Russo-Japanese war of 1905

War between Russia and Japan taken place from February 8, 1904 to September 5, 1905, but some assaults took place even in 1906, long time after treaty in Portsmouth and win of Japan. This war was not documented well in histioriography, especially in regard to the names of ordinary soldiers fighting, being injured and lost. The below database contains names of soldiers fighting in this war found in different articles from the time of war. Number of the same names reflects number of mentions in different articles. Names were listed in alphabetical order.

List of people lost, injured or fighting in war between Russia and Japan of 1905 coming from Kingdom of Poland or having polish names
(Lista zabitych, rannych i walczących podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, pochodzących z Królestwa Polskiego lub noszących polskie nazwiska)

 1. Abakanowicz Stanisław
 2. Abramowicz Aleksander
 3. Abuladze
 4. Adamski
 5. Akkiewicz Adam, from Grodno Gubernya
 6. Aksakow
 7. Albrychowicz
 8. Aleksandrow
 9. Ałłasow
 10. Ancewicz-Karklin Wilhelm
 11. Andrejew
 12. Andriuchin
 13. Aniczkow
 14. Antczak Stan.
 15. Antoniewicz Lucjan Witold
 16. Antonowicz Mikołaj
 17. Ańcuta Paweł
 18. Arces Piotr, from Miechów County
 19. Arcimowicz Antoni
 20. Arciszewski Kazimierz
 21. Armuła Mikołaj, from Kielce County
 22. Artemjew
 23. Asterblum
 24. Awozonis Piotr
 25. Azarewicz Bronisław
 26. Babin
 27. Babiński
 28. Babiński Icek
 29. Bacewicz Adolf Stanisław
 30. Badocha Józef, from Stopnica County
 31. Bakalarz Jan, from Kielce Gubernya
 32. Bal Jakub, from Olkusz County
 33. Balicki Michał
 34. Balik Jędrzej, from Miechów County
 35. Balszyn
 36. Bałaza Franc., from Olkusz County
 37. Bałaza Stanisław, from Olkusz County
 38. Banachiewicz
 39. Banas Stan., from Stopnica County
 40. Bankowski Leon
 41. Bańkowski Józef
 42. Bańkowski Marcin, from Stopnica County
 43. Barakowski Robert
 44. Baran Antoni, from Kielce County
 45. Baranow
 46. Baranowski
 47. Baranowski Ignacy
 48. Baranowski Izydor
 49. Barcikowski
 50. Barkowski Winc.
 51. Barszczewski Leon
 52. Bartoszewicz Ant.
 53. Barzyłowicz
 54. Baszkow
 55. Baziur Antoni, from Miechów County
 56. Bąk Paweł, from Kielce Gubernya
 57. Bąk Wincenty, from Stopnica County
 58. Bereśniewicz Fran., from Kowno Gubernya
 59. Bereźnicki Aleksander
 60. Berliński
 61. Berliński
 62. Bernat Jan, from Włoszczowa County
 63. Białobrzeski
 64. Białobrzewski Bazyli
 65. Białokoz Wacław
 66. Białos Antoni, from Olkusz County
 67. Białozor Julian
 68. Biel Wincenty, from Pinczów County
 69. Bielas Walery, from Pinczów County
 70. Bielawski Maksymilian
 71. Bielawski Witold
 72. Bielewicz
 73. Biełocerkowski
 74. Bieniecki Wiktor
 75. Bienieszewicz Arseniusz
 76. Bieńkowski Teodor, from Kielce County
 77. Biernacki Józ., from Mińsk Gubernya
 78. Biernacki Józef
 79. Bigaj Piotr, from Olkusz County
 80. Biliński Aleksander
 81. Billewicz
 82. Billewicz Adam, from Kowno Gubernya
 83. Billewicz Juliusz
 84. Biniewicz Maksymilian
 85. Biskup Michał, from Stopnica County
 86. Bitel Winc., from Wilno Gubernya
 87. Bitner Edmund
 88. Blitek Wojciech, from Miechów County
 89. Blutsztejn Mordka, from Olkusz County
 90. Błażewski Jan
 91. Bobrowski-Koralko Konstanty
 92. Bobrzyk Władysław
 93. Bogajewski Wiktor
 94. Bogdanowicz Józef, from Kalwaria County
 95. Boglewski Antoni
 96. Bogdanow
 97. Bogdanowski
 98. Bogdanowski Stanisław
 99. Boglewski Antoni
 100. Bogucki Ant.
 101. Bogucki Aleksander
 102. Boguszewski Wiktor
 103. Bohdanowicz Józef
 104. Bokszczanin
 105. Boniecki Zygmunt
 106. Boniecki Zygmunt
 107. Boniewicz Mat.
 108. Borejsza Konstanty
 109. Boretti Jan
 110. Borewicz
 111. Borewicz Henryk
 112. Borkowski Antoni
 113. Borkowski Antoni
 114. Borkowski Bolesław
 115. Borodajewski
 116. Borodzicz
 117. Borowski Ludwik
 118. Borowy
 119. Borowy Bron.
 120. Borsuk Aleks., from Wilno Gubernya
 121. Borszewski Jan
 122. Bortaszewski Filip
 123. Borysowlewicz Sreten
 124. Bosakiewicz Józef
 125. Boye Hipolit
 126. Branicki Jan
 127. Bratman Abraham, from Jędrzejów County
 128. Brlewo Kazimierz
 129. Brobander
 130. Brojerski Ignacy
 131. Broniewski Michał
 132. Broniuszyc-Recki Paweł
 133. Broński Eustachy
 134. Browar Jan
 135. Brudnicki
 136. Bruklin Adam
 137. Bruszyński
 138. Brygała Marcin
 139. Brylewski
 140. Brylewski Roman
 141. Brynk Adolf
 142. Bryzik Jan, from Olkusz County
 143. Bryzowski Winc., from Kowno Gubernya
 144. Brzeziński Aleksander
 145. Brzeziński Aleks.
 146. Bucki Piotr, from Miechów County
 147. Buczacki J.
 148. Buczkowski Walenty
 149. Budźko Paweł
 150. Bujewicz Józef
 151. Bukrejew
 152. Burakowski Mikołaj
 153. Burkardt Władysław
 154. Bursztajn Jankiel, from Olkusz County
 155. Burzyński Michał
 156. Burzyński Włodzimierz
 157. Butejkis Stan.
 158. Butkiewicz
 159. Butyniewicz Józ., from Kowno Gubernya
 160. Bużuk Kaz.
 161. Byczkowski Wiktor
 162. Byk Jan, from Jędrzejów County
 163. Bykow
 164. Bysiak Jacek, from Kielce County
 165. Bysiak Jacek, from Kielce County
 166. Castellan Edward
 167. Ceck Paweł
 168. Cederberg
 169. Cendra Ludwik, from Kielce County
 170. Centrenbaum Mendel, from Stopnica County
 171. Cerek Franc., from Miechów County
 172. Chajbula (?) Florian, from Olkusz County
 173. Chandeles Chackel, from Olkusz County
 174. Chaszkowski Karol
 175. Chatym Piotr, from Jędrzejów County
 176. Chatys Piotr, from Kielce Gubernya
 177. Chełchowski Władysław
 178. Chełchowski Władysław
 179. Cherlak Jośko, from Kielce County
 180. Chęciński Chaim, from Olkusz County
 181. Chłodowski Mikołaj
 182. Chojak Chimery (?), from Olkusz County
 183. Cholewo Józef
 184. Cholewo Józef
 185. Chomętowski Izydor
 186. Chorzewski Roman Gracjan
 187. Chrucki Włodzimierz
 188. Chrypacz
 189. Chwastunow
 190. Chwistocki Piotr, from Olkusz County
 191. Ciechański Romuald
 192. Ciechoma Paweł, from Łask County
 193. Ciechonik Józef, from Miechów County
 194. Cierpicki
 195. Cierpicki Wincenty, from Grodno Gubernya
 196. Cierpisz Władysław
 197. Ciuła Paw.
 198. Ciura Wład., from Siedlce County
 199. Ciwczyński Gabriel
 200. Cygankiewicz Jan, from Olkusz County
 201. Cyrkler
 202. Czapko Antoni, from Stopnica County
 203. Czartoryski Tom.
 204. Czasowiak Józef, from Olkusz County
 205. Czechowicz Jan
 206. Czekołowski Michał
 207. Czekotowski Michał
 208. Czepielewski Józef
 209. Czerkawski Julian
 210. Czerniak Jan, from Olkusz County
 211. Czerniewiecki Paweł
 212. Czerwicki Jan, from Kielce Gubernya
 213. Czerwiński
 214. Czeski
 215. Czeski Jan
 216. Czirikow
 217. Czirikow
 218. Czrikitijm
 219. Dabkus Kaz.
 220. Dambiński Wawrz., from Kowno Gubernya
 221. Danilewski Mitrofan
 222. Daniłowski Mik., from Grodno Gubernya
 223. Danziger Szaja
 224. Darewski Antoni
 225. Darewski Antoni
 226. Dawejko Fran., from Grodno Gubernya
 227. Dąbrowski
 228. Dąbrowski Edgard
 229. Dąbrowski Jakub
 230. Dąbrowski Jan, from Kielce County
 231. Dąbrowski Paweł
 232. Dąbrowski Rudolf
 233. Dąbrowski Stanisław
 234. Dąbrowski Wiktor
 235. Dębno-Czajkowski Piotr
 236. Dembowski August
 237. Demjanow
 238. Długoszewski
 239. Dłuski Konstanty
 240. Dłuski Konstanty
 241. Dłużewski
 242. Dłużniewski Konstanty
 243. Doboszyński Eugeniusz
 244. Dobrosławski
 245. Dobrowolski
 246. Dobrowolski
 247. Dobrowolski Apolinary
 248. Dobrowolski Zygmunt
 249. Dobrusiak Jan
 250. Dobrzański
 251. Dobrzański Michał
 252. Dobrzański Stanisław
 253. Dobrzyński Izydor
 254. Dobrzyński Ksawery
 255. Dolecki
 256. Doliński Izydor
 257. Dołgaracki Łukasz, from Włoszczowa County
 258. Domagalski
 259. Domański Franciszek, from Kielce County
 260. Domański Jarosław
 261. Domiński
 262. Domogadzkij Borys
 263. Domontowicz Jan
 264. Dongweckis Jan, from Kowno Gubernya
 265. Doros Piotr, from Pińczów County
 266. Doroszewski Marceli
 267. Dorożyński Józef
 268. Dowgird Stefan
 269. Dowgird Stefan
 270. Downarowicz Włodzimierz
 271. Drabik Łukasz, from Włoszczowa County
 272. Dragosław-Nadtoczinski
 273. Drozdowski Aleksander
 274. Drusejko-Różewicz Wiktor
 275. Dubelt Eugeniusz
 276. Dubicki
 277. Dubiński Fr., from Kowno Gubernya
 278. Dubrowski Konstanty
 279. Dudek Franciszek, from Stopnica County
 280. Dudek Jan, from Olkusz County
 281. Dunin
 282. Dunin Adam
 283. Duszkiewicz Aleksander
 284. Dworzecki-Bogdanowicz
 285. Dziadon Michał, from Pińczów County
 286. Działszyński Konstanty
 287. Dzianicki Jan, from Pińczów County
 288. Dziankowski Włodzimierz
 289. Dzierżak Kazimierz, from Stopnica County
 290. Eichenwald Aleks.
 291. Eiger, from Warszawa
 292. Eiger
 293. Eiger Marian
 294. Eismont
 295. Ejsmond
 296. Ekk Karol, from Kielce
 297. Eliaszewicz Mikołaj
 298. Engberts
 299. Engelhardt
 300. Fedorowicz
 301. Fedorowski
 302. Fertykowski
 303. Ficyk Antoni, from Włoszczowa County
 304. Fiedorow
 305. Fijałkowski Grzegorz
 306. Filipowski Jan
 307. Filippowski Jan
 308. Fink Jan, from Jędrzejów County
 309. Firsow Aleksy, from Kielce
 310. Flam Franciszek
 311. Fogiel Aleksander
 312. Foland Józef
 313. Foryś Antoni, from Stopnica County
 314. Friedman Józef, from Miechów County
 315. Friszman
 316. Fryczyński Adolf
 317. Fryjerman Chaim, from Olkusz County
 318. Fugoty Art.
 319. Fürstenwald
 320. Gajewski Jan, from Olkusz County
 321. Gajewski Konstanty
 322. Gałczenko
 323. Gałkowski Mikołaj
 324. Gantimurow
 325. Garnicki Kazimierz
 326. Gau Jan, from Kielce County
 327. Gawdziński Aleksander
 328. Gawrikow
 329. Gedrojć Michał
 330. Geniusz Włodzimierz
 331. Gerbet Zysman, from Olkusz County
 332. Getenko
 333. Gibiański
 334. Gienieta
 335. Ginej Adam
 336. Giziewicz Ludw.
 337. Glinka
 338. Glinka
 339. Gliński Józef
 340. Gliński Józef
 341. Gliński Mikołaj
 342. Gliński Stanisław
 343. Globes Jan
 344. Gładko-Sacki Michał
 345. Głowacz Jan, from Miechów County
 346. Głuszek Walenty, from Kielce County
 347. Gogal Józef
 348. Gola Jan, from Kielce County
 349. Gold
 350. Goldberg Josek, from Włoszczowa County
 351. Goldsztejn Adam
 352. Gołaszewski Stanisław
 353. Gołębiowski Franc., from Kielce County
 354. Gomal
 355. Gomóła Aleksander, from Olkusz County
 356. Gomula Izydor, from Olkusz County
 357. Gonczaryk Jakub, from Miechów County
 358. Gosiewski Henryk
 359. Gostymiński Eugeniusz
 360. Goździcki
 361. Górecki Wincenty, from Olkusz County
 362. Górnicki Michał, from Włoszczowa County
 363. Górski Bronisław
 364. Górski Gotfryd
 365. Górski Gotfryd
 366. Górski Jarosław
 367. Górski Jarosław
 368. Górski Jerzy
 369. Grabicza Antoni, from Włoszczowa County
 370. Grabowski Andrzej
 371. Grabowski Józef, from Włoszczowa County
 372. Grajek Karol, from Włoszczowa County
 373. Granowski
 374. Granowski Paweł
 375. Grif
 376. Grigorowicz
 377. Grinfeld B.
 378. Grinszpan Judka, from Jędrzejów County
 379. Grocholski Mikołaj
 380. Grodziński Sergiusz
 381. Gromczyński Wojciech
 382. Grosglik
 383. Gross Roman
 384. Grozina Jan, from Kielce County
 385. Groziński Konstanty
 386. Gruca Kazimierz, from Włoszczowa County
 387. Grudecki Kazimierz
 388. Grudzicki Stanisław
 389. Grudziński Ant., from Olkusz County
 390. Grudziński Edward
 391. Grudziński Stanisław
 392. Gruszczuk Wawrz.
 393. Gruszczyński Ignacy, from Kielce County
 394. Grygas Jan
 395. Grygorowicz Józef
 396. Grzegorczak Jan
 397. Grzeszkiewicz Wład.
 398. Grzybowski Aleksander
 399. Grzybowski Wojc.
 400. Gubaś Jakub, from Olkusz County
 401. Guchowski Franc.
 402. Gudszon Konstanty
 403. Gumnicki Stanisław
 404. Gumycze
 405. Gunowski Winc.
 406. Gurbski, from Płock
 407. Gurbski
 408. Guszczin
 409. Gutman Icek, from Olkusz County
 410. Gutowski Anatol
 411. Gutowski Innocenty
 412. Gwoździński Włodzimierz
 413. Hajdkiewicz Grzegorz
 414. Halicki
 415. Hałaburda Paweł, from Olkusz County
 416. Hankiewicz
 417. Hardt Henryk
 418. Harnysz Ludwik
 419. Hatuński Michał
 420. Hejno Alfons
 421. Heppen Saturnin
 422. Heppner Fryderyk
 423. Herbowicz Moszek, from Kielce County
 424. Hleb-Koszański
 425. Hlebowicz-Połoński Jan
 426. Hłasko
 427. Hłasko Aleksander
 428. Hłasko Florian
 429. Hłasko Florian
 430. Hłasko Florian
 431. Hłasko Florian
 432. Hłasko Florian
 433. Hofman
 434. Holsztejn Adam
 435. Hołyński Andrzej
 436. Honigman Izrael, from Olkusz County
 437. Hoppach Kaz.
 438. Horbaczewski
 439. Horbaczewski Ambroży
 440. Horbaczewski Ambroży
 441. Horbowski-Zaranek Jan
 442. Horbowski-Zaranek Jan Kazimierz
 443. Hordyński Michał
 444. Horodecki Jan
 445. Hreczanowski Michał
 446. Hryncewicz Jan
 447. Hryszkiewicz Edward
 448. Hryszkowski Jan
 449. Huszcza Wład., from Kowno Gubernya
 450. Huszczo Władysław
 451. Huszczyk Fr., from Kowno Gubernya
 452. Ignatowicz W.
 453. Iljin
 454. Iljin
 455. Inglez
 456. Iwanow
 457. Iwanow
 458. Iwanow
 459. Iwanowski Aleksander
 460. Iwaszkiewicz Wacław
 461. Iwaszkin
 462. Iwicki Jan
 463. Iwicki Klemens
 464. Izdebski
 465. Izdebski Stan.
 466. Jackowski Mikołaj
 467. Jacura And.
 468. Jacyna Mikołaj
 469. Jagiełło Józef
 470. Jagodin
 471. Jajczyk Jan, from Miechów County
 472. Jakimiec Stefan
 473. Jakimowicz Stef., from Kowno Gubernya
 474. Jakimowicz Wiktor
 475. Jakowlew
 476. Jakowlew Sergiusz
 477. Jakowski
 478. Jaksa-Kwiatkowski Mieczysław
 479. Jakubowicz Hersz, from Pińczów County
 480. Jakubowski
 481. Jakubowski
 482. Jakubowski
 483. Jakubowski Jan
 484. Jakubowski Mikołaj
 485. Jakubowski Włodzimierz
 486. Jałcewicz
 487. Janas Paweł, from Pińczów County
 488. Janczes Andrzej
 489. Janczewski
 490. Janczewski Aleksander
 491. Janczewski Mikołaj
 492. Janik Piotr, from Olkusz County
 493. Janik Władysław, from Kielce County
 494. Jankiewicz
 495. Jankowski
 496. Jankowski Kaz., from Kowno Gubernya
 497. Jankowski Miecz., from Warszawa
 498. Jankowski Miecz.
 499. Janowski Wincenty, from Jędrzejów County
 500. Jantek Andrzej
 501. Janus Walenty, from Jędrzejów County
 502. Jarnowiecki
 503. Jaron Ignacy, from Stopnica County
 504. Jarosiński Wincenty, from Olkusz County
 505. Jarosz Piotr, from Pińczów County
 506. Jaroszew
 507. Jaroszewski Dmitry
 508. Jaroszewski Franciszek, from Włoszczowa County
 509. Jasiewicz Ignacy
 510. Jasiewicz Ignacy
 511. Jaskłowski Mikołaj
 512. Jastrzębski Bronisław
 513. Jaworowski Jan
 514. Jaworski Franciszek
 515. Jażyński Mikołaj
 516. Jefimeniuk Mateusz
 517. Jewalewicz Teodor
 518. Jewniewicz Teodor
 519. Jeżewski Stefan
 520. Jeżewski Stefan
 521. Jeżewski Stefan
 522. Jeżewski S.
 523. Jędrychowski Józef, from Miechów County
 524. Jodko Edward
 525. Jodko Piotr
 526. Jordan Mikołaj
 527. Józefowicz Michał
 528. Judicki
 529. Judt Ign.
 530. Judycki Mikołaj
 531. Judzienicz Mikołaj
 532. Jurjew Mikołaj
 533. Jurkiewicz Michał
 534. Jurkiewicz Michał
 535. Jurkiewicz Mikołaj
 536. Juszkiewicz Józef
 537. Juszyński Antoni, from Olkusz County
 538. Kaczin
 539. Kaczmarek Kaz.
 540. Kaczur Piotr, from Kielce County
 541. Kaczyński Bolesław
 542. Kaj
 543. Kaleta Wojciech, from Jędrzejów County
 544. Kalinowicz Mikołaj
 545. Kalinowski Mikołaj
 546. Kalita Antoni, from Stopnica County
 547. Kaljo
 548. Kałtan Konst., from Kowno Gubernya
 549. Kamieniec Robert
 550. Kamieniecki
 551. Kamieński
 552. Kamieński
 553. Kamieński Kazimierz
 554. Kamiński
 555. Kamiński Aleksander
 556. Kamiński Antoni
 557. Kamiński Karol
 558. Kampioni Paweł
 559. Kamzin
 560. Karaniewski Wiktor
 561. Karbowski Andrzej
 562. Karcz Wawrzyniec, from Stopnica County
 563. Kardaszewski Eugeniusz
 564. Karło Mich., from Kowno Gubernya
 565. Karłowicz Józef
 566. Karpiński
 567. Karpowicz Mikołaj
 568. Karwat Mar.
 569. Kasperowicz Stef., from Kowno Gubernya
 570. Kasprzak Jan
 571. Kastellaz Edward
 572. Kasza Jakub, from Pińczów County
 573. Kasza Walenty, from Pinczów County
 574. Kaszewski Ignacy, from Kielce County
 575. Kaufman Lejzor, from Chmielnik
 576. Kaukin
 577. Kazimirski Mikołaj
 578. Kefeli
 579. Keller
 580. Keller Jan Teodor
 581. Kenigstein Mark
 582. Kędzierski Józef, from Olkusz County
 583. Kiełłpsz Marcin, from Rosienie in Kowno Gubernya
 584. Kiełpsz Marcin
 585. Kierkowski Jan, from Pińczów County
 586. Kietliński Kaz.
 587. Kietliński Władysław
 588. Kimiński Michał
 589. Kiriłow
 590. Kisiel Jakub
 591. Kitycyn
 592. Klepacki Wiktor
 593. Klepacz Franc., from Stopnica County
 594. Klim Jan, from Włoszczowa County
 595. Klimaszewski Józef
 596. Klimaszewski Józef
 597. Klimowicz Aleksander
 598. Klimowicz Stanisław
 599. Klinik Stanisław, from Kielce County
 600. Kluczewski Jan
 601. Kluczewski Marcin, from Olkusz County
 602. Klupa Wojciech, from Olkusz County
 603. Kłębowski
 604. Kłębowski Napoleon
 605. Kłębowski Władysław
 606. Kłoczkowski Stanisław
 607. Kneler Abram, from Stopnica County
 608. Knipper
 609. Knysz Jan
 610. Kobylecki Julian
 611. Kochen Lejzor, from Olkusz County
 612. Kociubiński
 613. Koczerzyński
 614. Kojrowicz Jan
 615. Koliński
 616. Kolumna-Hattowski Mieczysław
 617. Kołakowski
 618. Kołakowski
 619. Kołłorowicz Paweł
 620. Kołodziejczyk Włodzimierz, from Bodzentyn Community
 621. Kołomijec Piotr
 622. Kołosionek Józef, from Wilno Gubernya
 623. Komaszko Grzegorz
 624. Komorowski Mikołaj
 625. Komuba Wincenty, from Jędrzejów County
 626. Kondera Stanisław, from Kielce County
 627. Kondracki
 628. Kondracki Konstanty
 629. Kondratowicz Cyprian
 630. Koniewski Paw.
 631. Kononow
 632. Konstantinow
 633. Kopersak Szymon
 634. Koprowicz Paweł
 635. Kopycki Stan.
 636. Kopytko Eugeniusz
 637. Korasiewicz Michał
 638. Korbowski Piotr, from Kowno Gubernya
 639. Korczyc Bronisław
 640. Kordas Kazimierz, from Kielce Gubernya
 641. Kordecki Julian, from Miechów County
 642. Korecki
 643. Koreluch Andrzej, from Włoszczowa County
 644. Korn Kazimierz
 645. Korn Kazimierz
 646. Korniewski Andrzej
 647. Korol Józef, from Kielce Gubernya
 648. Korolew
 649. Korpisz Franc., from Włoszczowa County
 650. Korsak Michał
 651. Korzun
 652. Korzun
 653. Korżew
 654. Korżyński
 655. Kosagowski Michał
 656. Kosmin
 657. Kossowicz
 658. Kossowicz
 659. Kossowicz Leon
 660. Kossowski
 661. Kossowski Aleksander
 662. Kostenko
 663. Kotowicz Aleksander
 664. Kotowicz Póz., from Wilno Gubernya
 665. Kotiużinski
 666. Kowalczuk Stefan
 667. Kowalczyk Antoni, from Jędrzejów County
 668. Kowalewski
 669. Kowalewski
 670. Kowalewski
 671. Kowalewski Krzysztof, from Święciany County
 672. Kowalik Franciszek, from Kielce County
 673. Kowalik Tomasz, from Olkusz County
 674. Kowalski
 675. Kowalski Józef, from Kielce County
 676. Kowarcew
 677. Koweski Eustachy
 678. Koza Józef, from Jędrzejów County
 679. Kozak Franciszek, from Olkusz County
 680. Kozicki Mikołaj
 681. Kozicki Włodzimierz
 682. Kozielski Michał
 683. Kozieł Łukasz, from Stopnica County
 684. Kozieracki Eliasz
 685. Kozierowski
 686. Kozierowski Daniel
 687. Kozłowski Michał
 688. Kozłowski Piotr
 689. Kozłowski Wincenty
 690. Kozyra Franc., from Olkusz County
 691. Kożuchowski Franciszek
 692. Kragielski
 693. Krajewski Michał
 694. Kramarew
 695. Krasiński
 696. Krasnołęski Paweł
 697. Krasnopolski Jakub Ludwik
 698. Krasowski
 699. Krasowski
 700. Krassowski
 701. Krasucki Józef
 702. Kratistow
 703. Krause Ludwik
 704. Krauze Ludwik, from Warszawa
 705. Krawczyk Jan, from Kielce County
 706. Krawczyński Paweł
 707. Krawczyński Paweł
 708. Krawotyński Jan
 709. Kren Stef., from Wilno Gubernya
 710. Kriukow
 711. Król Antoni, from Kielce County
 712. Krulicki Jędrzej, from Włoszczowa County
 713. Kruszec Wojciech, from Miechów County
 714. Krynicki Jan
 715. Krynicki Mikołaj
 716. Kryński Ambroży
 717. Krysztofowicz
 718. Krysztofowicz Włodzimierz
 719. Krzemiński Jan, from Kielce County
 720. Krzesimowski Marian
 721. Krześlica Stanisław, from Miechów County
 722. Krzewicki
 723. Krzyszkiewicz Jakub, from Miechów County
 724. Krzysztofczyk Józef, from Stopnica County
 725. Krzysztofik Wojciech, from Włoszczowa County
 726. Krzywda Maciej, from Olkusz County
 727. Krzywda Stanisł., from Miechów County
 728. Krzywicki Bronisław
 729. Krzywiec
 730. Kucharewicz Stanisław
 731. Kuchin
 732. Kuciński
 733. Kuciński Aleks.
 734. Kucznow Semen, from Włoszczowa County
 735. Kuczuk Koronat
 736. Kuczyński
 737. Kuczyński, student in Petersburg
 738. Kuczyński Konstanty
 739. Kuczyński Konstanty
 740. Kudrewicz Marian, from Wilno
 741. Kudrewicz Marian
 742. Kukułka Jakub, from Pińczów County
 743. Kula Kazimierz
 744. Kulczycki Józef
 745. Kulesz Wacław
 746. Kulesz Wiaczesław
 747. Kulesza
 748. Kuliczkowski
 749. Kuliczkowski Włodz.
 750. Kulikowski Mikołaj
 751. Kulikowski Włodzimierz
 752. Kulinczenko Eugeniusz
 753. Kuncewicz Walery
 754. Kunczyński
 755. Kurch Jakub
 756. Kurella Tadeusz
 757. Kurkowski
 758. Kurkowski Ferdynand
 759. Kuryło Antoni
 760. Kuryłowicz Kar., from Wilno Gubernya
 761. Kusociński
 762. Kutiepow
 763. Kuwdicewicz Kaz., from Kowno Gubernya
 764. Kuzin
 765. Kuźmicki Piotr
 766. Kwanps Jakub
 767. Kwapiszewski Jerzy
 768. Kwiatek Maciej, from Daleszyce Community
 769. Kwietol Franc., from Włoszczowa County
 770. Kwinto
 771. Landau H.
 772. Laskowski
 773. Laskowski
 774. Laskowski
 775. Laskowski Jan
 776. Lassotowicz Władysław
 777. Laszczyk Seweryn
 778. Latalski Antoni, from Kielce County
 779. Leczycki
 780. Leman
 781. Lenartowicz
 782. Lenartowicz
 783. Lenartowicz Ryszard
 784. Lenartowicz Ryszard
 785. Leniwcew
 786. Lepeszyński Mikołaj
 787. Lesiewiecki Mikołaj
 788. Leszczyński Aleksander
 789. Leszczyński Wacław
 790. Lewandowski
 791. Lewensztern
 792. Lewestam Michał
 793. Lewicki Piotr
 794. Lewkowicz Jan
 795. Leżyński Jan
 796. Librecht Karol
 797. Lichosik Mich.
 798. Lichosiek Mich.
 799. Ligawiec Ignacy, from Stopnica County
 800. Ligot
 801. Liniewicz
 802. Liniewicz Michał
 803. Lippoman Ludwik
 804. Lipsztad A.
 805. Lipsztad I., from Warszawa
 806. Lipsztat A.
 807. Lipsztat J.
 808. Lisenko
 809. Lisowski Feliks, from Włoszczowa County
 810. Listowski Mikołaj
 811. Litwiński Michał, from Kielce County
 812. Liwotow
 813. Lubarski Walerian
 814. Lubelski
 815. Lund Gustaw
 816. Luskino Ksawery
 817. Łagoda
 818. Łakomy Jan
 819. Łambuch Adam
 820. Łankowski Wacław
 821. Łapczyński Aleks.
 822. Łaski
 823. Łaski
 824. Łaski
 825. Łaski
 826. Łaski Sylwin
 827. Łaszkiewicz
 828. Łatkin
 829. Łatysz Jan
 830. Ławrow
 831. Ławrynowicz Konstanty
 832. Łazarew
 833. Łazarkiewicz Mikołaj
 834. Łąski Jan
 835. Łomikowski Konstanty
 836. Łopatto Michał
 837. Łopski Kazimierz, from Włoszczowa County
 838. Łowicki Jan, from Włoszczowa County
 839. Łozdowski
 840. Łozin
 841. Łucki Hilary
 842. Łuczyński Jan
 843. Łudzik Paweł, from Olkusz County
 844. Łukaszewski
 845. Łukin
 846. Łukomski Michał
 847. Łukowski
 848. Łupczyński Aleksander
 849. Łuskino Apollo
 850. Łuszczewski Lucjan
 851. Machowka
 852. Machtinger Mejer
 853. Machtynger Moszek, from Jędrzejów County
 854. Maciejowicz Mieczysław
 855. Maciejski Maks.
 856. Maciuk Dom.
 857. Macuniewicz Apollo
 858. Madej
 859. Madejada Wojciech, from Stopnica County
 860. Maj Piotr, from Jędrzejów County
 861. Maj Majewski Wiktor
 862. Maj-Majewski Wiktor
 863. Majdecki Bolesław
 864. Majewski Aleksander Bronisław
 865. Majewski Kazimierz
 866. Majewski Włodzimierz
 867. Majewski Włodzimierz
 868. Majkowski Henryk
 869. Makarow
 870. Makowiecki Sylwester
 871. Makowiecki Sylwester
 872. Makowski Ant., from Kowno Gubernya
 873. Maksimow
 874. Makucha Piotr, from Pińczów County
 875. Malczarak Jan, from Miechów County
 876. Malewicz
 877. Malewicz Aleks., from Grodno Gubernya
 878. Malinowski Aleksander
 879. Malinowski Aleksander
 880. Malinowski Aleksander
 881. Malinowski Antoni
 882. Malinowski Jakub, from Stopnica County
 883. Maliński Stanisław
 884. Maliszewski Kazimierz
 885. Małachowski
 886. Manicki Mikołaj, from Olkusz County
 887. Mańkowski Antoni
 888. Marcinkowski Wawrzyniec, from Kielce Gubernya
 889. Marczewski
 890. Marewski
 891. Margiewicz Kazim., from Włoszczowa County
 892. Markowicz Jerzy
 893. Markowski
 894. Markowski Stan.
 895. Markowski Stanisław
 896. Martyniewski Albert
 897. Martynow
 898. Martynus Filip, from Miechów County
 899. Maryn Mikołaj, from Włoszczowa County
 900. Masajada Piotr, from Stopnica County
 901. Masalski Eugeniusz
 902. Massalski Eugeniusz
 903. Matjasewicz Michał
 904. Matulak Stanisław, from Miechów County
 905. Matulanis
 906. Matusewicz
 907. Matusewicz Mikołaj
 908. Matusiak Wal., from Sochaczew County
 909. Matusiewicz
 910. Matusiewicz Baltazar
 911. Matwiejenko
 912. Matyasz Piotr, from Pinczów County
 913. Matyj Tomasz, from Włoszczowa County
 914. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 915. Matyjewicz-Maciejewicz Ludwik
 916. Melnikow
 917. Menard Lewis
 918. Mendelewicz Mojżesz, from Pińczów County
 919. Menszikow
 920. Merczanski Mikołaj
 921. Meszerman Icek, from Olkusz County
 922. Metzner Alfred
 923. Mędrek Michał
 924. Mianowski Stanisław
 925. Michajłow
 926. Michalewski Aleksander
 927. Michalski Franciszek, from Stopnica County
 928. Michałapow
 929. Michałowski Jan
 930. Mierkowski Mieczysław
 931. Miernik Jan, from Kielce Gubernya
 932. Migurski
 933. Mikłaszewski Aleksander
 934. Mikołajunas Józ., from Kowno Gubernya
 935. Mikszysz
 936. Milewski Antoni
 937. Milkowski Aleksander
 938. Miłkowski Andrzej, from Stopnica County
 939. Miłosik Jan
 940. Minin
 941. Minkowski Bazyli
 942. Mirecki Eug.
 943. Mirosznikow
 944. Misiewicz Kazimierz Witold
 945. Misiura Andrzej
 946. Misz Kazimierz, from Olkusz County
 947. Miszkinis Edward
 948. Miśnik Julian, from Święciany County
 949. Młodzianowski Elizeusz
 950. Młodzianowski Emil
 951. Mogilnicki
 952. Mojkowski
 953. Mojkowski Henryk
 954. Mojkowski Paweł
 955. Mol Sidor, from Olkusz County
 956. Molas
 957. Moldenhawer Konstanty
 958. Molęda Jędrzej, from Olkusz County
 959. Morozowicz Paweł
 960. Moskwa Stanisław, from Kielce County
 961. Mościński
 962. Mrozowski
 963. Mrozowski
 964. Mucharski
 965. Mucharski Aleksander
 966. Mucharski Aleksander
 967. Mucharski Wład.
 968. Mucharski Władysław
 969. Mudrowicz Ludwik
 970. Mukowiecki Aleksander
 971. Muraszek Leonard, from Kielce County
 972. Muraszko
 973. Murowicki Aleksander
 974. Mużarowski Piotr
 975. Myszkin
 976. Nagórski Franciszek Urban
 977. Nagrodzki Konstanty
 978. Naszewski Rom.
 979. Naumienko Ksenofont
 980. Nawrocki Michał
 981. Nazarewski
 982. Necki Włodzimierz
 983. Negowski Mikołaj
 984. Nehring
 985. Nering
 986. Nefedowski Timofiej
 987. Niehrebiecki Kazimierz
 988. Nieratow
 989. Nikołajew
 990. Nikołajew
 991. Nikołajew Włodzimierz
 992. Nikonow
 993. Nirod
 994. Nocon Marcin, from Olkusz County
 995. Nocuł Bartłomiej, from Pińczów County
 996. Noiszewski Mikołaj
 997. Norkiewicz
 998. Nosalewski Bronisław
 999. Nosowicz
 1000. Nowak Józef, from Miechów County
 1001. Nowak Stanisław, from Stopnica County
 1002. Nowicki Jan, from Włoszczowa County
 1003. Nowicki Jan
 1004. Nowicki Kazimierz
 1005. Nowicki Mikołaj
 1006. Nowodworski
 1007. Nowodworski Jan
 1008. Nowodworski Jan
 1009. Nowogrodzki Stanisław
 1010. Nowogrodzki Stanisław
 1011. Nowosielski Jan
 1012. Nusynowicz Jakiel
 1013. Obnosow
 1014. Obora Józef
 1015. Ochotnikow
 1016. Odyniec Wincenty
 1017. Oganowski
 1018. Ogilba
 1019. Ogilba Stefan
 1020. Ogilba Stefan
 1021. Ogiński Ludwik
 1022. Ogłoblew
 1023. Ojrzanowski
 1024. Okulicz Stanisław
 1025. Okulicz-Kozaryn Wiktor
 1026. Olechnowicz Konstanty
 1027. Olechnowicz Włodzimierz
 1028. Olędzki Ludwik
 1029. Olszak Wincenty
 1030. Olszewski
 1031. Olszewski Eugeniusz
 1032. Olsziniewski
 1033. Ołdakowski
 1034. Ołtarzewski Eugeniusz
 1035. Ołtarzewski Stefan
 1036. Onacewicz
 1037. Osipow
 1038. Ososko Nikodem
 1039. Onoszkiewicz-Jacyno Czesław
 1040. Onoszko Bolesław
 1041. Opacki
 1042. Opara Wincenty
 1043. Opolski Kazimierz
 1044. Orieł
 1045. Orliński Andrzej
 1046. Orłow
 1047. Orłowski
 1048. Orman Michał
 1049. Orzeł Kaz.
 1050. Orzeł Kazimierz
 1051. Ostalski Jan
 1052. Ostapowicz Kazimierz
 1053. Ostaszkiewicz Włodzimierz
 1054. Ostrowski Alfons
 1055. Ostrowski Ant.
 1056. Ostrowski Celestyn
 1057. Ostrowski Edward Konstanty
 1058. Ostrowski Jan
 1059. Ostrowski Józ.
 1060. Ostrowski Józef
 1061. Ostrowski Józef
 1062. Ostrowski Władysław
 1063. Ostrykowski Antoni
 1064. Oszak (?) Jędrzej
 1065. Ozalikow
 1066. Ozierski
 1067. Ożyźniewski Konstanty
 1068. Ożyźniewski Michał
 1069. Ożyźniewski Michał
 1070. Paciorkowski Bazyli
 1071. Pacowski Aleks.
 1072. Paderewski Mikołaj
 1073. Palczewski
 1074. Palczewski
 1075. Palczewski Jakub
 1076. Palij
 1077. Palojtis Jan
 1078. Pancerzyński Feliks
 1079. Panczyk Mikołaj
 1080. Pankiewicz
 1081. Pantelejmonow
 1082. Pańkowski
 1083. Papiesz Mateusz
 1084. Parczewski Mikołaj
 1085. Parfenow
 1086. Parfjanowicz Ignacy
 1087. Parizer Judko
 1088. Parski Michał
 1089. Pastuchowski Rafał
 1090. Paszczenko
 1091. Paszkiewicz Antoni
 1092. Paszuto
 1093. Patrykowski Aleksander
 1094. Patrykowski Aleksander
 1095. Pawlik Andrzej
 1096. Pawłowicz Wład.
 1097. Pawłowski
 1098. Pawłowski Eugeniusz
 1099. Perdzyński
 1100. Perdzyński
 1101. Perek Michał
 1102. Perlik Jan
 1103. Perzyński Bronisław
 1104. Petelin
 1105. Petrow Aleksander
 1106. Petuła Piotr
 1107. Pewny Apolinary
 1108. Pęciak Michał
 1109. Piasecki Edw.
 1110. Pieńkowski
 1111. Pieńkowski Julian
 1112. Pierzchalski Franc.
 1113. Pietkiewicz Julian
 1114. Pietkiewicz Julian
 1115. Pietrasz Wiktor
 1116. Pietrzak Józ.
 1117. Piętko Bolesław Julian
 1118. Pikulin
 1119. Piłsudzki
 1120. Piński Michał
 1121. Piotrowicz Stanisł.
 1122. Piotrowski Jan
 1123. Piotrowski Konstanty
 1124. Piotrowski Michał
 1125. Piotrowski Mikołaj
 1126. Piotrowski Stan.
 1127. Pisanecki Apollo
 1128. Pleszewski Konstanty
 1129. Plesziwyj
 1130. Plotuch Ignacy
 1131. Płachtin
 1132. Płatkowski Kazimierz
 1133. Pławiński
 1134. Płazowski Daniel
 1135. Płazowski Daniel
 1136. Płazowski Konstanty
 1137. Pobojewski
 1138. Pobojewski Wacław
 1139. Pobukowski Konstanty
 1140. Pobukowski Konstanty
 1141. Pocun Franc.
 1142. Podczaski Art.
 1143. Podernia Grzegorz
 1144. Podgórski
 1145. Podgórski Jan
 1146. Podgórski Michał
 1147. Podgórski Mikołaj
 1148. Podgórski Mikołaj
 1149. Podhajecki Włodzimierz
 1150. Podstanecki Wiktor
 1151. Podychowicz Wincenty
 1152. Podziemski Zygmunt
 1153. Pogorzelski Aleksander
 1154. Pohoski Stanisław
 1155. Pohoski Stanisław
 1156. Pojechajło Piotr
 1157. Poklewski-Koziełł Włodz.
 1158. Poklewski-Koziełł Włodzimierz
 1159. Pokotyłło
 1160. Pokotyło Jan
 1161. Pokrowski
 1162. Polakow Teodor
 1163. Poletyłło
 1164. Polukarow Władysław
 1165. Połozow
 1166. Pomeranc Josek
 1167. Pomeranc Josek
 1168. Popieluk Jan
 1169. Popiełło
 1170. Popławski
 1171. Popławski Eliasz
 1172. Popławski Michał
 1173. Popow
 1174. Popow
 1175. Popow
 1176. Popowicki
 1177. Poraj-Koszyc Eugeniusz
 1178. Porcz Michał
 1179. Porębski Kaz.
 1180. Porębski Kazimierz
 1181. Porfianowicz Ignacy
 1182. Posławski Apollo
 1183. Pospielow
 1184. Potera Antoni
 1185. Powerzak Józef
 1186. Poździak Mich.
 1187. Półka Jan
 1188. Prędki Franciszek
 1189. Prockajło Józef
 1190. Proniewicz Kar.
 1191. Protasiewicz
 1192. Protasiewicz Aleksander
 1193. Prozorkiewicz Wiktor
 1194. Prusiewicz Zygmunt
 1195. Pruszewski Aleksander
 1196. Pruszewski Karol
 1197. Przewysz-Kwinto Felicjan
 1198. Przezdziecki Mieczysław
 1199. Przeździecki Aleksander
 1200. Przeździecki Wacław
 1201. Przeździecki Wacław
 1202. Przybielak Stanisław
 1203. Przyłuski
 1204. Punin Adam
 1205. Puty Jakub
 1206. Pyrowicz Adam
 1207. Pyrowicz Adam
 1208. Pytel Andrzej
 1209. Pyżewski Michał
 1210. Pyżewski Michał
 1211. Rabicki Stanisław
 1212. Raczko; lieutenant
 1213. Raczyński Michał
 1214. Radecki
 1215. Raduszkiewicz Michał
 1216. Radziwiłł
 1217. Radziwiłł Stan.
 1218. Rafalski
 1219. Rafałowicz
 1220. Rajewski
 1221. Rajewski
 1222. Rajewski Mikołaj
 1223. Rakowski Czesław
 1224. Ralcewicz Mikołaj
 1225. Rams Jan
 1226. Raszewski
 1227. Raszewski Julian
 1228. Ratajski Aleksander
 1229. Rauze Ignacy
 1230. Rawa Mikołaj
 1231. Rawwa Mikołaj
 1232. Reingardt
 1233. Rejchard Wiktor
 1234. Rejmers Emil
 1235. Rejss
 1236. Rempel Leon
 1237. Rennenkampf
 1238. Reszczyński Seweryn
 1239. Reszka Stan.
 1240. Reut Antoni
 1241. Reutt Piotr
 1242. Rjazanow
 1243. Robuszko Michał
 1244. Rod Jakub
 1245. Rodziewicz Eugeniusz
 1246. Rogaczek Mateusz
 1247. Rogaliński Stan.
 1248. Rogalski Piotr
 1249. Rogge Jan
 1250. Rogowski Antoni
 1251. Rogowski Antoni
 1252. Rogoziński Michał
 1253. Rojewski Antoni
 1254. Rojewski Kazimierz
 1255. Rokicki
 1256. Rokicki
 1257. Romaniewski Fran.
 1258. Romankowski Berek
 1259. Romanowski Mikołaj
 1260. Romanowski
 1261. Romanowski Stanisław
 1262. Romanowski Teofil
 1263. Romanowski Włodzimierz
 1264. Romańczuk Antoni
 1265. Romaszkiewicz Konstanty
 1266. Romaszko Piotr
 1267. Romejko Jan
 1268. Romejko-Hurko
 1269. Rosenblum Berek
 1270. Rozenblat Lewin
 1271. Roznatowski
 1272. Rożański Stanisław
 1273. Rózga Wawrzyniec
 1274. Różycki Antoni
 1275. Rubin
 1276. Rubkowski Wład.
 1277. Rumiewski Leopold
 1278. Rusin Paweł
 1279. Rutkowski
 1280. Rutkowski
 1281. Rutkowski
 1282. Rutkowski
 1283. Rutkowski Jan Ignacy
 1284. Rutkowski Józef
 1285. Rybołowski Piotr
 1286. Rychter Szmul
 1287. Rycki Stanisław
 1288. Rymaszewski Seweryn
 1289. Rymgajłło Józ.
 1290. Rymski And.
 1291. Rynejski Adam
 1292. Ryszkow
 1293. Rzecki Otton
 1294. Rzeczycki
 1295. Rzedziul
 1296. Rzepecki
 1297. Rzepecki
 1298. Rzepecki Czesław
 1299. Rzepecki Czesław
 1300. Rzepecki Czesław
 1301. Rzepka Józef
 1302. Rześniowiecki
 1303. Sacharow
 1304. Sacharuk Karp.
 1305. Sachs
 1306. Sacko Jan
 1307. Sadowski
 1308. Sadowski Antoni
 1309. Sakiewicz Antoni
 1310. Sakolis Stanisław
 1311. Salajew
 1312. Sałło
 1313. Sambór Jan
 1314. Samygin
 1315. Sandacz Antoni
 1316. Sandecki
 1317. Sanicki Wacław
 1318. Sanin Konst.
 1319. Sarecki Franc.
 1320. Satyra Stanisław
 1321. Saulewicz Adolf
 1322. Sawczenko
 1323. Sawicki
 1324. Sawicki
 1325. Sawicki Aleksander
 1326. Sawicki Eugeniusz
 1327. Sawicki Józef
 1328. Sawicki Leon
 1329. Sawicki Michał
 1330. Sawicki Michał
 1331. Sawicki Mikołaj
 1332. Sawicki Wincenty
 1333. Sawiński
 1334. Sądag Antoni
 1335. Schumacher August
 1336. Seda Piotr
 1337. Seliger Wilhelm
 1338. Seliwanow
 1339. Seliwerstow
 1340. Serbkow
 1341. Serdanowski Piotr
 1342. Serwiróg Wiktor
 1343. Scigaj Wawrz.
 1344. Siarka Jakub
 1345. Siedlnicki
 1346. Sielawa Jakub
 1347. Sielawo Jakub
 1348. Sielecki Mikołaj
 1349. Sielicki Eugeniusz
 1350. Siemieniec Jan
 1351. Siemionow Eugeniusz
 1352. Sienkiewicz
 1353. Sierpuchowitinow
 1354. Sikora Jan
 1355. Sikora Wincenty
 1356. Sikorski Wiktor
 1357. Sipajło
 1358. Sitarski Julj.
 1359. Siuzek Gustaw
 1360. Siwicki Mieczysław
 1361. Skalski Kacper
 1362. Skiba Józef
 1363. Skorotkiewicz Kazimierz
 1364. Skowroński Józef
 1365. Skowroński Piotr
 1366. Skrzypczyk Stanisław
 1367. Skrzypik Franciszek
 1368. Skrzyszewski Mieczysław
 1369. Skulski Eugeniusz
 1370. Sleszyński Eugeniusz
 1371. Sławiński Franciszek
 1372. Sławiński Franciszek
 1373. Sławoczyński Adam
 1374. Słowaczyński Adam
 1375. Smirnow
 1376. Smoleński Jan
 1377. Smoleński Włodzimierz
 1378. Smożel Adam
 1379. Snarowski Włodzimierz
 1380. Sobczuk Michał
 1381. Sobicki Jan
 1382. Sobiecki Bronisław
 1383. Sobieski Włodzimierz
 1384. Sobieszczański Piotr
 1385. Sobolew Sergiusz
 1386. Sobolewski Aleksander
 1387. Sokolis Stanisław
 1388. Sokołowski
 1389. Sokołowski Edward
 1390. Sokołowski Edward
 1391. Solarski
 1392. Sołowjew
 1393. Sołtys Grzeg.
 1394. Somow
 1395. Sorokin
 1396. Spisowski
 1397. Srebnicki Narcyz
 1398. Sroka Jan
 1399. Stackiewicz Aleksy
 1400. Stal
 1401. Stanek Ignacy
 1402. Stanisławski Jan
 1403. Stankiewicz
 1404. Stankiewicz Zygmunt
 1405. Stanny Wład.
 1406. Starkiewicz Wład.
 1407. Starycyn Michał
 1408. Staworyc Aleksander
 1409. Stefanowicz
 1410. Stefanowicz Kazimierz
 1411. Stelmak Stefan
 1412. Stelnicki Stanisław
 1413. Stepanow
 1414. Stessl
 1415. Stępniewski
 1416. Stępniewski
 1417. Stocki Bohdan
 1418. Stoessel
 1419. Stolarow
 1420. Stryżewski Jan
 1421. Stryżow
 1422. Styczyński Paweł
 1423. Suchanow Borys
 1424. Suchojad Stanisław
 1425. Suczawa-Doszczyński Jan
 1426. Sukman
 1427. Sulewski Jan
 1428. Suligowski Jan
 1429. Suligowski Jan
 1430. Sulkowski Leon
 1431. Suryn
 1432. Suszczyński
 1433. Suszyński
 1434. Sutocki Mikołaj
 1435. Swita Stanisław
 1436. Syczewski
 1437. Syczewski Arkadiusz
 1438. Syczugow
 1439. Sylwanowicz Konst.
 1440. Syryński Stanisław
 1441. Szajer Enoch
 1442. Szantyr Czesław Wiktor
 1443. Szantyr Wiktor
 1444. Szary Franciszek
 1445. Szata Mikołaj
 1446. Szatkowski Aleksander
 1447. Szczegolkow
 1448. Szczeniowski Kajetan
 1449. Szczepiński
 1450. Szczerba Antoni
 1451. Szczerbatow
 1452. Szczerbowicz-Wieczór Mikołaj
 1453. Szczęsnowicz
 1454. Szełomow
 1455. Szeremietiewski
 1456. Szerszyński
 1457. Szestkiewicz Jan
 1458. Szkurko Piotr
 1459. Szlązak Jakub
 1460. Szlązak Wojciech
 1461. Szmidt Franc.
 1462. Szolc
 1463. Szołomicki Iwan
 1464. Szota Jan
 1465. Szpeer Józef
 1466. Szpilrein
 1467. Szpringer
 1468. Szpringer
 1469. Szterling
 1470. Sztuchlik Franciszek
 1471. Szulcman Chaim
 1472. Szutowicz Alfons
 1473. Szwarc Marian
 1474. Szwarcbaum Icek
 1475. Szwec Józ.
 1476. Szwiecow
 1477. Szydłowski
 1478. Szydłowski Chackel
 1479. Szydłowski Stefan
 1480. Szygałowicz Ant.
 1481. Szylejko Adolf
 1482. Szymanowski
 1483. Szymański
 1484. Szymański
 1485. Szymański Michał
 1486. Szymański Mikołaj
 1487. Szymański Mikołaj
 1488. Szymański Włodzimierz
 1489. Szynkulski Jan
 1490. Szyszko Wacław
 1491. Szyszkowski Konrad
 1492. Śliwakowski Kazimierz
 1493. Śliwinski Jan
 1494. Ślaski Miecz.
 1495. Śliwiński Stan.
 1496. Śliz Piotr
 1497. Śmietanka-Kulczycki Stanisław
 1498. Światopełk-Mirski Adam
 1499. Światopełk-Mirski
 1500. Światopołk-Mirski Adam
 1501. Święcicki Ignacy
 1502. Święcicki Piotr
 1503. Świrski
 1504. Tabaka Jacenty
 1505. Taczanowski
 1506. Taczanowski
 1507. Taczanowski Wacław
 1508. Taczanowski Wacław
 1509. Taradkiewicz Antoni
 1510. Tarakanow
 1511. Tarankiewicz Stanisław
 1512. Tarasiewicz Modest
 1513. Tarło Paweł
 1514. Tarło Paweł
 1515. Tarnowski
 1516. Tarnowski Bolesław
 1517. Telenko Walenty
 1518. Terpiłowski
 1519. Terpiłowski Feliks
 1520. Terpiłowski Paweł
 1521. Timkowski
 1522. Timkowski Aleksander
 1523. Tobolski Adam
 1524. Tokarski Ignacy
 1525. Tokmakow
 1526. Tołłoczko Mikołaj
 1527. Tomaszewicz
 1528. Tomaszewski Ant.
 1529. Tomaszewski Józef
 1530. Tomczyk Jakub
 1531. Tomme Wiktor
 1532. Tosiczek Jakub
 1533. Trachimowski
 1534. Trachimowski-Hryszkiewicz Aleks.
 1535. Tracz Franc.
 1536. Traub Melek
 1537. Treszyński Mateusz
 1538. Trinfanow
 1539. Trinicki
 1540. Trochimowicz
 1541. Trocki-Sieniutowicz Włodzimierz
 1542. Truskolaski Gustaw
 1543. Trykowski
 1544. Trzebalski Józef
 1545. Tucewicz Antoni
 1546. Tuchendler
 1547. Tuczkow
 1548. Turski
 1549. Turski Tytus
 1550. Tycyński
 1551. Tyczyński Franciszek
 1552. Tyczyński Ignacy
 1553. Tyszkiewicz Alfred
 1554. Tyszkiewicz Kazimierz
 1555. Ulanowski
 1556. Ulanowski Aleksander
 1557. Umiastowski Bazyli
 1558. Urjadow
 1559. Uspieński
 1560. Uszakow
 1561. Uściński
 1562. Wadyr Ignacy
 1563. Wajnerowski Jan
 1564. Wajnsztok Szlama
 1565. Wajzwal Hersz
 1566. Walenkiewicz Adam
 1567. Waliński Eugeniusz
 1568. Walkowski
 1569. Wałkówski Aleks.
 1570. Wałużynicz Eugeniusz
 1571. Wanin
 1572. Wankiewicz Paweł
 1573. Wańkiewicz Albert
 1574. Wańkowski
 1575. Warowny Stan.
 1576. Warszawiec Jan
 1577. Wasilewski
 1578. Wasilewski Władysław
 1579. Wasiljew
 1580. Waśkiewicz Bolesław
 1581. Waśkowski Jan
 1582. Wawern Aleksander
 1583. Wąs Adam
 1584. Wejsberg
 1585. Wejtko
 1586. Welbaum Johan
 1587. Wereszczański Mich.
 1588. Wernerowicz Leon
 1589. Weryho Adolf
 1590. Weryho Adolf
 1591. Weryho Leon
 1592. Węgiełek Teofil
 1593. Węgliński Michał
 1594. Widłak Wincenty
 1595. Wiecha Michał
 1596. Wieczorek Marek
 1597. Wiejacha Łukasz
 1598. Wielhorski Aleksander
 1599. Wieliczko
 1600. Wieliczko Jan
 1601. Wielopolski Alfred
 1602. Wierzbicki Antoni
 1603. Wierzbicki Antoni
 1604. Wierzeński Leonard
 1605. Wieszczycki
 1606. Wiktorowicz Aleksander
 1607. Wilek Florian
 1608. Wileński Aleksander
 1609. Wiliński Aleksander
 1610. Wilkowski
 1611. Wilmański Stan.
 1612. Wiltos Ign.
 1613. Winawer Edmund
 1614. Winawer M.
 1615. Winiarski
 1616. Wiszniewski Aleksander
 1617. Wiszniewski Aleks.
 1618. Wiszniewski Piotr
 1619. Witecha Wincenty
 1620. Witkowski
 1621. Witkowski M.
 1622. Witkowski Stan.
 1623. Witorski Włodzimierz
 1624. Wiwatowski Józef
 1625. Własienko
 1626. Wnuk Szmul
 1627. Wodecki
 1628. Wodecki Jan
 1629. Wodopjanow
 1630. Wodzicki Stefan
 1631. Wojakowski Antoni
 1632. Wojciechowski Aleksander
 1633. Wojciechowski Jan
 1634. Wojczech Nikod.
 1635. Wojdat Józef
 1636. Wojewał Szmul
 1637. Wojniłowicz Walerian
 1638. Wojniłowicz-Niańkowski Aleksander
 1639. Wojno-Orański Wincenty
 1640. Wojszczyk Jan
 1641. Wojtkiewicz Roman
 1642. Wojtko
 1643. Wojtygo Jan
 1644. Wokulski Piotr
 1645. Wolański Felicjan
 1646. Wolański Leonard
 1647. Wolański Leonard
 1648. Wolhmerman Chaim
 1649. Wolski Antoni
 1650. Wołczkiewicz
 1651. Wołkow Włodzim.
 1652. Wołłowicz Dionizy
 1653. Woronowicz Franciszek
 1654. Woskołowicz Maciej
 1655. Wowk
 1656. Woźniak Emilian
 1657. Woźnicki
 1658. Wójcik Jakub
 1659. Wójcikowski
 1660. Wroniszewski Kajetan
 1661. Wróbel Jakub
 1662. Wróbel Wojciech
 1663. Wróblewski
 1664. Wróblewski
 1665. Wróblewski Aleksander
 1666. Wyrodek Jakub
 1667. Wyrzemkowski Jan
 1668. Wyrzykowski
 1669. Wyrzykowski
 1670. Wyrzykowski
 1671. Wyrzykowski
 1672. Wyrzykowski
 1673. Wyrzykowski Józef
 1674. Wyrzykowski Wacław
 1675. Wysocki Aleksander
 1676. Wysocki Aleksander
 1677. Wyszkowski
 1678. Zabawski Eugeniusz
 1679. Zaborowski
 1680. Zaborowski
 1681. Zaborowski Adam
 1682. Zaborowski Jan
 1683. Zaborski Tom.
 1684. Zachacz Marcin
 1685. Zagdański Kazimierz
 1686. Zając Ludwik
 1687. Zajączkowski
 1688. Zajączkowski Ludwik
 1689. Zajączkowski Ludwik
 1690. Zajda Wacław
 1691. Zajdel Stanisław
 1692. Zakrzewski
 1693. Zakrzewski Bronisław
 1694. Zakrzewski Józ.
 1695. Zakrzewski Józef
 1696. Zakrzewski Józef
 1697. Zakrzewski Józef
 1698. Zakrzewski Stanisław
 1699. Zakrzewski Stanisław
 1700. Zamenhof A.
 1701. Zaniewski Jan
 1702. Zaleski
 1703. Zaleski Jan
 1704. Zalewski Wiktor
 1705. Zaloski Michał
 1706. Zambrzycki Alojzy
 1707. Zańko Ignacy
 1708. Zapało Jan
 1709. Zapolski
 1710. Zapolski
 1711. Zapolski-Downar Stanisław
 1712. Zaręba Kazimierz
 1713. Zarębski Jerzy
 1714. Zarzawa Władysław
 1715. Zarzycki Józef
 1716. Zawadski Włodzimierz
 1717. Zawadzki
 1718. Zawisza Gabr.
 1719. Zawłocki Franciszek
 1720. Zbieg Jan
 1721. Zborowski Aleksander
 1722. Zborowski Włodzimierz
 1723. Zborowski Zygmunt
 1724. Zdanowicz Wilhelm
 1725. Zdański Mikołaj
 1726. Zdzietowiecki Wacław
 1727. Zembrzycki Mieczysław
 1728. Zerw Abram
 1729. Zgórski Konstanty
 1730. Zieleniewski
 1731. Zieniewicz Adam
 1732. Zienkiewicz
 1733. Zienkiewicz
 1734. Zienkowicz Adolf
 1735. Zieńkiewicz Aleksander
 1736. Zilberberg Lejzor
 1737. Ziółkowski Jan
 1738. Złobiński
 1739. Znaniecki Konst.
 1740. Znosko-Borowski Eugeniusz
 1741. Zoller
 1742. Zrażewski Michał
 1743. Zrażewski Michał
 1744. Zubarew
 1745. Zwejgbaum Szmul
 1746. Zyjda Pinkus
 1747. Zykow Siergiej
 1748. Zyskind Jakub
 1749. Zysman Kantor
 1750. Żaboklicki Konstanty
 1751. Żaglewski Dawid
 1752. Żbikowski Artur
 1753. Żdanow
 1754. Żdanow
 1755. Żebaczyn Ludw.
 1756. Żebrak Michał
 1757. Żejmo Włodzimierz
 1758. Żeromski Alfons
 1759. Żeromski Witaljusz
 1760. Żeromski Witaljusz
 1761. Żelazny Ignacy
 1762. Żołądek Marcin
 1763. Żornowski Stan.
 1764. Żółtkiewicz
 1765. Żuk Wik.
 1766. Żurek Kacper
 1767. Żydko Stanisław
 1768. Żygalkowski Wacław
 1769. Żygałkowski Edmund
 1770. Żywotowski Mikołaj

Looking for clippings, which include following names:

 1. Nathan (Nochim) Bokstansky, born in Pinsk, approximately in 1885. While engaged in hand-to-hand combat, his right hand was severely mangled by the business end of a Kyu-gunto sword.
 2. Jan Węgrowski, born in 1873. Emigrated to US as a result of Russo-Japanese War.
 3. Karol Pluciński, born on 1872, January 25 in Niegosławice (Pełczyska parish), son of Władysław Pluciński and Aniela Grądowska. Did not return from war.
 4. Piotr Szołomicki, son of Jan.

If you are interested in details of any of entry, or would like to add someone to the above list, just send me an e-mail: paczkowskidanielmarcin@gmail.com