Russo-Japanese war of 1905

War between Russia and Japan taken place from February 8, 1904 to September 5, 1905, but some assaults took place even in 1906, long time after treaty in Portsmouth and win of Japan. This war was not documented well in historiography, especially in regard to the names of ordinary soldiers fighting, being injured and lost. The below database contains names of soldiers fighting in this war found in different articles from the time of war. Number of the same names reflects number of mentions in different articles. Names were listed in alphabetical order.

List of people lost, injured or fighting in war between Russia and Japan of 1905 coming from Kingdom of Poland or having polish names
(Lista zabitych, rannych i walczących podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, pochodzących z Królestwa Polskiego lub noszących polskie nazwiska)

 1. Abakanowicz Stanisław
 2. Abramowicz Aleksander
 3. Abuladze
 4. Adamski
 5. Akkiewicz Adam, from Grodno Gubernya
 6. Aksakow
 7. Albrychowicz
 8. Aleksandrow
 9. Aleksandrowski
 10. Aleksiejew
 11. Ałłasow
 12. Ancewicz-Karklin Wilhelm
 13. Andrejew
 14. Andriuchin
 15. Aniczkow
 16. Antczak Stan.
 17. Antoniewicz Lucjan Witold
 18. Antonowicz Mikołaj
 19. Antropow
 20. Antroszenko
 21. Ańcuta Paweł
 22. Arces Piotr, from Miechów County
 23. Arcimowicz Antoni
 24. Arciszewski Kazimierz
 25. Armuła Mikołaj, from Kielce County
 26. Artemjew
 27. Artemjew
 28. Asterblum
 29. Asterblum
 30. Awozonis Piotr
 31. Azarewicz Bronisław
 32. Babin
 33. Babiński
 34. Babiński Icek
 35. Bacewicz Adolf Stanisław
 36. Badocha Józef, from Stopnica County
 37. Bakalarz Jan, from Kielce Gubernya
 38. Bal Jakub, from Olkusz County
 39. Balicki Michał
 40. Balik Jędrzej, from Miechów County
 41. Balszyn
 42. Balszyn
 43. Bałaza Franc., from Olkusz County
 44. Bałaza Stanisław, from Olkusz County
 45. Banachiewicz
 46. Banas Stan., from Stopnica County
 47. Bankowski Leon
 48. Bańkowski Józef
 49. Bańkowski Marcin, from Stopnica County
 50. Barakowski Robert
 51. Baran Antoni, from Kielce County
 52. Baranow
 53. Baranowski
 54. Baranowski Ignacy
 55. Baranowski Izydor
 56. Barcikowski
 57. Bardini
 58. Barkowski Winc.
 59. Barszczewski Leon
 60. Bartoszewicz Ant.
 61. Barzyłowicz
 62. Basałow
 63. Baszkow
 64. Baziur Antoni, from Miechów County
 65. Bażin
 66. Bąk Paweł, from Kielce Gubernya
 67. Bąk Wincenty, from Stopnica County
 68. Benediktow
 69. Bereśniewicz Fran., from Kowno Gubernya
 70. Bereźnicki Aleksander
 71. Berkman
 72. Berliński
 73. Berliński
 74. Bernat Jan, from Włoszczowa County
 75. Białobrzeski
 76. Białobrzewski Bazyli
 77. Białokoz Wacław
 78. Białos Antoni, from Olkusz County
 79. Białozor Julian
 80. Białozor Julian
 81. Bicejew
 82. Biel Wincenty, from Pinczów County
 83. Bielas Walery, from Pinczów County
 84. Bielawski Maksymilian
 85. Bielawski Witold
 86. Bielewicz
 87. Biełocerkowski
 88. Bieniecki Wiktor
 89. Bienieszewicz Arseniusz
 90. Bieńkowski Teodor, from Kielce County
 91. Biernacki Józ., from Mińsk Gubernya
 92. Biernacki Józef
 93. Bigaj Piotr, from Olkusz County
 94. Biliński Aleksander
 95. Billewicz
 96. Billewicz Adam, from Kowno Gubernya
 97. Billewicz Juliusz
 98. Biniewicz Maksymilian
 99. Biskup Michał, from Stopnica County
 100. Bitel Winc., from Wilno Gubernya
 101. Bitner Edmund
 102. Blitek Wojciech, from Miechów County
 103. Blutsztejn Mordka, from Olkusz County
 104. Błażewski Jan
 105. Bobrowski-Koralko Konstanty
 106. Bobrzyk Władysław
 107. Bogajewski Wiktor
 108. Bogdanowicz Józef, from Kalwaria County
 109. Boglewski Antoni
 110. Bogdanow
 111. Bogdanowski
 112. Bogdanowski Stanisław
 113. Boglewski Antoni
 114. Bogolubow
 115. Bogucki Ant.
 116. Bogucki Aleksander
 117. Boguszewski Wiktor
 118. Bohdanowicz Józef
 119. Bokszczanin
 120. Boniecki Zygmunt
 121. Boniecki Zygmunt
 122. Boniewicz Mat.
 123. Borejsza Konstanty
 124. Boretti Jan
 125. Borewicz
 126. Borewicz Henryk
 127. Borkowski Antoni
 128. Borkowski Antoni
 129. Borkowski Bolesław
 130. Borodajewski
 131. Borodzicz
 132. Borowski Ludwik
 133. Borowy
 134. Borowy Bron.
 135. Borsuk Aleks., from Wilno Gubernya
 136. Borszewski Jan
 137. Bortaszewski Filip
 138. Borysowlewicz Sreten
 139. Bosakiewicz Józef
 140. Boye Hipolit
 141. Brabander
 142. Branicki Jan
 143. Bratman Abraham, from Jędrzejów County
 144. Brlewo Kazimierz
 145. Brobander
 146. Brojerski Ignacy
 147. Broniewski Michał
 148. Broniuszyc-Recki Paweł
 149. Broński Eustachy
 150. Browar Jan
 151. Brudnicki
 152. Brudnicki
 153. Bruklin Adam
 154. Bruszyński
 155. Brygała Marcin
 156. Brylewski
 157. Brylewski Roman
 158. Brynk Adolf
 159. Bryzik Jan, from Olkusz County
 160. Bryzowski Winc., from Kowno Gubernya
 161. Brzeziński Aleksander
 162. Brzeziński Aleks.
 163. Bucki Piotr, from Miechów County
 164. Buczacki J.
 165. Buczkowski Walenty
 166. Budźko Paweł
 167. Bujewicz Józef
 168. Bukrejew
 169. Bułgakow
 170. Bunge
 171. Bunżuk
 172. Burakowski Mikołaj
 173. Burkardt Władysław
 174. Burkin
 175. Bursztajn Jankiel, from Olkusz County
 176. Burzyński Michał
 177. Burzyński Włodzimierz
 178. Butejkis Stan.
 179. Butkiewicz
 180. Butyniewicz Józ., from Kowno Gubernya
 181. Bużuk Kaz.
 182. Bużyński
 183. Byczkowski Wiktor
 184. Byk Jan, from Jędrzejów County
 185. Bykow
 186. Bysiak Jacek, from Kielce County
 187. Bysiak Jacek, from Kielce County
 188. Castellan Edward
 189. Ceck Paweł
 190. Cederberg
 191. Cendra Ludwik, from Kielce County
 192. Centrenbaum Mendel, from Stopnica County
 193. Cerek Franc., from Miechów County
 194. Chajbula (?) Florian, from Olkusz County
 195. Chandeles Chackel, from Olkusz County
 196. Chaskin
 197. Chaszkowski Karol
 198. Chatym Piotr, from Jędrzejów County
 199. Chatys Piotr, from Kielce Gubernya
 200. Chełchowski Władysław
 201. Chełchowski Władysław
 202. Cherlak Jośko, from Kielce County
 203. Chęciński Chaim, from Olkusz County
 204. Chłodowski Mikołaj
 205. Chojak Chimery (?), from Olkusz County
 206. Cholewo Józef
 207. Cholewo Józef
 208. Chomętowski Izydor
 209. Chorzewski Roman Gracjan
 210. Chrucki Włodzimierz
 211. Chrypacz
 212. Chwastunow
 213. Chwastunow
 214. Chwistocki Piotr, from Olkusz County
 215. Ciechański Romuald
 216. Ciechoma Paweł, from Łask County
 217. Ciechonik Józef, from Miechów County
 218. Cierpicki
 219. Cierpicki Wincenty, from Grodno Gubernya
 220. Cierpisz Władysław
 221. Ciuła Paw.
 222. Ciura Wład., from Siedlce County
 223. Ciwczyński Gabriel
 224. Cygankiewicz Jan, from Olkusz County
 225. Cyrkler
 226. Czapko Antoni, from Stopnica County
 227. Czartoryski Tom.
 228. Czasowiak Józef, from Olkusz County
 229. Czchikwiszkili Eliasz
 230. Czechowicz Jan
 231. Czekołowski Michał
 232. Czekotowski Michał
 233. Czepielewski Józef
 234. Czeremisinow
 235. Czerepachin
 236. Czerkawski Julian
 237. Czerniak Jan, from Olkusz County
 238. Czerniewiecki Paweł
 239. Czerwicki Jan, from Kielce Gubernya
 240. Czerwiński
 241. Czeski
 242. Czeski Jan
 243. Czirikow
 244. Czirikow
 245. Czrikitijm
 246. Dabkus Kaz.
 247. Dambiński Wawrz., from Kowno Gubernya
 248. Danilewski Mitrofan
 249. Daniłowski Mik., from Grodno Gubernya
 250. Danziger Szaja
 251. Darewski Antoni
 252. Darewski Antoni
 253. Dawejko Fran., from Grodno Gubernya
 254. Dawydow
 255. Dąbrowski
 256. Dąbrowski Edgard
 257. Dąbrowski Jakub
 258. Dąbrowski Jan, from Kielce County
 259. Dąbrowski Paweł
 260. Dąbrowski Rudolf
 261. Dąbrowski Stanisław
 262. Dąbrowski Wiktor
 263. Dębno-Czajkowski Piotr
 264. Dembowski August
 265. Demjanow
 266. Długoszewski
 267. Dłuski Konstanty
 268. Dłuski Konstanty
 269. Dłużewski
 270. Dłużniewski Konstanty
 271. Doboszyński Eugeniusz
 272. Dobrosławski
 273. Dobrowolski
 274. Dobrowolski
 275. Dobrowolski Apolinary
 276. Dobrowolski Zygmunt
 277. Dobrusiak Jan
 278. Dobrzański
 279. Dobrzański Michał
 280. Dobrzański Stanisław
 281. Dobrzański Włodzimierz
 282. Dobrzyński Izydor
 283. Dobrzyński Ksawery
 284. Dolecki
 285. Doliński Izydor
 286. Dołgaracki Łukasz, from Włoszczowa County
 287. Domagalski
 288. Domański Franciszek, from Kielce County
 289. Domański Jarosław
 290. Dometti
 291. Domiński
 292. Domogadzkij Borys
 293. Domontowicz Jan
 294. Dongweckis Jan, from Kowno Gubernya
 295. Doros Piotr, from Pińczów County
 296. Doroszewski Marceli
 297. Dorożyński Józef
 298. Dowbor-Muśnicki Konstanty
 299. Dowgird Stefan
 300. Dowgird Stefan
 301. Downarowicz Włodzimierz
 302. Drabik Łukasz, from Włoszczowa County
 303. Dragosław-Nadtoczinski
 304. Dragosław-Nadtoczynski
 305. Drozdowski Aleksander
 306. Drusejko-Różewicz Wiktor
 307. Dubelt Eugeniusz
 308. Dubicki
 309. Dubiński Fr., from Kowno Gubernya
 310. Dubrowski Konstanty
 311. Dudek Franciszek, from Stopnica County
 312. Dudek Jan, from Olkusz County
 313. Dunin
 314. Dunin Adam
 315. Duszkiewicz Aleksander
 316. Dworzecki-Bogdanowicz
 317. Dziadon Michał, from Pińczów County
 318. Działszyński Konstanty
 319. Dzianicki Jan, from Pińczów County
 320. Dziankowski Włodzimierz
 321. Dzierżak Kazimierz, from Stopnica County
 322. Eberhardt
 323. Eichenwald Aleks.
 324. Eiger, from Warszawa
 325. Eiger
 326. Eiger Marian
 327. Eiger Marian
 328. Eismont
 329. Ejsmond
 330. Ekk Karol, from Kielce
 331. Eliaszewicz Mikołaj
 332. Ellis
 333. Engberts
 334. Engelhardt
 335. Fedorowicz
 336. Fedorowski
 337. Fedorowski
 338. Feofiłow
 339. Fertykowski
 340. Ficyk Antoni, from Włoszczowa County
 341. Fiedorow
 342. Fiedorow
 343. Fijałkowski Grzegorz
 344. Filadelfow
 345. Filipowski Jan
 346. Filippowski Jan
 347. Fink Jan, from Jędrzejów County
 348. Firsow Aleksy, from Kielce
 349. Flam Franciszek
 350. Fogiel Aleksander
 351. Foland Józef
 352. Foland Józef
 353. Foryś Antoni, from Stopnica County
 354. Friedman Józef, from Miechów County
 355. Friszman
 356. Fryczyński Adolf
 357. Fryjerman Chaim, from Olkusz County
 358. Fugoty Art.
 359. Fürstenwald
 360. Gajewski Jan, from Olkusz County
 361. Gajewski Konstanty
 362. Gałczenko
 363. Gałczyński Bazyli
 364. Gałkowski Mikołaj
 365. Gantimurow
 366. Garnicki Kazimierz
 367. Gau Jan, from Kielce County
 368. Gawdziński Aleksander
 369. Gawrikow
 370. Gedrojć Michał
 371. Geniusz Włodzimierz
 372. Gerbet Zysman, from Olkusz County
 373. Getenko
 374. Gibiański
 375. Giblański
 376. Gieniszta
 377. Gienieta
 378. Gieysztor M.
 379. Ginej Adam
 380. Giziewicz Ludw.
 381. Glinka
 382. Glinka
 383. Gliński Józef
 384. Gliński Józef
 385. Gliński Mikołaj
 386. Gliński Stanisław
 387. Globes Jan
 388. Gładko-Sacki Michał
 389. Głobyczew
 390. Głowacz Jan, from Miechów County
 391. Głuszek Walenty, from Kielce County
 392. Gogal Józef
 393. Gogolew
 394. Gola Jan, from Kielce County
 395. Gold
 396. Goldberg Josek, from Włoszczowa County
 397. Goldsztejn Adam
 398. Gołaszewski Stanisław
 399. Gołębiowski Franc., from Kielce County
 400. Gomal
 401. Gomóła Aleksander, from Olkusz County
 402. Gomula Izydor, from Olkusz County
 403. Gonczaryk Jakub, from Miechów County
 404. Gosiewski Henryk
 405. Gostymiński Eugeniusz
 406. Goździcki
 407. Górecki Wincenty, from Olkusz County
 408. Górnicki Michał, from Włoszczowa County
 409. Górski Bronisław
 410. Górski Gotfryd
 411. Górski Gotfryd
 412. Górski Jarosław
 413. Górski Jarosław
 414. Górski Jerzy
 415. Grabicza Antoni, from Włoszczowa County
 416. Grabowski Andrzej
 417. Grabowski Józef, from Włoszczowa County
 418. Grajek Karol, from Włoszczowa County
 419. Granowski
 420. Granowski Paweł
 421. Grif
 422. Grigorowicz
 423. Grinfeld B.
 424. Grinszpan Judka, from Jędrzejów County
 425. Grocholski Mikołaj
 426. Grodzicki
 427. Grodziński Sergiusz
 428. Gromczyński Wojciech
 429. Grosglik
 430. Grosglik Antoni
 431. Gross Roman
 432. Grozina Jan, from Kielce County
 433. Groziński Konstanty
 434. Gruca Kazimierz, from Włoszczowa County
 435. Grudecki Kazimierz
 436. Grudzicki Stanisław
 437. Grudziński Ant., from Olkusz County
 438. Grudziński Edward
 439. Grudziński Stanisław
 440. Gruszczuk Wawrz.
 441. Gruszczyński Ignacy, from Kielce County
 442. Grygas Jan
 443. Grygorowicz Józef
 444. Grzegorczak Jan
 445. Grzeszkiewicz Wład.
 446. Grzybowski Aleksander
 447. Grzybowski Wojc.
 448. Gubaś Jakub, from Olkusz County
 449. Guchowski Franc.
 450. Gudszon Konstanty
 451. Gumnicki Stanisław
 452. Gumycze
 453. Gunowski Winc.
 454. Gurbski, from Płock
 455. Gurbski
 456. Gusiew
 457. Guszczin
 458. Gutman Icek, from Olkusz County
 459. Gutowski Anatol
 460. Gutowski Innocenty
 461. Gwoździński Włodzimierz
 462. Hajdkiewicz Grzegorz
 463. Halicki
 464. Hałaburda Paweł, from Olkusz County
 465. Hankiewicz
 466. Hardt Henryk
 467. Harnysz Ludwik
 468. Hatuński Michał
 469. Hejno Alfons
 470. Heppen Saturnin
 471. Heppner Fryderyk
 472. Herbowicz Moszek, from Kielce County
 473. Herngrosz
 474. Hleb-Koszański
 475. Hlebowicz-Połoński Jan
 476. Hłasko
 477. Hłasko Aleksander
 478. Hłasko Florian
 479. Hłasko Florian
 480. Hłasko Florian
 481. Hłasko Florian
 482. Hłasko Florian
 483. Hłasko Florian
 484. Hłasko Florian
 485. Hofman
 486. Holsztejn Adam
 487. Hołyński Andrzej
 488. Honigman Izrael, from Olkusz County
 489. Hoppach Kaz.
 490. Horbaczewski
 491. Horbaczewski Ambroży
 492. Horbaczewski Ambroży
 493. Horbowski-Zaranek Jan
 494. Horbowski-Zaranek Jan Kazimierz
 495. Hordyński Michał
 496. Horodecki Jan
 497. Hreczanowski Michał
 498. Hryncewicz Jan
 499. Hryszkiewicz Edward
 500. Hryszkowski Jan
 501. Huszcza Wład., from Kowno Gubernya
 502. Huszczo Władysław
 503. Huszczyk Fr., from Kowno Gubernya
 504. Ignaszewski A.
 505. Ignatowicz W.
 506. Iljin
 507. Iljin
 508. Imszennik-Kondratowicz Konstanty
 509. Inglez
 510. Ingman Karol
 511. Iwanow
 512. Iwanow
 513. Iwanow
 514. Iwanow
 515. Iwanowski Aleksander
 516. Iwaszin
 517. Iwaszkiewicz Wacław
 518. Iwaszkin
 519. Iwicki Jan
 520. Iwicki Klemens
 521. Izdebski
 522. Izdebski Stan.
 523. Jabłoczkin
 524. Jackowski Mikołaj
 525. Jacura And.
 526. Jacyna Mikołaj
 527. Jagiełło Józef
 528. Jagodin
 529. Jajczyk Jan, from Miechów County
 530. Jakimiec Stefan
 531. Jakimowicz Stef., from Kowno Gubernya
 532. Jakimowicz Wiktor
 533. Jakowlew
 534. Jakowlew
 535. Jakowlew
 536. Jakowlew Sergiusz
 537. Jakowski
 538. Jaksa-Kwiatkowski Mieczysław
 539. Jakubowicz Hersz, from Pińczów County
 540. Jakubowski
 541. Jakubowski
 542. Jakubowski
 543. Jakubowski Jan
 544. Jakubowski Mikołaj
 545. Jakubowski Włodzimierz
 546. Jałcewicz
 547. Janas Paweł, from Pińczów County
 548. Janczes Andrzej
 549. Janczewski
 550. Janczewski Aleksander
 551. Janczewski Mikołaj
 552. Janik Piotr, from Olkusz County
 553. Janik Władysław, from Kielce County
 554. Jankiewicz
 555. Jankowski
 556. Jankowski Kaz., from Kowno Gubernya
 557. Jankowski Miecz., from Warszawa
 558. Jankowski Miecz.
 559. Janow
 560. Janowski Wincenty, from Jędrzejów County
 561. Jantek Andrzej
 562. Janus Walenty, from Jędrzejów County
 563. Jarnowiecki
 564. Jaron Ignacy, from Stopnica County
 565. Jarosiński Wincenty, from Olkusz County
 566. Jarosz Piotr, from Pińczów County
 567. Jaroszew
 568. Jaroszewski Dmitry
 569. Jaroszewski Franciszek, from Włoszczowa County
 570. Jasiewicz Ignacy
 571. Jasiewicz Ignacy
 572. Jaskłowski Mikołaj
 573. Jastrebow
 574. Jastrzębski Bronisław
 575. Jaszczołt
 576. Jaszczołt Wacław, from Suwałki Gubernya
 577. Jaworowski Jan
 578. Jaworski Franciszek
 579. Jażyński Mikołaj
 580. Jedułow
 581. Jefimeniuk Mateusz
 582. Jewalewicz Teodor
 583. Jewniewicz Teodor
 584. Jeżewski Stefan
 585. Jeżewski Stefan
 586. Jeżewski Stefan
 587. Jeżewski S.
 588. Jędrychowski Józef, from Miechów County
 589. Jodko Edward
 590. Jodko Piotr
 591. Jordan Mikołaj
 592. Józefowicz Michał
 593. Judicki
 594. Judt, from Warszawa
 595. Judt Ign.
 596. Judycki Mikołaj
 597. Judzienicz Mikołaj
 598. Jurjew Mikołaj
 599. Jurkiewicz Michał
 600. Jurkiewicz Michał
 601. Jurkiewicz Mikołaj
 602. Juszkiewicz Józef
 603. Juszyński Antoni, from Olkusz County
 604. Kabanow
 605. Kaczin
 606. Kaczmarek Kaz.
 607. Kaczur Piotr, from Kielce County
 608. Kaczyński Bolesław
 609. Kaj
 610. Kaleta Wojciech, from Jędrzejów County
 611. Kalinowicz Mikołaj
 612. Kalinowski Mikołaj
 613. Kaliski
 614. Kalita Antoni, from Stopnica County
 615. Kaljo
 616. Kałtan Konst., from Kowno Gubernya
 617. Kamieniec Robert
 618. Kamieniecki
 619. Kamieński
 620. Kamieński
 621. Kamieński Kazimierz
 622. Kamiński
 623. Kamiński Aleksander
 624. Kamiński Antoni
 625. Kamiński Karol
 626. Kampioni Paweł
 627. Kamzin
 628. Karaniewski Wiktor
 629. Karbowski Andrzej
 630. Karcz Wawrzyniec, from Stopnica County
 631. Kardaszewski Eugeniusz
 632. Karło Mich., from Kowno Gubernya
 633. Karłowicz Józef
 634. Karpiński
 635. Karpowicz Mikołaj
 636. Karwat Mar.
 637. Kasperowicz Stef., from Kowno Gubernya
 638. Kasprzak Jan
 639. Kastellaz Edward
 640. Kasza Jakub, from Pińczów County
 641. Kasza Walenty, from Pinczów County
 642. Kaszewski Ignacy, from Kielce County
 643. Kasztaliński
 644. Kaufman Lejzor, from Chmielnik
 645. Kaukin
 646. Kazimirski Mikołaj
 647. Kedrow
 648. Kefeli
 649. Keller
 650. Keller Jan Teodor
 651. Kenigstein Mark
 652. Kersten Aksel
 653. Kędzierski Józef, from Olkusz County
 654. Kiełłpsz Marcin, from Rosienie in Kowno Gubernya
 655. Kiełpsz Marcin
 656. Kierkowski Jan, from Pińczów County
 657. Kietliński
 658. Kietliński Kaz.
 659. Kietliński Kazimierz
 660. Kietliński Władysław
 661. Kimiński Michał
 662. Kiriłow
 663. Kiriński Jelisiej
 664. Kisiel Jakub
 665. Kitycyn
 666. Klepacki Wiktor
 667. Klepacz Franc., from Stopnica County
 668. Klepikow
 669. Klim Jan, from Włoszczowa County
 670. Klimaszewski Józef
 671. Klimaszewski Józef
 672. Klimowicz Aleksander
 673. Klimowicz Stanisław
 674. Klinik Stanisław, from Kielce County
 675. Kluczewski Jan
 676. Kluczewski Marcin, from Olkusz County
 677. Klupa Wojciech, from Olkusz County
 678. Kłębowski
 679. Kłębowski Napoleon
 680. Kłębowski Władysław
 681. Kłoczkowski Stanisław
 682. Kneler Abram, from Stopnica County
 683. Knipper
 684. Knorring
 685. Knysz Jan
 686. Kobylecki Julian
 687. Kochen Lejzor, from Olkusz County
 688. Kociubiński
 689. Koczerzyński
 690. Koenigstein, from Warszawa
 691. Kojrowicz Jan
 692. Kolesnikow
 693. Koliński
 694. Koliński
 695. Kolumna-Hattowski Mieczysław
 696. Kołakowski
 697. Kołakowski
 698. Kołakowski
 699. Kołłorowicz Paweł
 700. Kołodziejczyk Włodzimierz, from Bodzentyn Community
 701. Kołomijec Piotr
 702. Kołosionek Józef, from Wilno Gubernya
 703. Komarowski
 704. Komaszko Grzegorz
 705. Komorowski G.
 706. Komorowski Mikołaj
 707. Komuba Wincenty, from Jędrzejów County
 708. Kondera Stanisław, from Kielce County
 709. Kondracki
 710. Kondracki Konstanty
 711. Kondratowicz Cyprian
 712. Koniewski Paw.
 713. Kononow
 714. Konstantinow
 715. Kopersak Szymon
 716. Koprowicz Paweł
 717. Kopycki Stan.
 718. Kopytko Eugeniusz
 719. Korabczewski Włodzimierz
 720. Korasiewicz Michał
 721. Korbowski Piotr, from Kowno Gubernya
 722. Korczyc Bronisław
 723. Kordas Kazimierz, from Kielce Gubernya
 724. Kordecki Julian, from Miechów County
 725. Korecki
 726. Koreluch Andrzej, from Włoszczowa County
 727. Korn Kazimierz
 728. Korn Kazimierz
 729. Korniewski Andrzej
 730. Korol Józef, from Kielce Gubernya
 731. Korolew
 732. Korpisz Franc., from Włoszczowa County
 733. Korsak Michał
 734. Korzun
 735. Korzun
 736. Korżew
 737. Korżyński
 738. Kosagowski Michał
 739. Kosmin
 740. Kossowicz
 741. Kossowicz
 742. Kossowicz Leon
 743. Kossowski
 744. Kossowski Aleksander
 745. Kostenko
 746. Kostienko
 747. Kosztan Aleksander
 748. Kotikow
 749. Kotiużinski
 750. Kotłowski Bazyli
 751. Kotow
 752. Kotowicz Aleksander
 753. Kotowicz Póz., from Wilno Gubernya
 754. Kowalczuk Stefan
 755. Kowalczyk Antoni, from Jędrzejów County
 756. Kowalewski
 757. Kowalewski
 758. Kowalewski
 759. Kowalewski Krzysztof, from Święciany County
 760. Kowalik Franciszek, from Kielce County
 761. Kowalik Tomasz, from Olkusz County
 762. Kowalski
 763. Kowalski Józef, from Kielce County
 764. Kowarcew
 765. Koweski Eustachy
 766. Koza Józef, from Jędrzejów County
 767. Kozak Franciszek, from Olkusz County
 768. Kozicki Mikołaj
 769. Kozicki Włodzimierz
 770. Kozielski Michał
 771. Kozieł Łukasz, from Stopnica County
 772. Kozieracki Eliasz
 773. Kozierowski
 774. Kozierowski Daniel
 775. Kozłowski Michał
 776. Kozłowski Piotr
 777. Kozłowski Wincenty
 778. Kozyra Franc., from Olkusz County
 779. Kożuchowski Franciszek
 780. Kragielski
 781. Krajewski Michał
 782. Kramarew
 783. Krasiński
 784. Krasnołęski Paweł
 785. Krasnopolski Jakub Ludwik
 786. Krasowski
 787. Krasowski
 788. Krassowski
 789. Krasucki Józef
 790. Kratistow
 791. Krause Ludwik
 792. Krauze
 793. Krauze Ludwik, from Warszawa
 794. Krawczyk Jan, from Kielce County
 795. Krawczyński Paweł
 796. Krawczyński Paweł
 797. Krawotyński Jan
 798. Kren Stef., from Wilno Gubernya
 799. Kriukow
 800. Król Antoni, from Kielce County
 801. Krulicki Jędrzej, from Włoszczowa County
 802. Kruszec Wojciech, from Miechów County
 803. Krynicki Eugeniusz
 804. Krynicki Jan
 805. Krynicki Mikołaj
 806. Kryński Ambroży
 807. Krysztofowicz
 808. Krysztofowicz Włodzimierz
 809. Kryżycki
 810. Krzemiński Jan, from Kielce County
 811. Krzesimowski Marian
 812. Krześlica Stanisław, from Miechów County
 813. Krzewicki
 814. Krzyszkiewicz Jakub, from Miechów County
 815. Krzysztofczyk Józef, from Stopnica County
 816. Krzysztofik Wojciech, from Włoszczowa County
 817. Krzywda Maciej, from Olkusz County
 818. Krzywda Stanisł., from Miechów County
 819. Krzywicki Bronisław
 820. Krzywiec
 821. Kucharewicz Stanisław
 822. Kuchin
 823. Kuciński
 824. Kuciński Aleks.
 825. Kucznow Semen, from Włoszczowa County
 826. Kuczuk Koronat
 827. Kuczyński
 828. Kuczyński, student in Petersburg
 829. Kuczyński Konstanty
 830. Kuczyński Konstanty
 831. Kudrewicz Marian, from Wilno
 832. Kudrewicz Marian
 833. Kudrin
 834. Kukułka Jakub, from Pińczów County
 835. Kula Kazimierz
 836. Kulczycki Józef
 837. Kulesz Wacław
 838. Kulesz Wiaczesław
 839. Kulesza
 840. Kuliczkowski
 841. Kuliczkowski Włodz.
 842. Kulikowski Mikołaj
 843. Kulikowski Włodzimierz
 844. Kulinczenko Eugeniusz
 845. Kuncewicz Walery
 846. Kunczyński
 847. Kunczyński
 848. Kurakin
 849. Kurch Jakub
 850. Kurella Tadeusz
 851. Kurkowski
 852. Kurkowski Ferdynand
 853. Kurżoński Ilja
 854. Kuryło Antoni
 855. Kuryłowicz Kar., from Wilno Gubernya
 856. Kusociński
 857. Kutiepow
 858. Kuwdicewicz Kaz., from Kowno Gubernya
 859. Kuzin
 860. Kuzniecow
 861. Kuźmicki Piotr
 862. Kuźmiński
 863. Kwanps Jakub
 864. Kwapiszewski Jerzy
 865. Kwiatek Maciej, from Daleszyce Community
 866. Kwietol Franc., from Włoszczowa County
 867. Kwinto
 868. Lajming
 869. Landau H.
 870. Laskowski
 871. Laskowski
 872. Laskowski
 873. Laskowski Jan
 874. Lassotowicz Władysław
 875. Laszczyk Seweryn
 876. Laszko
 877. Latalski Antoni, from Kielce County
 878. Leczycki
 879. Leman
 880. Lenartowicz
 881. Lenartowicz
 882. Lenartowicz Ryszard
 883. Lenartowicz Ryszard
 884. Leniwcew
 885. Lepeszyński Mikołaj
 886. Lesiewiecki Mikołaj
 887. Leskow
 888. Leszczyński Aleksander
 889. Leszczyński Wacław
 890. Lewandowski
 891. Lewensztern
 892. Lewestam Michał
 893. Lewicki Piotr
 894. Lewkowicz Jan
 895. Leżyński Jan
 896. Librecht Karol
 897. Lichosik Mich.
 898. Lichosiek Mich.
 899. Ligawiec Ignacy, from Stopnica County
 900. Ligot
 901. Lindbek
 902. Lindstrem
 903. Liniewicz
 904. Liniewicz Michał
 905. Lippoman Ludwik
 906. Lipstadt A.
 907. Lipstadt J.
 908. Lipsztad A.
 909. Lipsztad I., from Warszawa
 910. Lipsztat A.
 911. Lipsztat J.
 912. Lisenko
 913. Lisowski Feliks, from Włoszczowa County
 914. Lisowski Mikołaj
 915. Listowski Mikołaj
 916. Litwiński Michał, from Kielce County
 917. Liwotow
 918. Loos
 919. Lubarski Walerian
 920. Lubelski
 921. Lubelski
 922. Lund Gustaw
 923. Luskino Ksawery
 924. Łagoda
 925. Łakomy Jan
 926. Łambuch Adam
 927. Łankowski Wacław
 928. Łapczyński Aleks.
 929. Łaski
 930. Łaski
 931. Łaski
 932. Łaski
 933. Łaski Sylwin
 934. Łaszkiewicz
 935. Łatkin
 936. Łatysz Jan
 937. Ławrow
 938. Ławrow
 939. Ławrynowicz Konstanty
 940. Łazarew
 941. Łazarew
 942. Łazarew
 943. Łazarkiewicz Mikołaj
 944. Łąski Jan
 945. Łomikowski Konstanty
 946. Łomikowski Konstanty
 947. Łopatto Michał
 948. Łopski Kazimierz, from Włoszczowa County
 949. Łowicki Jan, from Włoszczowa County
 950. Łozdowski
 951. Łozin
 952. Łucenko
 953. Łucki Hilary
 954. Łuczyński Jan
 955. Łudzik Paweł, from Olkusz County
 956. Łukaszewski
 957. Łukin
 958. Łukin
 959. Łukjanow
 960. Łukomski Michał
 961. Łukowski
 962. Łupczyński Aleksander
 963. Łuskino Apollo
 964. Łuszczewski Lucjan
 965. Łynów
 966. Machowka
 967. Machtinger Mejer
 968. Machtynger Moszek, from Jędrzejów County
 969. Maciejewski, from Płock
 970. Maciejowicz Mieczysław
 971. Maciejski Maks.
 972. Maciuk Dom.
 973. Macuniewicz Apollo
 974. Madej
 975. Madejada Wojciech, from Stopnica County
 976. Maj Piotr, from Jędrzejów County
 977. Maj Majewski Wiktor
 978. Maj-Majewski Wiktor
 979. Majdecki Bolesław
 980. Majewski
 981. Majewski Aleksander Bronisław
 982. Majewski Kazimierz
 983. Majewski Włodzimierz
 984. Majewski Włodzimierz
 985. Majkowski Henryk
 986. Makarow
 987. Makarow
 988. Makowiecki Sylwester
 989. Makowiecki Sylwester
 990. Makowski Ant., from Kowno Gubernya
 991. Maksimow
 992. Maksimow
 993. Makucha Piotr, from Pińczów County
 994. Malczarak Jan, from Miechów County
 995. Malewicz
 996. Malewicz Aleks., from Grodno Gubernya
 997. Malinowski Aleksander
 998. Malinowski Aleksander
 999. Malinowski Aleksander
 1000. Malinowski Antoni
 1001. Malinowski Jakub, from Stopnica County
 1002. Maliński Stanisław
 1003. Maliszewski Kazimierz
 1004. Maller
 1005. Małachowski
 1006. Manicki Mikołaj, from Olkusz County
 1007. Mańkowski Antoni
 1008. Marciniezin
 1009. Marcinkowski Wawrzyniec, from Kielce Gubernya
 1010. Marczewski
 1011. Marewski
 1012. Margiewicz Kazim., from Włoszczowa County
 1013. Markow
 1014. Markowicz Jerzy
 1015. Markowski
 1016. Markowski Stan.
 1017. Markowski Stanisław
 1018. Martyniewski Albert
 1019. Martynow
 1020. Martynus Filip, from Miechów County
 1021. Maryn Mikołaj, from Włoszczowa County
 1022. Masajada Piotr, from Stopnica County
 1023. Masalski Eugeniusz
 1024. Massalski Eugeniusz
 1025. Matjasewicz Michał
 1026. Matulak Stanisław, from Miechów County
 1027. Matulanis
 1028. Matulewicz
 1029. Matulewicz Józef, from Radom Gubernya
 1030. Matusewicz
 1031. Matusewicz Mikołaj
 1032. Matusiak Wal., from Sochaczew County
 1033. Matusiewicz
 1034. Matusiewicz Baltazar
 1035. Matwiejenko
 1036. Matyasz Piotr, from Pinczów County
 1037. Matyj Tomasz, from Włoszczowa County
 1038. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 1039. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 1040. Mazin
 1041. Meister
 1042. Melnikow
 1043. Menard Lewis
 1044. Mendelewicz Mojżesz, from Pińczów County
 1045. Menszikow
 1046. Merczanski Mikołaj
 1047. Meszerman Icek, from Olkusz County
 1048. Metzner Alfred
 1049. von Meyer
 1050. Mędrek Michał
 1051. Mianowski Stanisław
 1052. Michajłow
 1053. Michajłow
 1054. Michalewski Aleksander
 1055. Michalski Franciszek, from Stopnica County
 1056. Michałapow
 1057. Michałowski Jan
 1058. Micziner
 1059. Mielnikow
 1060. Mierkowski Mieczysław
 1061. Miernik Jan, from Kielce Gubernya
 1062. Migurski
 1063. Mikłaszewski Aleksander
 1064. Mikołajunas Józ., from Kowno Gubernya
 1065. Mikszysz
 1066. Milewski Antoni
 1067. Milkowski Aleksander
 1068. Miłkowski Andrzej, from Stopnica County
 1069. Miłosik Jan
 1070. Minin
 1071. Minkowski Bazyli
 1072. Mirecki Eug.
 1073. Mirosznikow
 1074. Misiewicz Kazimierz Witold
 1075. Misiura Andrzej
 1076. Misz Kazimierz, from Olkusz County
 1077. Miszkinis Edward
 1078. Miśnik Julian, from Święciany County
 1079. Młodzianowski Elizeusz
 1080. Młodzianowski Emil
 1081. Mogilnicki
 1082. Mojkowski
 1083. Mojkowski Henryk
 1084. Mojkowski Paweł
 1085. Mol Sidor, from Olkusz County
 1086. Molas
 1087. Moldenhawer Konstanty
 1088. Molęda Jędrzej, from Olkusz County
 1089. Morozowicz Paweł
 1090. Moskwa Stanisław, from Kielce County
 1091. Mościński
 1092. Mrozowski
 1093. Mrozowski
 1094. Mucharski
 1095. Mucharski Aleksander
 1096. Mucharski Aleksander
 1097. Mucharski Wład.
 1098. Mucharski Władysław
 1099. Muczyński
 1100. Mudrowicz Ludwik
 1101. Mukowiecki Aleksander
 1102. Muraszek Leonard, from Kielce County
 1103. Muraszko
 1104. Murawski
 1105. Murowicki Aleksander
 1106. Mużarowski Piotr
 1107. Myłow
 1108. Myszkin
 1109. Nadiein
 1110. Nagórski Franciszek Urban
 1111. Nagrodzki Konstanty
 1112. Naszewski Rom.
 1113. Naumienko Ksenofont
 1114. Nawrocki Michał
 1115. Nazarewski
 1116. Nazarow
 1117. Necki Włodzimierz
 1118. Negowski Mikołaj
 1119. Nehring
 1120. Nering
 1121. Nefedowski Timofiej
 1122. Niehrebiecki Kazimierz
 1123. Nieratow
 1124. Nikołajew
 1125. Nikołajew
 1126. Nikołajew
 1127. Nikołajew Włodzimierz
 1128. Nikonow
 1129. Nirod
 1130. Nocon Marcin, from Olkusz County
 1131. Nocuł Bartłomiej, from Pińczów County
 1132. Noiszewski Mikołaj
 1133. Norkiewicz
 1134. Nosalewski Bronisław
 1135. Nosowicz
 1136. Nowak Józef, from Miechów County
 1137. Nowak Stanisław, from Stopnica County
 1138. Nowicki Jan, from Włoszczowa County
 1139. Nowicki Jan
 1140. Nowicki Kazimierz
 1141. Nowicki Mikołaj
 1142. Nowodworski, from Płock
 1143. Nowodworski Jan
 1144. Nowodworski Jan
 1145. Nowogrodzki Stanisław
 1146. Nowogrodzki Stanisław
 1147. Nowosielski Jan
 1148. Nusynowicz Jakiel, from Stopnica County
 1149. Obnosow
 1150. Obora Józef, from Kielce County
 1151. Obruczesznikow
 1152. Ochotnikow
 1153. Odyniec Wincenty
 1154. Oganowski
 1155. Ogilba
 1156. Ogilba Stefan
 1157. Ogilba Stefan
 1158. Ogiński Ludwik
 1159. Ogłoblew
 1160. Ojrzanowski
 1161. Okulicz Stanisław
 1162. Okulicz-Kozaryn Wiktor
 1163. Olechnowicz Konstanty
 1164. Olechnowicz Włodzimierz
 1165. Olędzki Ludwik
 1166. Olszak Wincenty, from Jędrzejów County
 1167. Olszewski
 1168. Olszewski Eugeniusz
 1169. Olsziniewski
 1170. Ołdakowski
 1171. Ołtarzewski Eugeniusz
 1172. Ołtarzewski Stefan
 1173. Onacewicz
 1174. Osipow
 1175. Ososko Nikodem
 1176. Onoszkiewicz-Jacyno Czesław
 1177. Onoszko Bolesław
 1178. Opacki
 1179. Opara Wincenty, from Kielce County
 1180. Opolski Kazimierz, from Olkusz County
 1181. Orieł
 1182. Orliński Andrzej
 1183. Orłow
 1184. Orłowski
 1185. Orman Michał, from Włoszczowa County
 1186. Orzeł Kaz.
 1187. Orzeł Kazimierz
 1188. Ostalski Jan
 1189. Ostapowicz Kazimierz
 1190. Ostaszkiewicz Włodzimierz
 1191. Ostołopow
 1192. Ostrowski Alfons
 1193. Ostrowski Ant.
 1194. Ostrowski Celestyn
 1195. Ostrowski Edward Konstanty
 1196. Ostrowski Jan
 1197. Ostrowski Józ., from Kowno Gubernya
 1198. Ostrowski Józef
 1199. Ostrowski Józef
 1200. Ostrowski Władysław
 1201. Ostrykowski Antoni
 1202. Oszak (?) Jędrzej, from Miechów County
 1203. Oyrzanowski
 1204. Ozalikow
 1205. Ozierski
 1206. Ożyźniewski Konstanty
 1207. Ożyźniewski Michał
 1208. Ożyźniewski Michał
 1209. Pachomow
 1210. Paciorkowski Bazyli
 1211. Pacowski Aleks.
 1212. Paderewski Mikołaj
 1213. Palczewski
 1214. Palczewski
 1215. Palczewski Jakub
 1216. Palij
 1217. Palojtis Jan
 1218. Pancerzyński Feliks, from Łajżewo in Szawle County, Kowno gubernya
 1219. Panczyk Mikołaj, from Kielce County
 1220. Pankiewicz
 1221. Pantelejmonow
 1222. Pańkowski
 1223. Papiesz Mateusz, from Olkusz County
 1224. Parczewski Mikołaj
 1225. Parfenow
 1226. Parfjanowicz Ignacy
 1227. Parizer Judko, from Olkusz County
 1228. Parski Michał
 1229. Pastuchowski Rafał
 1230. Paszczenko
 1231. Paszkiewicz Antoni
 1232. Paszuto
 1233. Patrykowski Aleksander
 1234. Patrykowski Aleksander
 1235. Pawlik Andrzej, from Włoszczowa County
 1236. Pawłowicz Wład.
 1237. Pawłowski
 1238. Pawłowski
 1239. Pawłowski Eugeniusz
 1240. Pawłowski Paweł
 1241. Perdzyński
 1242. Perdzyński
 1243. Perek Michał, from Olkusz County
 1244. Perlik Jan
 1245. Perzyński Bronisław
 1246. Petelin
 1247. Petrow
 1248. Petrow Aleksander
 1249. Petuła Piotr, from Pińczów County
 1250. Pewny Apolinary
 1251. Pęciak Michał, from Olkusz County
 1252. Piasecki, from Warszawa
 1253. Piasecki Edw.
 1254. Pieńkowski
 1255. Pieńkowski Julian
 1256. Pierzchalski Franc., from Pińczów County
 1257. Pietkiewicz Julian
 1258. Pietkiewicz Julian
 1259. Pietrasz Wiktor
 1260. Pietrzak Józ., from Lublin County
 1261. Piętko Bolesław Julian
 1262. Pikulin
 1263. Piłsudzki
 1264. Piński Michał
 1265. Piotrowicz Stanisł., from Kielce County
 1266. Piotrowski Jan, from Pińczów County
 1267. Piotrowski Konstanty
 1268. Piotrowski Michał
 1269. Piotrowski Mikołaj
 1270. Piotrowski Stan., from Brwilno
 1271. Pisanecki Apollo
 1272. Pleszewski Konstanty
 1273. Plesziwyj
 1274. Plotuch Ignacy
 1275. Płachtin
 1276. Płatkowski Kazimierz
 1277. Pławiński
 1278. Płazowski
 1279. Płazowski Daniel
 1280. Płazowski Daniel
 1281. Płazowski Konstanty
 1282. Płoskonnyj
 1283. Pobojewski
 1284. Pobojewski Wacław
 1285. Pobukowski Konstanty
 1286. Pobukowski Konstanty
 1287. Pocun Franc., from Pińczów County
 1288. Podczaski, from Warszawa
 1289. Podczaski Art.
 1290. Podernia Grzegorz
 1291. Podgórski
 1292. Podgórski Jan, from Włoszczowa County
 1293. Podgórski Michał
 1294. Podgórski Mikołaj
 1295. Podgórski Mikołaj, from Wilno
 1296. Podhajecki Włodzimierz
 1297. Podstanecki Wiktor
 1298. Podychowicz Wincenty, from Pińczów County
 1299. Podziemski Zygmunt
 1300. Pogorzelski Aleksander
 1301. Pohoski Stanisław
 1302. Pohoski Stanisław
 1303. Pojechajło Piotr, from Kowno Gubernya
 1304. Poklewski-Koziełł
 1305. Poklewski-Koziełł Włodz.
 1306. Poklewski-Koziełł Włodzimierz
 1307. Pokotyłło
 1308. Pokotyło Jan
 1309. Pokrowski
 1310. Polakow Teodor
 1311. Poletyłło
 1312. Polikarpow
 1313. Polukarow Władysław
 1314. Połozow
 1315. Pomeranc Josek, from Olkusz County
 1316. Pomeranc Josek, from Olkusz County
 1317. Popieluk Jan
 1318. Popiełło
 1319. Popławski
 1320. Popławski Eliasz
 1321. Popławski Michał
 1322. Popow
 1323. Popow
 1324. Popow
 1325. Popow
 1326. Popowicki
 1327. Poraj-Koszyc Eugeniusz
 1328. Porcz Michał, from Miechów County
 1329. Porębski Kaz.
 1330. Porębski Kazimierz
 1331. Porębski Kazimierz
 1332. Porfianowicz Ignacy
 1333. Posławski Apollo
 1334. Pospielow
 1335. Potera Antoni, from Kielce County
 1336. Powało-Szwyjkowski Mikołaj
 1337. Powerzak Józef
 1338. Poździak Mich., from Grodno Gubernya
 1339. Półka Jan, from Olkusz County
 1340. Prawikow
 1341. Prędki Franciszek, from Pińczów County
 1342. Prichodczenko
 1343. Prockajło Józef, from Dubrowlenia in Lida County
 1344. Proniewicz Kar., from Kowno Gubernya
 1345. Protasiewicz
 1346. Protasiewicz Aleksander
 1347. Prozorkiewicz Wiktor
 1348. Prusiewicz Zygmunt
 1349. Pruszewski Aleksander
 1350. Pruszewski Karol
 1351. Przewysz-Kwinto Felicjan
 1352. Przezdziecki Mieczysław
 1353. Przeździecki Aleksander
 1354. Przeździecki Wacław
 1355. Przeździecki Wacław
 1356. Przybielak Stanisław, from Kielce Gubernya
 1357. Przyłuski, from Płock
 1358. Punin Adam, from Wilno Gubernya
 1359. Puty Jakub, from Włoszczowa County
 1360. Pyrowicz Adam
 1361. Pyrowicz Adam
 1362. Pytel Andrzej, from Stopnica County
 1363. Pyżewski Michał
 1364. Pyżewski Michał
 1365. Rabicki Stanisław
 1366. Raczko; lieutenant
 1367. Raczyński Michał
 1368. Radecki
 1369. Raduszkiewicz Michał
 1370. Radziwiłł
 1371. Radziwiłł Stan.
 1372. Rafalski
 1373. Rafałowicz
 1374. Rajewski
 1375. Rajewski
 1376. Rajewski Mikołaj
 1377. Rakowski Czesław
 1378. Rakutin
 1379. Ralcewicz Mikołaj
 1380. Rams Jan, from Olkusz County
 1381. Raszewski
 1382. Raszewski Julian
 1383. Ratajski Aleksander
 1384. Rauze Ignacy
 1385. Rawa Mikołaj
 1386. Rawwa
 1387. Rawwa Mikołaj
 1388. Rawwa Mikołaj, from Wołyń Gubernya
 1389. Razdzieriszin
 1390. Reingardt
 1391. Rejchard Wiktor
 1392. Rejmers Emil
 1393. Rejss
 1394. Remizow
 1395. Rempel Leon
 1396. Rennenkampf
 1397. Reszczyński Seweryn
 1398. Reszka Stan.
 1399. Reut Antoni
 1400. Reutt Piotr
 1401. Riedkin
 1402. Riepin
 1403. Rjazanow
 1404. Robuszko Michał, from Radeszki Community in Oszmiana County
 1405. Rod Jakub
 1406. Rodziewicz Eugeniusz
 1407. Rogaczek Mateusz, from Pińczów County
 1408. Rogaliński Stan.
 1409. Rogalski Piotr
 1410. Rogge
 1411. Rogge Jan
 1412. Rogowski Antoni
 1413. Rogowski Antoni
 1414. Rogoziński Michał, from Kielce County
 1415. Rojewski
 1416. Rojewski Antoni
 1417. Rojewski Kazimierz
 1418. Rokicki
 1419. Rokicki
 1420. Romaniewski Fran., from Mińsk Gubernya
 1421. Romankowski Berek, from Stopnica County
 1422. Romanowski Mikołaj
 1423. Romanowski
 1424. Romanowski Stanisław
 1425. Romanowski Teofil, from Stopnica County
 1426. Romanowski Włodzimierz
 1427. Romańczuk Antoni
 1428. Romaszkiewicz Konstanty
 1429. Romaszko Piotr
 1430. Romejko Jan
 1431. Romejko-Hurko
 1432. Rosenblum Berek, from Chmielnik
 1433. Rozanow
 1434. Rozenblat Lewin, from Kielce Gubernya
 1435. Roznatowski
 1436. Rożański Stanisław
 1437. Rózga Wawrzyniec, from Stopnica County
 1438. Różycki Antoni
 1439. Różycki Antoni
 1440. Rubiec Borys
 1441. Rubin
 1442. Rubin
 1443. Rubkowski Wład.
 1444. Rumiewski Leopold
 1445. Rusin Paweł, from Miechów County
 1446. Rutkowski
 1447. Rutkowski
 1448. Rutkowski
 1449. Rutkowski
 1450. Rutkowski Jan Ignacy, from Witebsk Gubernya
 1451. Rutkowski Józef
 1452. Rybołowski Piotr, from Grużyce in Oszmiana County
 1453. Rychter Szmul, from Miechów County
 1454. Rycki Stanisław
 1455. Ryczkow
 1456. Rymaszewski Seweryn
 1457. Rymgajłło Józ., from Kowno Gubernya
 1458. Rymski And.
 1459. Rynejski Adam
 1460. Ryszkow
 1461. Rzecki Otton
 1462. Rzeczycki
 1463. Rzedziul
 1464. Rzepecki
 1465. Rzepecki
 1466. Rzepecki Czesław
 1467. Rzepecki Czesław
 1468. Rzepecki Czesław
 1469. Rzepka Józef, from Jędrzejów County
 1470. Rześniowiecki
 1471. Sacharow
 1472. Sacharuk Karp., from Grodno Gubernya
 1473. Sachs
 1474. Sachs
 1475. Sacko Jan
 1476. Sadowski
 1477. Sadowski Antoni, from Jędrzejów County
 1478. Sakiewicz Antoni
 1479. Sakolis Stanisław
 1480. Salajew
 1481. Sałło
 1482. Sambór Jan, from Stopnica County
 1483. Samygin
 1484. Sandacz Antoni
 1485. Sandecki
 1486. Sanicki Wacław
 1487. Sanin Konst., from Grodno Gubernya
 1488. Sapoźnikow
 1489. Sarecki Franc.
 1490. Satyra Stanisław, from Stopnica County
 1491. Saulewicz Adolf
 1492. Sawczenko
 1493. Sawicki
 1494. Sawicki
 1495. Sawicki Aleksander
 1496. Sawicki Eugeniusz
 1497. Sawicki Józef
 1498. Sawicki Leon
 1499. Sawicki Michał
 1500. Sawicki Michał
 1501. Sawicki Mikołaj
 1502. Sawicki Wincenty
 1503. Sawiński
 1504. Sawiński
 1505. Sądag Antoni
 1506. Schabicki Stanisław
 1507. Schmidthof
 1508. Schumacher August
 1509. Scigaj Wawrz., from Włoszczowa County
 1510. Seda Piotr, from Stopnica County
 1511. Seliger Wilhelm
 1512. Seliwanow
 1513. Seliwerstow
 1514. Serbkow
 1515. Serdanowski Piotr
 1516. Sereda
 1517. Serwiróg Wiktor
 1518. Siarka Jakub, from Olkusz County
 1519. Siedlnicki
 1520. Sielawa Jakub
 1521. Sielawo Jakub
 1522. Sielecki Mikołaj
 1523. Sielicki Eugeniusz
 1524. Siemieniec Jan, from Pińczów County
 1525. Siemionow Bazyli
 1526. Siemionow Eugeniusz
 1527. Siemionow Modest
 1528. Sienkiewicz
 1529. Sierpuchowitinow
 1530. Sikora Jan, from Włoszczowa County
 1531. Sikora Wincenty, from Miechów County
 1532. Sikorski Wiktor
 1533. Sipajło
 1534. Sitarski Julj.
 1535. Siuzek Gustaw
 1536. Siwicki Mieczysław
 1537. Sizarew
 1538. Skalski Kacper, from Olkusz County
 1539. Skiba Józef, from Kielce Gubernya
 1540. Skorotkiewicz Kazimierz
 1541. Skowroński Józef
 1542. Skowroński Piotr
 1543. Skrzypczyk Stanisław, from Olkusz County
 1544. Skrzypik Franciszek, from Pińczów County
 1545. Skrzyszewski Mieczysław
 1546. Skulski Eugeniusz
 1547. Sleszyński Eugeniusz
 1548. Słabolicki
 1549. Sławiński Franciszek
 1550. Sławiński Franciszek
 1551. Sławoczyński Adam
 1552. Słowaczyński Adam
 1553. Smirnow
 1554. Smirnow
 1555. Smoleński Jan
 1556. Smoleński Włodzimierz
 1557. Smożel Adam, from Solska Community in Oszmiana County
 1558. Snarowski Włodzimierz
 1559. Sobczuk Michał
 1560. Sobicki Jan, from Stopnica
 1561. Sobiecki Bronisław
 1562. Sobieski Włodzimierz
 1563. Sobieszczański Piotr
 1564. Sobolew Sergiusz
 1565. Sobolewski Aleksander
 1566. Sokolis Stanisław
 1567. Sokołowski
 1568. Sokołowski Edward
 1569. Sokołowski Edward
 1570. Solarski
 1571. Sołowjew
 1572. Sołtys Grzeg.
 1573. Somow
 1574. Sorokin
 1575. Sorokin
 1576. Spielrein L.
 1577. Spisowski
 1578. Springer Dalnij
 1579. Srebnicki Narcyz
 1580. Sroka Jan, from Olkusz County
 1581. Stachurski
 1582. Stackiewicz Aleksy
 1583. Stal
 1584. Stanek Ignacy, from Olkusz County
 1585. Stanisławski Jan
 1586. Stankiewicz
 1587. Stankiewicz Zygmunt
 1588. Stanny Wład.
 1589. Starkiewicz, from Warszawa
 1590. Starkiewicz Wład.
 1591. Starkow
 1592. Starycyn Michał
 1593. Staworyc Aleksander, from Włoszczowa County
 1594. Stefanowicz
 1595. Stefanowicz Kazimierz
 1596. Stelmak Stefan, from Stopnica County
 1597. Stelnicki Stanisław
 1598. Stepanow
 1599. Sterling W.
 1600. Stessl
 1601. Stessl
 1602. Stępniewski
 1603. Stępniewski
 1604. Stiepanow
 1605. Stocki Bohdan
 1606. Stoessel, from Brno
 1607. Stolarow
 1608. Stopoczewski Aleksander
 1609. Stryżewski Jan
 1610. Stryżow
 1611. Styczyński Paweł
 1612. Suchanow Borys
 1613. Suchojad Stanisław, from Stopnica County
 1614. Suczawa-Doszczyński Jan
 1615. Sukman
 1616. Sulewski Jan
 1617. Suligowski Jan
 1618. Suligowski Jan
 1619. Sulkowski Leon, from Olkusz County
 1620. Suryn
 1621. Suszczyński
 1622. Suszkiewicz
 1623. Suszyński
 1624. Sutocki Mikołaj
 1625. Swita Stanisław, from Stopnica County
 1626. Syczewski
 1627. Syczewski Arkadiusz
 1628. Syczugow
 1629. Sylwanowicz Konst., from Grodno Gubernya
 1630. Syryński Stanisław
 1631. Szajer Enoch, from Olkusz County
 1632. Szantyr Czesław Wiktor
 1633. Szantyr Wiktor
 1634. Szary Franciszek, from Ługanowicze Community in Oszmiana County
 1635. Szata Mikołaj, from Olkusz County
 1636. Szatiłow
 1637. Szatkowski Aleksander
 1638. Szczegolkow
 1639. Szczegolkow
 1640. Szczeniowski Kajetan
 1641. Szczepiński
 1642. Szczerba Antoni, from Jędrzejów County
 1643. Szczerbakowski
 1644. Szczerbatow
 1645. Szczerbowicz-Wieczór Mikołaj
 1646. Szczęsnowicz
 1647. Szelapin
 1648. Szełomow
 1649. Szeremietiewski
 1650. Szerszyński
 1651. Szestkiewicz Jan, from Olkusz County
 1652. Szikun
 1653. Szkurko Piotr
 1654. Szlązak Jakub, from Olkusz County
 1655. Szlązak Wojciech, from Włoszczowa County
 1656. Szmidt
 1657. Szmidt Franc.
 1658. Szolc
 1659. Szołomicki Iwan
 1660. Szorochow
 1661. Szota Jan, from Olkusz County
 1662. Szpeer Józef, from Grodno Gubernya
 1663. Szpilrein
 1664. Szpringer
 1665. Szpringer
 1666. Szterling
 1667. Sztuchlik Franciszek, from Kielce Gubernya
 1668. Szulcman Chaim, from Stopnica County
 1669. Szundiejew
 1670. Szutowicz Alfons, from Smorgonie Community in Oszmiana County
 1671. Szwarc Marian
 1672. Szwarcbaum Icek, from Pińczów County
 1673. Szwec Józ.
 1674. Szwiecow
 1675. Szwiecow
 1676. Szydłowski
 1677. Szydłowski Chackel, from Stopnica County
 1678. Szydłowski Stefan
 1679. Szygałowicz Ant., from Grodno Gubernya
 1680. Szylejko Adolf
 1681. Szymanowski
 1682. Szymański, from Kutno
 1683. Szymański
 1684. Szymański Michał
 1685. Szymański Mikołaj
 1686. Szymański Mikołaj
 1687. Szymański Włodzimierz
 1688. Szynkulski Jan
 1689. Szyszko Wacław
 1690. Szyszkowski Konrad
 1691. Śliwakowski Kazimierz, from Olkusz County
 1692. Śliwinski Jan
 1693. Ślaski Miecz.
 1694. Śliwiński Stan.
 1695. Śliz Piotr
 1696. Śmietanka-Kulczycki Stanisław
 1697. Światopełk-Mirski Adam
 1698. Światopełk-Mirski
 1699. Światopołk-Mirski Adam
 1700. Święcicki Ignacy
 1701. Święcicki Piotr
 1702. Świrski
 1703. Tabaka Jacenty, from Miechów County
 1704. Taczanowski
 1705. Taczanowski
 1706. Taczanowski Wacław, from Warszawa
 1707. Taczanowski Wacław
 1708. Taradkiewicz Antoni
 1709. Tarakanow
 1710. Tarankiewicz Stanisław
 1711. Tarasiewicz Modest
 1712. Tarło Paweł
 1713. Tarło Paweł
 1714. Tarnowski
 1715. Tarnowski Bolesław, from Kielce Gubernya
 1716. Taszkanow
 1717. Tchórzewski
 1718. Telenko Walenty, from Kielce County
 1719. Terpiłowski
 1720. Terpiłowski
 1721. Terpiłowski Feliks
 1722. Terpiłowski Paweł
 1723. Timkowski
 1724. Timkowski Aleksander
 1725. Tobolski Adam
 1726. Tokarski Ignacy
 1727. Tokmakow
 1728. Tołłoczko Mikołaj
 1729. Tomaszewicz
 1730. Tomaszewski Ant.
 1731. Tomaszewski Józef
 1732. Tomczyk Jakub, from Kielce County
 1733. Tomme Wiktor
 1734. Tosiczek Jakub, from Jędrzejów County
 1735. Trachimowski
 1736. Trachimowski-Hryszkiewicz Aleks.
 1737. Tracz Franc., from Pińczów County
 1738. Traub Melek, from Olkusz County
 1739. Treszyński Mateusz, from Włoszczowa County
 1740. Trinfanow
 1741. Trinicki
 1742. Trochimowicz
 1743. Trocki-Seniutowicz
 1744. Trocki-Sieniutowicz Włodzimierz
 1745. Truskolaski Gustaw
 1746. Trykowski
 1747. Trzebalski Józef, from Pińczów County
 1748. Tucewicz Antoni
 1749. Tuchendler
 1750. Tuchendler
 1751. Tuczkow
 1752. Tułuzakow
 1753. Turski
 1754. Turski Bernard
 1755. Turski Tytus
 1756. Tycyński, from Kijów
 1757. Tyczyński Franciszek
 1758. Tyczyński Ignacy
 1759. Tyszkiewicz Alfred, from Birże
 1760. Tyszkiewicz Kazimierz
 1761. Ulanowski
 1762. Ulanowski Aleksander
 1763. Uljanow
 1764. Umiastowski Bazyli
 1765. Urjadow
 1766. Urjadow
 1767. Uspieński
 1768. Uszakow
 1769. Uściński
 1770. Uściński, from Warszawa
 1771. Uzunow
 1772. Wachwachow
 1773. Wadyr Ignacy, from Jędrzejów County
 1774. von Wahl
 1775. Wajnerowski Jan,  from Olkusz County
 1776. Wajnsztok Szlama, from Jędrzejów County
 1777. Wajzwal Hersz, from Stopnica County
 1778. Wakulin
 1779. Walenkiewicz Adam, from Jędrzejów County
 1780. Waliński Eugeniusz
 1781. Walkowski
 1782. Wałkówski Aleks.
 1783. Wałużynicz Eugeniusz
 1784. Wanin
 1785. Wankiewicz Paweł
 1786. Wańkiewicz Albert
 1787. Wańkowski
 1788. Warowny Stan.
 1789. Warszawiec Jan
 1790. Wasilewski
 1791. Wasilewski Władysław
 1792. Wasiljew
 1793. Wasiljew
 1794. Waśkiewicz Bolesław
 1795. Waśkowski Jan
 1796. Wawern Aleksander
 1797. Wąs Adam, from Olkusz County
 1798. Wejsberg
 1799. Wejtko
 1800. Welbaum Johan
 1801. Wereszczański Mich., from Kowno Gubernya
 1802. Wernerowicz Leon, from Włoszczowa County
 1803. Weryho Adolf
 1804. Weryho Adolf
 1805. Weryho Leon
 1806. Węgiełek Teofil
 1807. Węgliński Michał
 1808. Widłak Wincenty, from Pinczów County
 1809. Wiecha Michał, from Włoszczowa County
 1810. Wieczorek Marek, from Pińczów County
 1811. Wiejacha Łukasz, from Pińczów County
 1812. Wielhorski Aleksander
 1813. Wieliczko
 1814. Wieliczko Jan
 1815. Wielopolski Alfred
 1816. Wierzbicki Antoni
 1817. Wierzbicki Antoni
 1818. Wierzeński Leonard
 1819. Wieszczycki
 1820. Wieszkurcew
 1821. Wiktorowicz Aleksander
 1822. Wilek Florian, from Olkusz County
 1823. Wileński Aleksander
 1824. Wiliński Aleksander
 1825. Wilkowski
 1826. Wilmański Stan., from Nasiegniewo
 1827. Wiltos Ign.
 1828. Winawer Edmund
 1829. Winawer Edmund
 1830. Winawer M.
 1831. Winawer M.
 1832. Winiarski
 1833. Wiszniewski Aleksander
 1834. Wiszniewski Aleks.
 1835. Wiszniewski Piotr
 1836. Witecha Wincenty, from Jędrzejów County
 1837. Witheft
 1838. Witkowski, from Humań
 1839. Witkowski M.
 1840. Witkowski Stan.
 1841. Witorski Włodzimierz
 1842. Wiwatowski Józef
 1843. Własienko
 1844. Wnuk Szmul, from Włoszczowa County
 1845. Wodecki
 1846. Wodecki Jan, from Kielce County
 1847. Wodopjanow
 1848. Wodzicki Stefan
 1849. Wojakowski Antoni
 1850. Wojciechowski Aleksander
 1851. Wojciechowski Jan, from Pińczów County
 1852. Wojczech Nikod., from Kowno Gubernya
 1853. Wojdat Józef, from Stopnica County
 1854. Wojewał Szmul, from Stopnica County
 1855. Wojniłowicz Walerian
 1856. Wojniłowicz-Niańkowski Aleksander
 1857. Wojno-Orański Wincenty
 1858. Wojszczyk Jan, from Kielce Gubernya
 1859. Wojtkiewicz Roman
 1860. Wojtko
 1861. Wojtygo Jan, from Włoszczowa County
 1862. Wokulski Piotr
 1863. Wolański Felicjan
 1864. Wolański Leonard
 1865. Wolański Leonard
 1866. Wolhmerman Chaim, from Olkusz County
 1867. Wolski Antoni
 1868. Wołczkiewicz
 1869. Wołkow Włodzim.
 1870. Wołłowicz Dionizy
 1871. Worobjew
 1872. Woronowicz Franciszek
 1873. Woskołowicz Maciej
 1874. Wowk
 1875. Woźniak Emilian
 1876. Woźnicki
 1877. Wójcik Jakub, from Włoszczowa County
 1878. Wójcikowski
 1879. Wroniszewski Kajetan
 1880. Wróbel Jakub, from Stopnica County
 1881. Wróbel Wojciech, from Kielce County
 1882. Wróblewski
 1883. Wróblewski
 1884. Wróblewski Aleksander
 1885. Wyrodek Jakub, from Olkusz County
 1886. Wyrzemkowski Jan
 1887. Wyrzykowski
 1888. Wyrzykowski
 1889. Wyrzykowski
 1890. Wyrzykowski
 1891. Wyrzykowski
 1892. Wyrzykowski Józef
 1893. Wyrzykowski Wacław
 1894. Wysocki Aleksander
 1895. Wysocki Aleksander
 1896. Wyszkowski
 1897. Zabawski Eugeniusz
 1898. Zaborowski
 1899. Zaborowski
 1900. Zaborowski Adam
 1901. Zaborowski Jan
 1902. Zaborski Tom.
 1903. Zabotkin
 1904. Zachacz Marcin, from Włoszczowa County
 1905. Zacharow
 1906. Zaderako Sergiusz
 1907. Zagdański Kazimierz, from Kielce County
 1908. Zając Ludwik, from Jędrzejów County
 1909. Zajączkowski
 1910. Zajączkowski
 1911. Zajączkowski Brunon
 1912. Zajączkowski Ludwik, from Radom Gubernya
 1913. Zajączkowski Ludwik
 1914. Zajączkowski Ludwik, from Radom Gubernya
 1915. Zajda Wacław, from Stopnica County
 1916. Zajdel Stanisław
 1917. Zakrzewski
 1918. Zakrzewski Bronisław
 1919. Zakrzewski Józ., from Kijów
 1920. Zakrzewski Józef
 1921. Zakrzewski Józef
 1922. Zakrzewski Józef
 1923. Zakrzewski Stanisław
 1924. Zakrzewski Stanisław
 1925. Zamenhof A.
 1926. Zaniewski Jan
 1927. Zaleski
 1928. Zaleski Jan
 1929. Zalewski Wiktor
 1930. Zaloski Michał
 1931. Zambrzycki Alojzy
 1932. Zańko Ignacy
 1933. Zapało Jan
 1934. Zapolski
 1935. Zapolski
 1936. Zapolski-Downar Stanisław
 1937. Zaręba Kazimierz, from Pińczów County
 1938. Zarębski Jerzy
 1939. Zarzawa Władysław, from Kielce Gubernya
 1940. Zarzycki Józef
 1941. Zawadski Włodzimierz
 1942. Zawadzki
 1943. Zawisza Gabr.
 1944. Zawłocki Franciszek, from Jędrzejów County
 1945. Zbieg Jan, from Olkusz County
 1946. Zborowski Aleksander
 1947. Zborowski Włodzimierz
 1948. Zborowski Zygmunt, from Warszawa
 1949. Zdanow
 1950. Zdanowicz Wilhelm
 1951. Zdański Mikołaj
 1952. Zdzietowiecki Wacław
 1953. Zembrzycki Mieczysław
 1954. Zerw Abram
 1955. Zgórski Konstanty
 1956. Zieleniewski
 1957. Zieniewicz Adam
 1958. Zienkiewicz
 1959. Zienkiewicz
 1960. Zienkowicz Adolf
 1961. Zieńkiewicz Aleksander
 1962. Zilberberg Lejzor, from Stopnica County
 1963. Zinowjew
 1964. Ziółkowski Jan, from Stopnica County
 1965. Złobiński
 1966. Złobiński Jakub
 1967. Znaniecki Konst.
 1968. Znosko-Borowski Eugeniusz
 1969. Zoller
 1970. Zrażewski Michał
 1971. Zrażewski Michał
 1972. Zubarew
 1973. Zubarew
 1974. Zwejgbaum Szmul, from Stopnica County
 1975. Zyjda Pinkus, from Stopnica County
 1976. Zykow Siergiej
 1977. Zyskind Jakub
 1978. Zysman Kantor, from Chmielnik
 1979. Żaboklicki Konstanty
 1980. Żaglewski Dawid
 1981. Żbikowski Artur
 1982. Żdanow
 1983. Żdanow
 1984. Żebaczyn Ludw., from Kowno Gubernya
 1985. Żebrak Michał
 1986. Żejmo Włodzimierz
 1987. Żeromski Alfons
 1988. Żeromski Witaljusz
 1989. Żeromski Witaljusz
 1990. Żelazny Ignacy, from Włoszczowa County
 1991. Żołądek Marcin, from Kielce County
 1992. Żornowski Stan.
 1993. Żółtkiewicz
 1994. Żuk Wik., from Wilno Gubernya
 1995. Żurek Kacper, from Miechów County
 1996. Żydko Stanisław, from Miechów County
 1997. Żygalkowski Wacław
 1998. Żygałkowski Edmund
 1999. Żywotowski Mikołaj

Looking for clippings, which include following names:

 1. Nokhim Bakshtansky, born in Lyubcha in 1886. While engaged in hand-to-hand combat, his right hand was severely mangled by the business end of a Kyu-gunto sword.
 2. Jan Węgrowski, born in 1873. Emigrated to US as a result of Russo-Japanese War.
 3. Karol Pluciński, born on 1872, January 25 in Niegosławice (Pełczyska parish), son of Władysław Pluciński and Aniela Grądowska. Did not return from war.
 4. Piotr Szołomicki, son of Jan.

If you are interested in details of any of entry, or would like to add someone to the above list, just send me an e-mail: paczkowskidanielmarcin@gmail.com