List of articles, publications and interviews

Articles

  • “Podróż do Pińska mych przodków, część 1”, Goniec Kresowy, nr 1/2010;
  • “Podróż do Pińska mych przodków, część 2”, Goniec Kresowy, nr 2/2010;
  • “Moi wielkopolscy przodkowie”, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego “Gniazdo”, 2013;
  • “Osada strzelecka Klonowo i jej mieszkańcy w latach 1804-1909 na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Jaminy”, Nasz Sztabiński Dom, nr 1/2014;
  • “Osada Klonowo raz jeszcze”, Nasz Sztabiński Dom, nr 4/2014;
  • “Granice poszukiwań genealogicznych na przykładzie rodu Noruk z Jaziewa i Jasionowa”, Nasz Sztabiński Dom, nr 5/2014;
  • “Budy Jaziewskie w świetle jamińskich ksiąg parafialnych, część 1”, Nasz Sztabiński Dom, nr 7/2015;
 • “Budy Jaziewskie w świetle jamińskich ksiąg parafialnych, część 2”, Nasz Sztabiński Dom, nr 8/2015;

Books

  • “Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego”, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, praca zbiorowa, 2015;
 • “Nadbiebrzańskie parafie, Jaminy, tom I, Urodzenia”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, praca zbiorowa, 2016;
 • “Nadbiebrzańskie parafie, Jaminy, tom II, Śluby”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, praca zbiorowa, 2017;

 

Interviews