk Koronat
 861. Kuczyński
 862. Kuczyński, student in Petersburg
 863. Kuczyński Konstanty
 864. Kuczyński Konstanty
 865. Kudrewicz Marian, from Wilno
 866. Kudrewicz Marian
 867. Kudrin
 868. Kukułka Jakub, from Pińczów County
 869. Kula Kazimierz
 870. Kulczycki Józef
 871. Kulesz Wacław
 872. Kulesz Wiaczesław
 873. Kulesza
 874. Kuliczkowski
 875. Kuliczkowski Włodz.
 876. Kulikowski Mikołaj
 877. Kulikowski Włodzimierz
 878. Kulinczenko Eugeniusz
 879. Kuncewicz Walery
 880. Kunczyński
 881. Kunczyński
 882. Kurakin
 883. Kurch Jakub
 884. Kurella Tadeusz
 885. Kurkowski
 886. Kurkowski Ferdynand
 887. Kurżoński Ilja
 888. Kuryło Antoni
 889. Kuryłowicz Kar., from Wilno Gubernya
 890. Kusociński
 891. Kutiepow
 892. Kuwdicewicz Kaz., from Kowno Gubernya
 893. Kuzin
 894. Kuzniecow
 895. Kuźmicki Piotr
 896. Kuźmiński
 897. Kwanps Jakub
 898. Kwapiszewski Jerzy
 899. Kwiatek Maciej, from Daleszyce Community
 900. Kwietol Franc., from Włoszczowa County
 901. Kwinto
 902. Ladzki Michał, from Wołkowysk County
 903. Lajming
 904. Landau H.
 905. Laskowski
 906. Laskowski
 907. Laskowski
 908. Laskowski Jan
 909. Lassotowicz Władysław
 910. Laszczyk Seweryn
 911. Laszko
 912. Latalski Antoni, from Kielce County
 913. Leczycki
 914. Leman
 915. Lenartowicz
 916. Lenartowicz
 917. Lenartowicz Ryszard
 918. Lenartowicz Ryszard
 919. Leniwcew
 920. Lepeszyński Mikołaj
 921. Lepioszkin
 922. Lesiewiecki Mikołaj
 923. Leskow
 924. Leszczyński Aleksander
 925. Leszczyński Wacław
 926. Lewandowski
 927. Lewensztern
 928. Lewestam Michał
 929. Lewicki Piotr
 930. Lewkowicz Jan
 931. Leżyński Jan
 932. Librecht Karol
 933. Lichosik Mich.
 934. Lichosiek Mich.
 935. Ligawiec Ignacy, from Stopnica County
 936. Ligot
 937. Lindbek
 938. Lindstrem
 939. Liniewicz
 940. Liniewicz Michał
 941. Liniewicz Mikołaj, from Czernihów Gubernya
 942. Lippoman Ludwik
 943. Lipstadt A.
 944. Lipstadt J.
 945. Lipsztad A.
 946. Lipsztad I., from Warszawa
 947. Lipsztat A.
 948. Lipsztat J.
 949. Lisenko
 950. Lisowski Feliks, from Włoszczowa County
 951. Lisowski Mikołaj
 952. Listowski Mikołaj
 953. Litwiński Michał, from Kielce County
 954. Liwotow
 955. Loos
 956. Lubarski Walerian
 957. Lubelski
 958. Lubelski
 959. Lund Gustaw
 960. Luskino Ksawery
 961. Ładygin
 962. Łagoda
 963. Łakomy Jan
 964. Łambuch Adam
 965. Łankowski Wacław
 966. Łapczyński Aleks.
 967. Łaski
 968. Łaski
 969. Łaski
 970. Łaski
 971. Łaski Sylwin
 972. Łaszkiewicz
 973. Łatkin
 974. Łatysz Jan
 975. Ławrow
 976. Ławrow
 977. Ławrynowicz Konstanty
 978. Łazarew
 979. Łazarew
 980. Łazarew
 981. Łazarkiewicz Mikołaj
 982. Łąski Jan
 983. Łomikowski Konstanty
 984. Łomikowski Konstanty
 985. Łopatto Michał
 986. Łopski Kazimierz, from Włoszczowa County
 987. Łowicki Jan, from Włoszczowa County
 988. Łozdowski
 989. Łozin
 990. Łucenko
 991. Łucki Hilary
 992. Łuczyński Jan
 993. Łudzik Paweł, from Olkusz County
 994. Łukaszewski
 995. Łukin
 996. Łukin
 997. Łukjanow
 998. Łukomski Michał
 999. Łukowski
 1000. Łupczyński Aleksander
 1001. Łuskino Apollo
 1002. Łuszczewski Lucjan
 1003. Łynów
 1004. Machowka
 1005. Machtinger Mejer
 1006. Machtynger Moszek, from Jędrzejów County
 1007. Maciejewski, from Płock
 1008. Maciejowicz Mieczysław
 1009. Maciejski Maks.
 1010. Maciuk Dom.
 1011. Macuniewicz Apollo
 1012. Madej
 1013. Madejada Wojciech, from Stopnica County
 1014. Maj Piotr, from Jędrzejów County
 1015. Maj Majewski Wiktor
 1016. Maj-Majewski Wiktor
 1017. Majdecki Bolesław
 1018. Majewski
 1019. Majewski Aleksander Bronisław
 1020. Majewski Kazimierz
 1021. Majewski Włodzimierz
 1022. Majewski Włodzimierz
 1023. Majkowski Henryk
 1024. Makarow
 1025. Makarow
 1026. Makarow
 1027. Makarow Stepan
 1028. Makowiecki Sylwester
 1029. Makowiecki Sylwester
 1030. Makowski Ant., from Kowno Gubernya
 1031. Maksimow
 1032. Maksimow
 1033. Makucha Piotr, from Pińczów County
 1034. Malczarak Jan, from Miechów County
 1035. Malejew
 1036. Malewicz
 1037. Malewicz Aleks., from Grodno Gubernya
 1038. Malinowski Aleksander
 1039. Malinowski Aleksander
 1040. Malinowski Aleksander
 1041. Malinowski Antoni
 1042. Malinowski Jakub, from Stopnica County
 1043. Maliński Stanisław
 1044. Maliszewski Kazimierz
 1045. Maller
 1046. Małachowski
 1047. Manicki Mikołaj, from Olkusz County
 1048. Mańkowski Antoni
 1049. Marciniezin
 1050. Marcinkowski Wawrzyniec, from Kielce Gubernya
 1051. Marczewski
 1052. Marewski
 1053. Margiewicz Kazim., from Włoszczowa County
 1054. Markow
 1055. Markowicz Jerzy
 1056. Markowski
 1057. Markowski Stan.
 1058. Markowski Stanisław
 1059. Martyniewski Albert
 1060. Martynow
 1061. Martynus Filip, from Miechów County
 1062. Maryn Mikołaj, from Włoszczowa County
 1063. Masajada Piotr, from Stopnica County
 1064. Masalski Eugeniusz
 1065. Massalski Eugeniusz
 1066. Matjasewicz Michał
 1067. Matulak Stanisław, from Miechów County
 1068. Matulanis
 1069. Matulewicz
 1070. Matulewicz Józef, from Radom Gubernya
 1071. Matusewicz
 1072. Matusewicz
 1073. Matusewicz Mikołaj
 1074. Matusiak Wal., from Sochaczew County
 1075. Matusiewicz
 1076. Matusiewicz Baltazar
 1077. Matwiejenko
 1078. Matyasz Piotr, from Pinczów County
 1079. Matyj Tomasz, from Włoszczowa County
 1080. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 1081. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 1082. Mazin
 1083. Meister
 1084. Melnikow
 1085. Menard Lewis
 1086. Mendelewicz Mojżesz, from Pińczów County
 1087. Menszikow
 1088. Merczanski Mikołaj
 1089. Meszerman Icek, from Olkusz County
 1090. Metzner Alfred
 1091. von Meyer
 1092. Mędrek Michał
 1093. Miakiszew
 1094. Mianowski Stanisław
 1095. Michajłow
 1096. Michajłow
 1097. Michalewski Aleksander
 1098. Michalski Franciszek, from Stopnica County
 1099. Michałapow
 1100. Michałowski Jan
 1101. Micziner
 1102. Mielnikow
 1103. Mierkowski Mieczysław
 1104. Miernik Jan, from Kielce Gubernya
 1105. Migurski
 1106. Mikłaszewski Aleksander
 1107. Mikołajunas Józ., from Kowno Gubernya
 1108. Mikszysz
 1109. Milewski Antoni
 1110. Milkowski Aleksander
 1111. Miłkowski Andrzej, from Stopnica County
 1112. Miłosik Jan
 1113. Minin
 1114. Minkowski Bazyli
 1115. Mirecki Eug.
 1116. Mirosznikow
 1117. Misiewicz Kazimierz Witold
 1118. Misiura Andrzej
 1119. Misz Kazimierz, from Olkusz County
 1120. Miszkinis Edward
 1121. Miśnik Julian, from Święciany County
 1122. Młodzianowski Elizeusz
 1123. Młodzianowski Emil
 1124. Mogilnicki
 1125. Mojkowski
 1126. Mojkowski Henryk
 1127. Mojkowski Paweł
 1128. Mol Sidor, from Olkusz County
 1129. Molas
 1130. Molas
 1131. Moldenhawer Konstanty
 1132. Molęda Jędrzej, from Olkusz County
 1133. Morozowicz Paweł
 1134. Moskwa Stanisław, from Kielce County
 1135. Mościński
 1136. Mrozowski
 1137. Mrozowski
 1138. Mucharski
 1139. Mucharski Aleksander
 1140. Mucharski Aleksander
 1141. Mucharski Wład.
 1142. Mucharski Władysław
 1143. Muczyński
 1144. Mudrowicz Ludwik
 1145. Mukowiecki Aleksander
 1146. Muraszek Leonard, from Kielce County
 1147. Muraszko
 1148. Murawski
 1149. Murowicki Aleksander
 1150. Mużarowski Piotr
 1151. Myłow
 1152. Myszkin
 1153. Nadiein
 1154. Nagórski Franciszek Urban
 1155. Nagrodzki Konstanty
 1156. Naszewski Rom.
 1157. Naumienko Ksenofont
 1158. Nawrocki Michał
 1159. Nazarewski
 1160. Nazarow
 1161. Necki Włodzimierz
 1162. Negowski Mikołaj
 1163. Nehring, from Płock
 1164. Nehring Leon, from Płock
 1165. Nehring Leon, from Płock
 1166. Nehring Leon, from Płock
 1167. Nering
 1168. Nefedowski Timofiej
 1169. Niehrebiecki Kazimierz
 1170. Nieratow
 1171. Nikołajew
 1172. Nikołajew
 1173. Nikołajew
 1174. Nikołajew Włodzimierz
 1175. Nikonow
 1176. Nirod
 1177. Nocon Marcin, from Olkusz County
 1178. Nocuł Bartłomiej, from Pińczów County
 1179. Noiszewski Mikołaj
 1180. Norkiewicz
 1181. Nosalewski Bronisław
 1182. Nosowicz
 1183. Nowak Józef, from Miechów County
 1184. Nowak Stanisław, from Stopnica County
 1185. Nowicki Jan, from Włoszczowa County
 1186. Nowicki Jan
 1187. Nowicki Kazimierz
 1188. Nowicki Mikołaj
 1189. Nowodworski, from Płock
 1190. Nowodworski Jan
 1191. Nowodworski Jan
 1192. Nowogrodzki Stanisław
 1193. Nowogrodzki Stanisław
 1194. Nowosielski Jan
 1195. Nusynowicz Jakiel, from Stopnica County
 1196. Obnosow
 1197. Obora Józef, from Kielce County
 1198. Obruczesznikow
 1199. Ochotnikow
 1200. Odyniec Wincenty
 1201. Oganowski
 1202. Ogilba
 1203. Ogilba Stefan
 1204. Ogilba Stefan
 1205. Ogiński Ludwik
 1206. Ogłoblew
 1207. Ojrzanowski
 1208. Okulicz Stanisław
 1209. Okulicz-Kozaryn Wiktor
 1210. Okuniew
 1211. Olechnowicz Konstanty
 1212. Olechnowicz Włodzimierz
 1213. Olędzki Ludwik
 1214. Olszak Wincenty, from Jędrzejów County
 1215. Olszewski
 1216. Olszewski Eugeniusz
 1217. Olsziniewski
 1218. Ołdakowski
 1219. Ołtarzewski Eugeniusz
 1220. Ołtarzewski Stefan
 1221. Onacewicz
 1222. Osipow
 1223. Ososko Nikodem
 1224. Onoszkiewicz-Jacyno Czesław
 1225. Onoszko Bolesław
 1226. Opacki
 1227. Opara Wincenty, from Kielce County
 1228. Opolski Kazimierz, from Olkusz County
 1229. Orieł
 1230. Orliński Andrzej
 1231. Orłow
 1232. Orłowski
 1233. Orman Michał, from Włoszczowa County
 1234. Orzeł Kaz.
 1235. Orzeł Kazimierz
 1236. Ostalski Jan
 1237. Ostapowicz Kazimierz
 1238. Ostaszkiewicz Włodzimierz
 1239. Ostołopow
 1240. Ostrowski Alfons
 1241. Ostrowski Ant.
 1242. Ostrowski Celestyn
 1243. Ostrowski Edward Konstanty
 1244. Ostrowski Jan
 1245. Ostrowski Józ., from Kowno Gubernya
 1246. Ostrowski Józef
 1247. Ostrowski Józef
 1248. Ostrowski Władysław
 1249. Ostrykowski Antoni
 1250. Oszak (?) Jędrzej, from Miechów County
 1251. Oyrzanowski
 1252. Ozalikow
 1253. Ozierski
 1254. Ożyźniewski Konstanty
 1255. Ożyźniewski Michał
 1256. Ożyźniewski Michał
 1257. Pachomow
 1258. Paciorkowski Bazyli
 1259. Pacowski Aleks.
 1260. Paderewski Mikołaj
 1261. Palczewski
 1262. Palczewski
 1263. Palczewski Jakub
 1264. Palij
 1265. Palojtis Jan
 1266. Pancerzyński Feliks, from Łajżewo in Szawle County, Kowno gubernya
 1267. Panczyk Mikołaj, from Kielce County
 1268. Pankiewicz
 1269. Pantelejmonow
 1270. Pańkowski
 1271. Papiesz Mateusz, from Olkusz County
 1272. Parczewski Mikołaj
 1273. Parfenow
 1274. Parfjanowicz Ignacy
 1275. Parizer Judko, from Olkusz County
 1276. Parski Michał
 1277. Pastuchowski Rafał
 1278. Paszczenko
 1279. Paszkiewicz Antoni
 1280. Paszuto
 1281. Patrykowski Aleksander
 1282. Patrykowski Aleksander
 1283. Pawlik Andrzej, from Włoszczowa County
 1284. Pawłowicz Wład.
 1285. Pawłowski
 1286. Pawłowski
 1287. Pawłowski Eugeniusz
 1288. Pawłowski Paweł
 1289. Perdzyński
 1290. Perdzyński
 1291. Perek Michał, from Olkusz County
 1292. Perkowski
 1293. Perkowski Antoni
 1294. Perlik Jan
 1295. Perzyński Bronisław
 1296. Petelin
 1297. Petrow
 1298. Petrow Aleksander
 1299. Petuła Piotr, from Pińczów County
 1300. Pewny Apolinary
 1301. Pęciak Michał, from Olkusz County
 1302. Piasecki, from Warszawa
 1303. Piasecki Edw.
 1304. Pieńkowski
 1305. Pieńkowski Julian
 1306. Pierzchalski Franc., from Pińczów County
 1307. Pietkiewicz Julian
 1308. Pietkiewicz Julian
 1309. Pietrasz Wiktor
 1310. Pietrzak Józ., from Lublin County
 1311. Piętko Bolesław Julian
 1312. Pikulin
 1313. Piłsudzki
 1314. Piński Michał
 1315. Piotrowicz Stanisł., from Kielce County
 1316. Piotrowski Jan, from Pińczów County
 1317. Piotrowski Konstanty
 1318. Piotrowski Michał
 1319. Piotrowski Mikołaj
 1320. Piotrowski Stan., from Brwilno
 1321. Pisanecki Apollo
 1322. Pleszewski Konstanty
 1323. Plesziwyj
 1324. Pleszkiewicz Jan, from Ihumeń County
 1325. Plotuch Ignacy
 1326. Płachtin
 1327. Płatkowski Kazimierz
 1328. Pławiński
 1329. Płazowski
 1330. Płazowski Daniel
 1331. Płazowski Daniel
 1332. Płazowski Konstanty
 1333. Płoskonnyj
 1334. Pobojewski
 1335. Pobojewski Wacław
 1336. Pobukowski Konstanty
 1337. Pobukowski Konstanty
 1338. Pocun Franc., from Pińczów County
 1339. Podczaski, from Warszawa
 1340. Podczaski Art.
 1341. Podernia Grzegorz
 1342. Podgórski
 1343. Podgórski Jan, from Włoszczowa County
 1344. Podgórski Michał
 1345. Podgórski Mikołaj
 1346. Podgórski Mikołaj, from Wilno
 1347. Podhajecki Włodzimierz
 1348. Podstanecki Wiktor
 1349. Podychowicz Wincenty, from Pińczów County
 1350. Podziemski Zygmunt
 1351. Pogorzelski Aleksander
 1352. Pohoski Stanisław
 1353. Pohoski Stanisław
 1354. Pojechajło Piotr, from Kowno Gubernya
 1355. Poklewski-Koziełł
 1356. Poklewski-Koziełł Włodz.
 1357. Poklewski-Koziełł Włodzimierz
 1358. Pokotyłło
 1359. Pokotyło Jan
 1360. Pokrowski
 1361. Polakow Teodor
 1362. Poletyłło
 1363. Polikarpow
 1364. Polukarow Władysław
 1365. Połozow
 1366. Pomeranc Josek, from Olkusz County
 1367. Pomeranc Josek, from Olkusz County
 1368. Popieluk Jan
 1369. Popiełło
 1370. Popławski
 1371. Popławski Eliasz
 1372. Popławski Michał
 1373. Popow
 1374. Popow
 1375. Popow
 1376. Popow
 1377. Popowicki
 1378. Poraj-Koszyc Eugeniusz
 1379. Porcz Michał, from Miechów County
 1380. Porębski Kaz.
 1381. Porębski Kazimierz
 1382. Porębski Kazimierz
 1383. Porfianowicz Ignacy
 1384. Posławski Apollo
 1385. Pospielow
 1386. Potera Antoni, from Kielce County
 1387. Powało-Szwyjkowski Mikołaj
 1388. Powerzak Józef
 1389. Poździak Mich., from Grodno Gubernya
 1390. Półka Jan, from Olkusz County
 1391. Prawikow
 1392. Prędki Franciszek, from Pińczów County
 1393. Prichodczenko
 1394. Prockajło Józef, from Dubrowlenia in Lida County
 1395. Proniewicz Kar., from Kowno Gubernya
 1396. Protasiewicz
 1397. Protasiewicz Aleksander
 1398. Prozorkiewicz Wiktor
 1399. Prusiewicz Zygmunt
 1400. Pruszewski Aleksander
 1401. Pruszewski Karol
 1402. Przewysz-Kwinto Felicjan
 1403. Przezdziecki Mieczysław
 1404. Przeździecki Aleksander
 1405. Przeździecki Wacław
 1406. Przeździecki Wacław
 1407. Przybielak Stanisław, from Kielce Gubernya
 1408. Przyłuski, from Płock
 1409. Przysłuski, from Płock
 1410. Przyłuski Bolesław, from Dobrzyń
 1411. Punin Adam, from Wilno Gubernya
 1412. Puty Jakub, from Włoszczowa County
 1413. Pyrowicz Adam
 1414. Pyrowicz Adam
 1415. Pytel Andrzej, from Stopnica County
 1416. Pyżewski Michał
 1417. Pyżewski Michał
 1418. Rabicki Stanisław
 1419. Raczko; lieutenant
 1420. Raczyński Michał
 1421. Radecki
 1422. Raduszkiewicz Michał
 1423. Radziwiłł
 1424. Radziwiłł Stan.
 1425. Rafalski
 1426. Rafałowicz
 1427. Rajewski
 1428. Rajewski
 1429. Rajewski Mikołaj
 1430. Rakowski Czesław
 1431. Rakutin
 1432. Ralcewicz Mikołaj
 1433. Rams Jan, from Olkusz County
 1434. Raszewski
 1435. Raszewski Julian
 1436. Ratajski Aleksander
 1437. Rauze Ignacy
 1438. Rawa Mikołaj
 1439. Rawwa
 1440. Rawwa Mikołaj
 1441. Rawwa Mikołaj, from Wołyń Gubernya
 1442. Razdzieriszin
 1443. Reingardt
 1444. Rejchard Wiktor
 1445. Rejmers Emil
 1446. Rejss
 1447. Remizow
 1448. Rempel Leon
 1449. Rennenkampf
 1450. Reszczyński Seweryn
 1451. Reszka Stan.
 1452. Reut Antoni
 1453. Reutt Piotr
 1454. Riedkin
 1455. Riepin
 1456. Rjazanow
 1457. Robuszko Michał, from Radeszki Community in Oszmiana County
 1458. Rod Jakub
 1459. Rodziewicz Eugeniusz
 1460. Rogaczek Mateusz, from Pińczów County
 1461. Rogaliński Stan.
 1462. Rogalski Piotr
 1463. Rogge
 1464. Rogge Jan
 1465. Rogowski Antoni
 1466. Rogowski Antoni
 1467. Rogoziński Michał, from Kielce County
 1468. Rojewski
 1469. Rojewski Antoni
 1470. Rojewski Kazimierz
 1471. Rokicki
 1472. Rokicki
 1473. Romaniewski Fran., from Mińsk Gubernya
 1474. Romankowski Berek, from Stopnica County
 1475. Romanowski Mikołaj
 1476. Romanowski
 1477. Romanowski Stanisław
 1478. Romanowski Teofil, from Stopnica County
 1479. Romanowski Włodzimierz
 1480. Romańczuk Antoni
 1481. Romaszkiewicz Konstanty
 1482. Romaszko Piotr
 1483. Romejko Jan
 1484. Romejko-Hurko
 1485. Rosenblum Berek, from Chmielnik
 1486. Rozanow
 1487. Rozenblat Lewin, from Kielce Gubernya
 1488. Roznatowski
 1489. Rożański Stanisław
 1490. Rózga Wawrzyniec, from Stopnica County
 1491. Różycki Antoni
 1492. Różycki Antoni
 1493. Rubiec Borys
 1494. Rubin
 1495. Rubin
 1496. Rubkowski Wład.
 1497. Rudiekow
 1498. Rumiewski Leopold
 1499. Rusin Paweł, from Miechów County
 1500. Rutkowski
 1501. Rutkowski
 1502. Rutkowski
 1503. Rutkowski
 1504. Rutkowski Jan Ignacy, from Witebsk Gubernya
 1505. Rutkowski Józef
 1506. Rybołowski Piotr, from Grużyce in Oszmiana County
 1507. Rychter Szmul, from Miechów County
 1508. Rycki Stanisław
 1509. Ryczkow
 1510. Rymaszewski Seweryn
 1511. Rymgajłło Józ., from Kowno Gubernya
 1512. Rymski And.
 1513. Rynejski Adam
 1514. Ryszkow
 1515. Rzecki Otton
 1516. Rzeczycki
 1517. Rzedziul
 1518. Rzepecki
 1519. Rzepecki
 1520. Rzepecki Czesław
 1521. Rzepecki Czesław
 1522. Rzepecki Czesław
 1523. Rzepka Józef, from Jędrzejów County
 1524. Rześniowiecki
 1525. Sacharow
 1526. Sacharuk Karp., from Grodno Gubernya
 1527. Sachs
 1528. Sachs
 1529. Sacko Jan
 1530. Sadowski
 1531. Sadowski Antoni, from Jędrzejów County
 1532. Sakiewicz Antoni
 1533. Sakolis Stanisław
 1534. Salajew
 1535. Sałło
 1536. Sambór Jan, from Stopnica County
 1537. Samygin
 1538. Sandacz Antoni
 1539. Sandecki
 1540. Sanicki Wacław
 1541. Sanin Konst., from Grodno Gubernya
 1542. Sapoźnikow
 1543. Sarecki Franc.
 1544. Satyra Stanisław, from Stopnica County
 1545. Saulewicz Adolf
 1546. Sawczenko
 1547. Sawicki
 1548. Sawicki
 1549. Sawicki Aleksander
 1550. Sawicki Eugeniusz
 1551. Sawicki Józef
 1552. Sawicki Leon
 1553. Sawicki Michał
 1554. Sawicki Michał
 1555. Sawicki Mikołaj
 1556. Sawicki Wincenty
 1557. Sawiński
 1558. Sawiński
 1559. Sądag Antoni
 1560. Schabicki Stanisław
 1561. Schmidthof
 1562. Schumacher August
 1563. Scigaj Wawrz., from Włoszczowa County
 1564. Seda Piotr, from Stopnica County
 1565. Seliger Wilhelm
 1566. Seliwanow
 1567. Seliwerstow
 1568. Serbkow
 1569. Serdanowski Piotr
 1570. Sereda
 1571. Serwiróg Wiktor
 1572. Seypel
 1573. Seypel Henryk
 1574. Siarka Jakub, from Olkusz County
 1575. Siedlnicki
 1576. Sielawa Jakub
 1577. Sielawo Jakub
 1578. Sielecki Mikołaj
 1579. Sielicki Eugeniusz
 1580. Siemieniec Jan, from Pińczów County
 1581. Siemionow Bazyli
 1582. Siemionow Eugeniusz
 1583. Siemionow Modest
 1584. Sienkiewicz
 1585. Sierpuchowitinow
 1586. Sikora Jan, from Włoszczowa County
 1587. Sikora Wincenty, from Miechów County
 1588. Sikorski Wiktor
 1589. Sipajło
 1590. Sitarski Julj.
 1591. Siuzek Gustaw
 1592. Siwicki Mieczysław
 1593. Sizarew
 1594. Skalski Kacper, from Olkusz County
 1595. Skiba Józef, from Kielce Gubernya
 1596. Skorotkiewicz Kazimierz
 1597. Skowroński Józef
 1598. Skowroński Piotr
 1599. Skrzypczyk Stanisław, from Olkusz County
 1600. Skrzypik Franciszek, from Pińczów County
 1601. Skrzyszewski Mieczysław
 1602. Skulski Eugeniusz
 1603. Sleszyński Eugeniusz
 1604. Słabolicki
 1605. Sławiński Franciszek
 1606. Sławiński Franciszek
 1607. Sławoczyński Adam
 1608. Słowaczyński Adam
 1609. Smirnow
 1610. Smirnow
 1611. Smirnow
 1612. Smoleński Jan
 1613. Smoleński Włodzimierz
 1614. Smożel Adam, from Solska Community in Oszmiana County
 1615. Snarowski Włodzimierz
 1616. Sobczuk Michał
 1617. Sobicki Jan, from Stopnica
 1618. Sobiecki Bronisław
 1619. Sobieski Włodzimierz
 1620. Sobieszczański Piotr
 1621. Sobolew Sergiusz
 1622. Sobolewski Aleksander
 1623. Sokolis Stanisław
 1624. Sokołowski
 1625. Sokołowski Edward
 1626. Sokołowski Edward
 1627. Solarski
 1628. Sołowjew
 1629. Sołtys Grzeg.
 1630. Somow
 1631. Sorokin
 1632. Sorokin
 1633. Spielrein L.
 1634. Spisowski
 1635. Springer Dalnij
 1636. Srebnicki Narcyz
 1637. Sroka Jan, from Olkusz County
 1638. Stachurski
 1639. Stackiewicz Aleksy
 1640. Stal
 1641. Stanek Ignacy, from Olkusz County
 1642. Stanisławski Jan
 1643. Stankiewicz
 1644. Stankiewicz Zygmunt
 1645. Stanny Wład.
 1646. Starkiewicz, from Warszawa
 1647. Starkiewicz Wład.
 1648. Starkow
 1649. Starycyn Michał
 1650. Staworyc Aleksander, from Włoszczowa County
 1651. Stefanowicz
 1652. Stefanowicz Kazimierz
 1653. Stelmak Stefan, from Stopnica County
 1654. Stelnicki Stanisław
 1655. Stepanow
 1656. Stepanow
 1657. Sterling W.
 1658. Stessl
 1659. Stessl
 1660. Stępniewski
 1661. Stępniewski
 1662. Stiepanow
 1663. Stocki Bohdan
 1664. Stoessel, from Brno
 1665. Stolarow
 1666. Stopoczewski Aleksander
 1667. Stryżewski Jan
 1668. Stryżow
 1669. Styczyński Paweł
 1670. Suchanow Borys
 1671. Suchojad Stanisław, from Stopnica County
 1672. Suczawa-Doszczyński Jan
 1673. Sukman
 1674. Sulewski Jan
 1675. Suligowski Jan
 1676. Suligowski Jan
 1677. Sulkowski Leon, from Olkusz County
 1678. Suryn
 1679. Suszczyński
 1680. Suszkiewicz
 1681. Suszyński
 1682. Sutocki Mikołaj
 1683. Swita Stanisław, from Stopnica County
 1684. Syczewski
 1685. Syczewski Arkadiusz
 1686. Syczugow
 1687. Sylwanowicz Konst., from Grodno Gubernya
 1688. Syryński Stanisław
 1689. Szajer Enoch, from Olkusz County
 1690. Szantyr Czesław Wiktor
 1691. Szantyr Wiktor
 1692. Szary Franciszek, from Ługanowicze Community in Oszmiana County
 1693. Szata Mikołaj, from Olkusz County
 1694. Szatiłow
 1695. Szatkowski Aleksander
 1696. Szczegolkow
 1697. Szczegolkow
 1698. Szczeniowski Kajetan
 1699. Szczepiński
 1700. Szczerba Antoni, from Jędrzejów County
 1701. Szczerbakowski
 1702. Szczerbatow
 1703. Szczerbowicz-Wieczór Mikołaj
 1704. Szczęsnowicz
 1705. Szczęsnowicz E.
 1706. Szczęsnowicz Edward
 1707. Szelapin
 1708. Szełomow
 1709. Szeremietiewski
 1710. Szerszyński
 1711. Szestkiewicz Jan, from Olkusz County
 1712. Szikun
 1713. Szkurko Piotr
 1714. Szlązak Jakub, from Olkusz County
 1715. Szlązak Wojciech, from Włoszczowa County
 1716. Szlippe
 1717. Szlippe
 1718. Szmidt
 1719. Szmidt
 1720. Szmidt
 1721. Szmidt
 1722. Szmidt Franc.
 1723. Szolc
 1724. Szołomicki Iwan
 1725. Szorochow
 1726. Szota Jan, from Olkusz County
 1727. Szpeer Józef, from Grodno Gubernya
 1728. Szpilrein
 1729. Szpringer
 1730. Szpringer
 1731. Szterling
 1732. Sztuchlik Franciszek, from Kielce Gubernya
 1733. Szulc
 1734. Szulcman Chaim, from Stopnica County
 1735. Szundiejew
 1736. Szutowicz Alfons, from Smorgonie Community in Oszmiana County
 1737. Szwarc Marian
 1738. Szwarcbaum Icek, from Pińczów County
 1739. Szwec Józ.
 1740. Szwiecow
 1741. Szwiecow
 1742. Szydłowski
 1743. Szydłowski Chackel, from Stopnica County
 1744. Szydłowski Stefan
 1745. Szygałowicz Ant., from Grodno Gubernya
 1746. Szylejko Adolf
 1747. Szymanowski
 1748. Szymański, from Kutno
 1749. Szymański
 1750. Szymański Michał
 1751. Szymański Mikołaj
 1752. Szymański Mikołaj
 1753. Szymański Włodzimierz
 1754. Szynkulski Jan
 1755. Szyszko
 1756. Szyszko Wacław
 1757. Szyszkowski Konrad
 1758. Śliwakowski Kazimierz, from Olkusz County
 1759. Śliwinski Jan
 1760. Ślaski Miecz.
 1761. Śliwiński Stan.
 1762. Śliz Piotr
 1763. Śmietanka-Kulczycki Stanisław
 1764. Światopełk-Mirski Adam
 1765. Światopełk-Mirski
 1766. Światopołk-Mirski Adam
 1767. Święcicki Ignacy
 1768. Święcicki Piotr
 1769. Świrski
 1770. Tabaka Jacenty, from Miechów County
 1771. Taczanowski
 1772. Taczanowski
 1773. Taczanowski Wacław, from Warszawa
 1774. Taczanowski Wacław
 1775. Taradkiewicz Antoni
 1776. Tarakanow
 1777. Tarankiewicz Stanisław
 1778. Tarasiewicz Modest
 1779. Tarło Paweł
 1780. Tarło Paweł
 1781. Tarnowski
 1782. Tarnowski Bolesław, from Kielce Gubernya
 1783. Taszkanow
 1784. Tchórzewski
 1785. Telenko Walenty, from Kielce County
 1786. Terpiłowski
 1787. Terpiłowski
 1788. Terpiłowski Feliks
 1789. Terpiłowski Paweł
 1790. Timkowski
 1791. Timkowski Aleksander
 1792. Tobolski Adam
 1793. Tokarski Ignacy
 1794. Tokmakow
 1795. Tołłoczko Mikołaj
 1796. Tomaszewicz
 1797. Tomaszewski Ant.
 1798. Tomaszewski Józef
 1799. Tomczyk Jakub, from Kielce County
 1800. Tomme Wiktor
 1801. Tosiczek Jakub, from Jędrzejów County
 1802. Trachimowski
 1803. Trachimowski-Hryszkiewicz Aleks.
 1804. Tracz Franc., from Pińczów County
 1805. Traub Melek, from Olkusz County
 1806. Treszyński Mateusz, from Włoszczowa County
 1807. Trinfanow
 1808. Trinicki
 1809. Trochimowicz
 1810. Trocki-Seniutowicz
 1811. Trocki-Sieniutowicz Włodzimierz
 1812. Truskolaski Gustaw
 1813. Trykowski
 1814. Trzebalski Józef, from Pińczów County
 1815. Tucewicz Antoni
 1816. Tuchendler
 1817. Tuchendler
 1818. Tuczkow
 1819. Tułuzakow
 1820. Turski
 1821. Turski Bernard
 1822. Turski Tytus
 1823. Tycyński, from Kijów
 1824. Tyczyński Franciszek
 1825. Tyczyński Ignacy
 1826. Tyszkiewicz Alfred, from Birże
 1827. Tyszkiewicz Kazimierz
 1828. Uchtomskij
 1829. Ulanowski
 1830. Ulanowski Aleksander
 1831. Uljanow
 1832. Umiastowski Bazyli
 1833. Unkowski
 1834. Unkowski
 1835. Unkowskij
 1836. Urjadow
 1837. Urjadow
 1838. Uspieński
 1839. Uszakow
 1840. Uściński
 1841. Uściński, from Warszawa
 1842. Uzunow
 1843. Wachwachow
 1844. Wadyr Ignacy, from Jędrzejów County
 1845. von Wahl
 1846. Wajnerowski Jan,  from Olkusz County
 1847. Wajnsztok Szlama, from Jędrzejów County
 1848. Wajzwal Hersz, from Stopnica County
 1849. Wakulin
 1850. Walenkiewicz Adam, from Jędrzejów County
 1851. Waliński Eugeniusz
 1852. Walkowski
 1853. Wałkówski Aleks.
 1854. Wałużynicz Eugeniusz
 1855. Wanin
 1856. Wankiewicz Paweł
 1857. Wańkiewicz Albert
 1858. Wańkowski
 1859. Warowny Stan.
 1860. Warszawiec Jan
 1861. Wasilewski
 1862. Wasilewski Władysław
 1863. Wasiljew
 1864. Wasiljew
 1865. Wasiljew
 1866. Wasiljew
 1867. Wasiljew
 1868. Waśkiewicz Bolesław
 1869. Waśkowski Jan
 1870. Wawern Aleksander
 1871. Wąs Adam, from Olkusz County
 1872. Wejsberg
 1873. Wejtko
 1874. Welbaum Johan
 1875. Wereszczagin
 1876. Wereszczański Mich., from Kowno Gubernya
 1877. Wernerowicz Leon, from Włoszczowa County
 1878. Weryho Adolf
 1879. Weryho Adolf
 1880. Weryho Leon
 1881. Węgiełek Teofil
 1882. Węgliński Michał
 1883. Widłak Wincenty, from Pinczów County
 1884. Wiecha Michał, from Włoszczowa County
 1885. Wieczorek Marek, from Pińczów County
 1886. Wiejacha Łukasz, from Pińczów County
 1887. Wielhorski Aleksander
 1888. Wieliczko
 1889. Wieliczko Jan
 1890. Wielopolski Alfred
 1891. Wierzbicki Antoni
 1892. Wierzbicki Antoni
 1893. Wierzeński Leonard
 1894. Wieszczycki
 1895. Wieszkurcew
 1896. Wiktorowicz Aleksander
 1897. Wilek Florian, from Olkusz County
 1898. Wileński Aleksander
 1899. Wiliński Aleksander
 1900. Wilkowski
 1901. Wilmański Stan., from Nasiegniewo
 1902. Wiltos Ign.
 1903. Winawer Edmund
 1904. Winawer Edmund
 1905. Winawer M.
 1906. Winawer M.
 1907. Winiarski
 1908. Wiszniewski Aleksander
 1909. Wiszniewski Aleks.
 1910. Wiszniewski Piotr
 1911. Witecha Wincenty, from Jędrzejów County
 1912. Witheft
 1913. Witkowski, from Humań
 1914. Witkowski M.
 1915. Witkowski Stan.
 1916. Witorski Włodzimierz
 1917. Wiwatowski Józef
 1918. Własienko
 1919. Wnuk Szmul, from Włoszczowa County
 1920. Wodecki
 1921. Wodecki Jan, from Kielce County
 1922. Wodopjanow
 1923. Wodzicki Stefan
 1924. Wojakowski Antoni
 1925. Wojciechowski Aleksander
 1926. Wojciechowski Jan, from Pińczów County
 1927. Wojczech Nikod., from Kowno Gubernya
 1928. Wojdat Józef, from Stopnica County
 1929. Wojewał Szmul, from Stopnica County
 1930. Wojniłowicz Walerian
 1931. Wojniłowicz-Niańkowski Aleksander
 1932. Wojno-Orański Wincenty
 1933. Wojszczyk Jan, from Kielce Gubernya
 1934. Wojtkiewicz Roman
 1935. Wojtko
 1936. Wojtygo Jan, from Włoszczowa County
 1937. Wokulski Piotr
 1938. Wolański Felicjan
 1939. Wolański Leonard
 1940. Wolański Leonard
 1941. Wolhmerman Chaim, from Olkusz County
 1942. Wolski Antoni
 1943. Wołczkiewicz
 1944. Wołkow Włodzim.
 1945. Wołkowicz
 1946. Wołkowicz
 1947. Wołłowicz Dionizy
 1948. Worobjew
 1949. Woronowicz Franciszek
 1950. Woskołowicz Maciej
 1951. Wowk
 1952. Woźniak Emilian
 1953. Woźnicki
 1954. Wójcik Jakub, from Włoszczowa County
 1955. Wójcikowski
 1956. Wroniszewski Kajetan
 1957. Wróbel Jakub, from Stopnica County
 1958. Wróbel Wojciech, from Kielce County
 1959. Wróblewski
 1960. Wróblewski
 1961. Wróblewski Aleksander
 1962. Wulf
 1963. Wyrodek Jakub, from Olkusz County
 1964. Wyrzemkowski Jan
 1965. Wyrzykowski
 1966. Wyrzykowski
 1967. Wyrzykowski
 1968. Wyrzykowski
 1969. Wyrzykowski
 1970. Wyrzykowski Józef
 1971. Wyrzykowski Wacław
 1972. Wysocki Aleksander
 1973. Wysocki Aleksander
 1974. Wyszkowski
 1975. Zabawski Eugeniusz
 1976. Zaborowski
 1977. Zaborowski
 1978. Zaborowski Adam
 1979. Zaborowski Jan
 1980. Zaborski Tom.
 1981. Zabotkin
 1982. Zachacz Marcin, from Włoszczowa County
 1983. Zacharow
 1984. Zaderako Sergiusz
 1985. Zagdański Kazimierz, from Kielce County
 1986. Zając Ludwik, from Jędrzejów County
 1987. Zajączkowski
 1988. Zajączkowski
 1989. Zajączkowski Bruno
 1990. Zajączkowski Brunon
 1991. Zajączkowski Ludwik, from Radom Gubernya
 1992. Zajączkowski Ludwik
 1993. Zajączkowski Ludwik, from Radom Gubernya
 1994. Zajda Wacław, from Stopnica County
 1995. Zajdel Stanisław
 1996. Zakrzewski
 1997. Zakrzewski Bronisław
 1998. Zakrzewski Józ., from Kijów
 1999. Zakrzewski Józef
 2000. Zakrzewski Józef
 2001. Zakrzewski Józef
 2002. Zakrzewski Stanisław
 2003. Zakrzewski Stanisław
 2004. Zamenhof A.
 2005. Zaniewski Jan
 2006. Zaleski
 2007. Zaleski Jan
 2008. Zalewski Wiktor
 2009. Zaloski Michał
 2010. Zambrzycki Alojzy
 2011. Zamenhof A.
 2012. Zaniewski Jan
 2013. Zaniewski Zbigniew, from Płock
 2014. Zańko Ignacy
 2015. Zapało Jan
 2016. Zapolski
 2017. Zapolski
 2018. Zapolski-Downar Stanisław
 2019. Zaręba Kazimierz, from Pińczów County
 2020. Zarębski Jerzy
 2021. Zarzawa Władysław, from Kielce Gubernya
 2022. Zarzycki Józef
 2023. Zawadski Włodzimierz
 2024. Zawadzki
 2025. Zawisza Gabr.
 2026. Zawłocki Franciszek, from Jędrzejów County
 2027. Zbieg Jan, from Olkusz County
 2028. Zborowski Aleksander
 2029. Zborowski Włodzimierz
 2030. Zborowski Zygmunt, from Warszawa
 2031. Zdanow
 2032. Zdanowicz Wilhelm
 2033. Zdański Mikołaj
 2034. Zdzietowiecki Wacław
 2035. Zembrzycki Mieczysław
 2036. Zerw Abram
 2037. Zgórski Konstanty
 2038. Zieleniewski
 2039. Zieniewicz Adam
 2040. Zienkiewicz
 2041. Zienkiewicz
 2042. Zienkowicz Adolf
 2043. Zieńkiewicz Aleksander
 2044. Zilberberg Lejzor, from Stopnica County
 2045. Zinowjew
 2046. Ziółkowski Jan, from Stopnica County
 2047. Złobiński
 2048. Złobiński Jakub
 2049. Znaniecki Konst.
 2050. Znosko-Borowski Eugeniusz
 2051. Zoller
 2052. Zrażewski Michał
 2053. Zrażewski Michał
 2054. Zubarew
 2055. Zubarew
 2056. Zwejgbaum Szmul, from Stopnica County
 2057. Zyjda Pinkus, from Stopnica County
 2058. Zykow Siergiej
 2059. Zyskind Jakub
 2060. Zysman Kantor, from Chmielnik
 2061. Żaboklicki Konstanty
 2062. Żaglewski Dawid
 2063. Żbikowski Artur
 2064. Żdanow
 2065. Żdanow
 2066. Żebaczyn Ludw., from Kowno Gubernya
 2067. Żebrak Michał
 2068. Żejmo Włodzimierz
 2069. Żeromski Alfons
 2070. Żeromski Witaljusz
 2071. Żeromski Witaljusz
 2072. Żelazny Ignacy, from Włoszczowa County
 2073. Żołądek Marcin, from Kielce County
 2074. Żornowski Stan.
 2075. Żółtkiewicz
 2076. Żuk Wik., from Wilno Gubernya
 2077. Żurek Kacper, from Miechów County
 2078. Żydko Stanisław, from Miechów County
 2079. Żygalkowski Wacław
 2080. Żygałkowski Edmund
 2081. Żywotowski Mikołaj

Looking for clippings, which include following names:

 1. Nokhim Bakshtansky, born in Lyubcha in 1886. While engaged in hand-to-hand combat, his right hand was severely mangled by the business end of a Kyu-gunto sword.
 2. Jan Węgrowski, born in 1873. Emigrated to US as a result of Russo-Japanese War.
 3. Karol Pluciński, born on 1872, January 25 in Niegosławice (Pełczyska parish), son of Władysław Pluciński and Aniela Grądowska. Did not return from war.
 4. Piotr Szołomicki, son of Jan.

If you are interested in details of any of entry, or would like to add someone to the above list, just send me an e-mail: paczkowskidanielmarcin@gmail.com